Απορρίφθηκε τελεσιδίκως η αγωγή εταιρείας που μίσθωνε ακίνητο από την εταιρεία Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.

Mε απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου απορρίφθηκε η έφεση που άσκησε μια ετερόρρυθμη εταιρεία κατά της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου ΑΕ» με την διαδικασία των μισθωτικών διαφορών ...