Ο πρόεδρος της ΔΕΡΜ ΑΕ κ. Γιάννης Ιατρίδης, δύο αντιδήμαρχοι και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου και Αθανάσιος Στάμος και ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μιχαήλ Σταυρής, αντιπρόσωποι του Δήμου Ρόδου στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), για την τετραετία 01/09/2019-31-12-2023, διαμαρτυρήθηκαν εγγράφως στον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη για την αντιμετώπισή τους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Στο έγγραφό τους αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,
Με το υπό αριθμό πρωτ, 2/54863/29-10-2020 έγγραφο της, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, τμήμα Λογιστηρίου, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούν να καταβληθούν οι δαπάνες μετάβασής μας στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2019. Τα έξοδα αφορούν τον Αντιδήμαρχο κ. Αθηνόδωρο Κωνσταντίνου, τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Στάμο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ιατρίδη και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Σταυρή, για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.
Η μετακίνησή μας έγινε δυνάμει της υπ’αριθμ. 877/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και αφορούσε τη συμμετοχή μας ως Δήμο στις εκλογές του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και όχι ιδιωτικό ταξίδι.
Μήπως έπρεπε εμείς να κάνουμε τις ενέργειες που αναφέρονται στο έγγραφο; Είναι δουλειά των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι ανατροπές κ.λ.π ή μήπως οι παραπάνω αναφερόμενοι έπρεπε να καταχωρήσουν τα παραστατικά μέχρι 20 Ιανουαρίου 2020; Γιατί η υπηρεσία δεν το έπραξε και επίσης γιατί δεν καταχωρήθηκαν έστω και μεταχρονολογημένα έως τον Απρίλιο του 2020, όπως ο νόμος έδινε το δικαίωμα;
Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο, εδώ και σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, δεν έχει τακτοποιηθεί ένα τόσο απλό διοικητικό θέμα παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις μας. Στη διάθεσή σας».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ