Στην πρόσληψη ακόμη ενός ειδικού συνεργάτη, αυτή τη φορά με εξειδίκευση ηλεκτρολογίας, σχεδιασμού φωτισμού και ενεργειακών αποδόσεων κτηρίων, προχωρεί ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.
Η σχετική προθεσμία έληξε προχθές και σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδιαφέρον εκδήλωσε μόνο ένας υποψήφιος.
Πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν με επιτυχία στο αντικείμενο, έχοντας εκπονήσει μελέτες για το πάρκο του Ροδινιού αλλά και για την ανάδειξη των κτηρίων στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί επισταμένως στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Η πρόσληψη του γίνεται για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα οι οποίες απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού και ενεργειακών αποδόσεων κτηρίων και εν γένει ηλεκτρολογίας.
Στον σχετικό διαγωνισμό οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν:
– Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
-Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολόγου Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον διετίας στον τομέα της σύνταξης ηλεκτρολογικών μελετών, μελετών φωτισμού, μελετών ενεργειακών αποδόσεων κτηρίων, κ.λπ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ