Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών της Ρόδου το 2018, στο πλαίσιο του νέου «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας», μετά τη σχετική κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας.
Το νέο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του αντιδημάρχου Παιδείας & Δια Βιου Μάθησης, Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης κ. Γιάννη Κορωναίου – και το οποίο παρουσιάζει σήμερα η «δημοκρατική»- είναι ήδη έτοιμο και έχει σταλεί στον ΔΟΠ και στην ΑΜΚΕ υπό την εποπτεία των οποίων λειτουργούν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, προκειμένου να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους και στη συνέχεια, να έρθει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να εφαρμοσθεί από τη νέα σχολική χρονιά.
Μεταξύ άλλων, μπαίνει τέλος στη δημοτικότητα ως κριτήριο μοριοδότησης των γονέων, κατά την εγγραφή σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν θα επιλέγονται μόνο τα παιδιά εργαζόμενων γονέων και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, αλλά και ανέργων, η λειτουργία των σταθμών ορίζεται μεταξύ 07.00 και 16.00, με δυνατότητα παράτασης έως 2 επιπλέον ωρών, οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται μεταξύ 10 και 31 Μαΐου κάθε έτους, καθιερώνεται η υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής και τα όρια ηλικίας εγγραφής των παιδιών στους σταθμούς αναπροσαρμόζονται και ξεκινούν από έξι μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – ωστόσο ο νέος Κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα φιλοξενίας βρεφών και από δύο μηνών.
Η εν λόγω κανονιστική, που δημοσιεύει σήμερα η «δημοκρατική», αναφέρεται στον καθορισμό των ρυθμίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρόδου και ο οποίος αφορά στο σύνολο των δομών προσχολικής αγωγής που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων ή υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου .
«Με δεδομένο ότι, η αρμοδιότητα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας αλλά και η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής Ρόδου βαρύνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Δήμο Ρόδου και νομικά του πρόσωπα ( ΑΜΚΕ – ΔΟΠ ), κρίνεται απαραίτητη η έκδοση του Κανονισμού αυτού και επιβεβλημένη η ανάγκη για την ομοιόμορφη υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλους τους φορείς προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου με βάση ένα εκσυγχρονισμένο και απολύτως στοχευμένο θεσμικό πλαίσιο , ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις», λέει στη «δ» ο κ. Γιάννης Κορωναίος.
Με βάση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου:
-Αναπροσαρμόζονται τα όρια ηλικίας εγγραφής των παιδιών στους σταθμούς, από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, και παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.
-Προτάσσεται το δικαίωμα εγγραφής παιδιών που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών κ.λπ.).
-Καθιερώνεται η υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για τη διασφάλιση της τήρησης της «αρχής της αμεροληψίας».
-Οι εγγραφές πραγματοποιούνται νωρίτερα. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου.
-Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης είναι δυνατή η εγγραφή παιδιών ευπαθών και ευάλωτων ομάδων με ελλιπή δικαιολογητικά (στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών), με εξαίρεση, ωστόσο, τις ιατρικές βεβαιώσεις με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.
-Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Προκειμένου δε να αποφευχθεί η αυθαίρετη εξαίρεση νηπίων που δεν αυτοεξυπηρετούνται ως προς την ατομική τους υγιεινή (δηλ. που δεν έχουν απαλλαγεί από την πάνα), ορίζεται ρητώς ότι απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας στους σταθμούς παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.
-Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας παιδιού για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 5 η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης διακοπής, από το πρώτο επιλαχόν παιδί.
-Επιτρέπεται η επιβολή μηνιαίας, εύλογης και συμβολικής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών.
-Η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά τη μεταφορά τους, ανατίθεται με απόφαση της προϊσταμένης/του προϊσταμένου του σταθμού σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους.
-Αναπροσαρμόζεται το διάστημα κατά το οποίο ο σταθμός δύναται να διακόπτει τη λειτουργία του, ήτοι για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί το μήνα Αύγουστο λόγω κορύφωσης των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονέων κατά τη θερινή περίοδο. Επιπλέον, το ωράριο λειτουργίας των σταθμών ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τις 7.00 έως τις 16.00 με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ωρών, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.
-Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σταθμό αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το σταθμό ανά 15 ημέρες.
-Το ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνεται πιο ευέλικτο, τηρουμένων, ωστόσο, ορισμένων βασικών χρονικών σημείων και σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σταθμού επιτρέπονται δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων με την συναίνεση αυτών. Εισάγεται περίοδος προσαρμογής των παιδιών στους σταθμούς για την ομαλή μετάβασή τους από το στενό οικογενειακό περιβάλλον στο νέο κοινωνικό περιβάλλον του σταθμού.
-Το διαιτολόγιο για την διατροφή των παιδιών, συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η προϊστάμενος/προϊσταμένη του σταθμού.
-Ο Κανονισμός ολοκληρώνεται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των σταθμών, το οποίο σε καμιά περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε πράξεις λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας, προσβολής της προσωπικότητας των παιδιών ή σωματικής τιμωρίας τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ