Στην συγκρότηση 15 επιτροπών, η λειτουργία των οποίων θα έχει ως στόχο να εντοπίζει τα προβλήματα του δικηγορικού σώματος και να φέρνει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να αποφασίζει για συναφείς δράσεις και δραστηριότητες, προχώρησε προχθές, σε συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.
Ο πρόεδρος κ. Βασίλης Περίδης θα εποπτεύει το έργο του ΔΣ και θα εκπροσωπεί τον ΔΣΡ στην Ολομέλεια και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιβλέπει την καλή λειτουργία του ΔΣ και των συμβούλων αντικαθιστώντας τους στα καθήκοντά τους, εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά.
Οι επιτροπές που θα λειτουργήσουν μετά την συμπλήρωσή τους και με μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ημερομηνία που θα οριστεί, είναι οι ακόλουθες:
1. Επιτροπή Τοπικών Θεμάτων – Σχέσεων με φορείς της πόλης:
Εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο – Σύμβουλο κ. Σάββα Λυριστή κατόπιν των αποφάσεων του ΔΣ και της έγκρισης του Προέδρου
2. Επιτροπή Εσωτερικής Οργάνωσης – Λειτουργίας ΔΣΡ: Εκπροσωπείται από την Γ. Γραμματέα κ. Πέπη Παπαπαύλου – Βαρδέλη και είναι υπεύθυνη για την δημιουργική και εκσυγχρονισμένη λειτουργία του ΔΣΡ.
3. Επιτροπή Οικονομικών και Αξιοποίησης – Διαχείρισης Περιουσίας ΔΣΡ:
Ο σύμβουλος οικονομικών κ. Γιάννης Βρούχος με το μέλος κ. Στέργο Λεβέντη είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά του συλλόγου και για τον έλεγχο κόστους κάθε πρότασης που κατατίθεται στο ΔΣ προς ψήφιση.
4. Επιτροπή Οργάνωσης και Απονομής Δικαιοσύνης Εποπτείας Δικαστηρίων / Σχέσεων Δικηγόρων – Δικαστών – Δικαστικών Υπαλλήλων – Δημοσίων Υπαλλήλων, Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Είναι αρμόδια για τα δικαστήρια και μεριμνά για την αναβάθμισή τους και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Στην επιτροπή ορίστηκαν από το ΔΣ οι κ.κ. Ανθούλα Καραολάνη, Στέργος Λεβέντης και Μιχάλης Καντιδενός.
5. Επιτροπή Διασύνδεσης – Συνεργασίας με Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, Διεθνών Σχέσεων – Διεθνών Δικηγορικών Συλλόγων. Θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους ΔΣ της χώρας και διεθνώς. Ως μέλη από το ΔΣ ορίστηκαν οι κ.κ. Μάρα Αντωνιάδη, Μιχάλης Καντιδενός, Γιάννης Βρούχος και Ανθούλα Καραολάνη.
6. Επιτροπή Κτηματολογίου. Eίναι αρμόδια για την εποπτεία του Κτηματολογίου και μεριμνά για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε αυτήν μετέχουν από το ΔΣ ο πρόεδρος κ. Βασ. Περίδης και ο αντιπρόεδρος κ. Σάββας Λυριστής.
8. Επιτροπή Νέων Δικηγόρων – Ασκουμένων Δικηγόρων – Επιμόρφωσης Ασκ. Δικηγόρων. Είναι αρμόδια για όλα τα θέματα των νέων και ασκουμένων δικηγόρων, την αλληλεγγύη προς αυτούς και την στήριξή τους. Σε αυτήν μετέχουν από το ΔΣ οι κ.κ. Δημήτρης Βερβέρης και Σπύρος Σαλαμαστράκης.
9. Επιτροπή Νομικής Βοήθειας – Legal Aid.
10. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ισότητας – Επιτροπή Λειτουργίας Θεσμών – Θεμάτων Μετανάστευσης). Είναι υπεύθυνη προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετέχουν από το ΔΣ οι κκ κ. Πέπη Παπαπαύλου – Βαρδέλη, Νινέτα Κατσιμπρή, Σπύρος Σαλαμαστράκης και Ανθούλα Καραολάνη.
11. Επιτροπή Νομοθεσίας (Κωδικών – Φορολογίας – Βιβλιοθήκης και Περιοδικού Δωδεκανησιακή Νομολογία). Είναι υπεύθυνη ενημέρωσης νομοθετικών αλλαγών, ενημέρωσης βιβλιοθήκης ΔΣΡ και αρχειοθέτησής της. Σε αυτήν μετέχουν από το ΔΣ οι κ.κ. Γιάννης Βρούχος, Σπύρος Σαλαμαστράκης και Νινέτα Κατσιμπρή.
12. Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων. Aσχολείται με όλα τα θέματα επιστημονικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης των μελών του ΔΣΡ. Aπό το ΔΣ μετέχουν οι κ.κ. Νινέτα Κατσιμπρή, Μιχάλης Καντιδενός, Δημήτρης Βερβέρης και Μάρα Αντωνιάδη.
13. Επιτροπή Κοινωνικής Δράσης – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Είναι υπεύθυνη για κάθε κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα του ΔΣΡ (Μπαζάρ, Χορωδία, Θέατρο, κλπ.). Μετέχουν από το ΔΣ οι κ.κ. κ. Πέπη Παπαπαύλου – Βαρδέλη και Νινέτα Κατσιμπρή.
14. Επιτροπή Πληροφορικής και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων, επιδοτήσεων, προσφορών, κλπ. Μετέχουν από το ΔΣ οι κ.κ. Στέργος Λεβέντης, Ανθούλα Καραολάνη, Νινέτα Κατσριμπή και Μάρα Αντωνιάδη.
15. Επιτροπή Δεοντολογίας. Μετέχουν από το ΔΣ οι κ.κ. Βασίλης Περίδης και Σάββας Λυριστής.
Οι σύμβουλοι ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που όταν εμπλέκονται σε θέματα συναρμοδιότητας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβούλων, συνεργάζονται, συναποφασίζουν και συνεργούν μετέχοντας σε «μικρά συμβούλια», υπό την προεδρία του αρχαιότερου δικηγόρου – συμβούλου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ