Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε ο Δήμος Ρόδου κατά του ΕΦΚΑ με ανακοπή κατά κατασχέσεως που επέβαλε σε τραπεζικό λογαριασμό του για οφειλές τρίτου!
Πιο συγκεριμένα το πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΦΚΑ, με το από 28 Φεβρουαρίου 2014 κατασχετήριό του, που εξέδωσε κατά μιας κατοίκου της Ρόδου για οφειλές ποσού 218.112,94 ευρώ, που αφορούσαν μη απόδοση παρακρατηθέντων ασφαλιστικών εισφορών, επέβαλε στα χέρια του Δήμου Ρόδου ως τρίτου κατάσχεση για το ποσό αυτό!
Στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ ισχυριζόμενος ότι ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε εκπρόθεσμα δήλωση τρίτου και έτσι κατέστη συνοφειλέτης με ιδιώτη για το σύνολο των χρεών της, ήτοι για το παραπάνω ποσό συν τα πρόσθετα τέλη, επέδωσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το από 24 Ιουλίου 2019 κατασχετήριο ως τρίτου που εκδόθηκε από το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, της Περιφερειακής Δ/νσης Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιώς του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΕΦΚΑ, με το οποίο κατάσχεσε αναγκαστικά εις χείρας της ως τρίτου όσα οφείλει μελλοντικά ή όσα βρίσκονται στα χέρια της από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω ιδιότητας ή λόγω συναλλαγών (κυρίως από πάσης φύσεως καταθέσεις και κινητές αξίες, ως πιστωτικό ίδρυμα) στον Δήμο Ρόδου ως οφειλέτη, για τις οφειλές της ιδιώτη, συνολικού ποσού 283.941,44 ευρώ.
Ζητούσε επίσης ο ΕΦΚΑ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας να καταθέσει τα κατασχεμένα χρήματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του κατασχετηρίου στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου, με επιταγή σε διαταγή του.
Ο Δήμος Ρόδου προσέβαλε το κατασχετήριο και ζητά την ακύρωσή του τονίζοντας ότι ο ΕΦΚΑ δεν προέβη πριν την επίδοση του κατασχετηρίου σε ταμειακή βεβαίωση του ποσού, για το οποίο κατά τον ισχυρισμό του κατέστη συνοφειλέτης με την ιδιώτη, ούτε επέδωσε οποιαδήποτε ατομική ειδοποίηση περί τέτοιας ταμειακής βεβαίωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νόμιμος τίτλος για την εις βάρος του αναγκαστική κατάσχεση.
Τονίζει ακόμη ότι ο Δήμος Ρόδου δεν οφείλει στην ιδιώτη κανένα ποσό από οποιαδήποτε αιτία, αυτό δε ανέφερε και στη δήλωσή του ως τρίτου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, ήτοι ότι από την έρευνα του ηλεκτρονικώς τηρούμενου Λογιστηρίου προέκυπτε ότι η ιδιώτης άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 10 Ιανουαρίου 2014 αγωγή της που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, επί της οποίας ακόμη δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, με την οποία ισχυρίζεται ότι δήθεν οφείλει σ’ αυτήν το ποσό των 213.980 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ