Ειδήσεις

Οι θέσεις της παράταξης του Μπενέτου Σπύρου για τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στη Σύρο συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 10, με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξή της και 5 εκτός ημερησίας. Δυστυχώς, για δεύτερη φορά μετά την εκλογή της νέας περιφερειακής αρχής διαπιστώθηκε έλλειψη προετοιμασίας εκ μέρους του Προεδρείου (τουλάχιστον 12 θέματα αποσύρθηκαν!).

Επιπλέον, η ανοχή που επιδείχθηκε σε φαινόμενα εντονότατων διαξιφισμών μεταξύ των επικεφαλής της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας -άνευ ουσίας, καθώς σε κανένα θέμα δεν διαφοροποιήθηκαν οι ψήφοι τους-, και η μη τήρηση στοιχειωδών κανόνων για τη σειρά των ομιλιών των παρατάξεων είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό της συνεδρίασης τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά.

Στο πλαίσιο των αρχών και της ιδρυτικής της διακήρυξης, η Νησιωτική Ανατροπή κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τον ορισμό επιτροπών που προβλέπει ο Καλλικράτης, τη χάραξη περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής, την βελτίωση της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εύρυθμη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του Περιφερειακού Συμβουλίου με επικοινωνιακές κορώνες, οι οποίες στερούν από τα μέλη τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών μας απαιτεί την ενημέρωση και συμμετοχή όλων μας, την ανατροπή της υφιστάμενης πολιτικής με επανεξέταση των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της και την βέλτιστη συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας ως ισότιμους πυλώνες ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ακολουθούν αναλυτικά οι θέσεις μας σχετικά με τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Αξιολόγηση και τροποποιημένος Οργανισμός της Περιφέρειας

Στο σοβαρότερο εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα της ψευδεπίγραφης «αξιολόγησης», ταχθήκαμε υπέρ του αρχικού ψηφίσματος των Συλλόγων Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο τροποποιήθηκε στη λήξη της συνεδρίασης χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων και του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεονταρίτη. Πρόκειται για μια «αξιολόγηση» χωρίς στρατηγικό

σχεδιασμό και επιστημονική υποστήριξη που θα αποδεκατίσει τον ούτως ή άλλως υποστελεχωμένη νησιωτική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Νοτίου Αιγαίου. Συμφωνήσαμε για παρέμβαση καταγγελίας του Ν. 4250/2014 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και για προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά της συνταγματικότητας του μέτρου αυτού στο Σ.τ.Ε. και στα αρμόδια δικαστήρια, όπως έγινε και με τις διαθεσιμότητες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου.

Υπερψηφίσαμε τον ήδη ψηφισθέντα από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο (19-10-2013) τροποποιημένο Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δυστυχώς, η ολιγωρία της κυβέρνησης οδήγησε στο να μην δημοσιευθεί σε ΦΕΚ εγκαίρως και να χρειάζεται την έγκριση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημειώσαμε ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία και θα πρέπει να διεκδικηθεί η άμεση στελέχωσή της με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Τροποποίηση Τεχνικών Προγραμμάτων και συνδυασμένες μεταφορές

Αντίθετα, ψηφίσαμε λευκό στις τροποποιήσεις των Τεχνικών Προγραμμάτων ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου: πρώτον, επειδή στις τροποποιήσεις αυτές καταδεικνύεται ότι η δραματική μείωση των πόρων της Περιφέρειας οδηγεί σε έναν «αγώνα δρόμου» των υπηρεσιών για ανακατανομές κονδυλίων ώστε να πληρωθούν έργα των οποίων η υλοποίηση προχωρά. Δεύτερον, επειδή, αντί για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου που εκπονήθηκε πριν 3 χρόνια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον οποίο κατά την εκάστοτε πολιτική βούληση προσθαφαιρούνται έργα που υποτίθεται συμβάλουν στην «ανάπτυξη» με αμφίβολη συνέπεια και συνέχεια, κοινωνική λογοδοσία και οικονομική ανταποδοτικότητα.

Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης παραδέχθηκε ότι δεν είναι ρεαλιστική η εγγραφή 200.000 ευρώ για μελέτη και κατασκευή Υδατοδρομίων Κυκλάδων στο Τεχνικό Πρόγραμμα για τους 2 μήνες του 2014, παρ΄όλα αυτά όμως το κονδύλι αφαιρέθηκε από τη συντήρηση οδικού δικτύου άγνωστου αριθμού νησιών!

Από πλευράς μας, είμαστε σύμφωνοι με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών για τα νησιά μας, προτείνουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κατασκευαστούν με δημόσιο χρήμα και αργότερα ο Φορέας Διαχείρισης θα είναι ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα, όπως συμβαίνει με τα Περιφερειακά Αεροδρόμια Μυκόνου και Σαντορίνης. Οφείλουμε επίσης να βοηθήσουμε τα νησιά με ελάχιστη συγκοινωνιακή σύνδεση και να προτάξουμε τις ανάγκες τους.

Προγραμματικές Συμβάσεις: ανάγκη για διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία και αποδοτικότητα λειτουργίας

Ομοίως, στα θέματα της τροποποίησης διαφόρων Προγραμματικών Συμβάσεων ψηφίσαμε λευκό καθώς, αν και τροποποιούνται μόνο η διάρκεια και η ισχύς αυτών, θεωρούμε απαραίτητο να τεθεί υπόψη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου ένας απολογισμός με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και ανάλυση προϋπολογισμού έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική λογοδοσία και να συμβάλουν όλα τα νέα μέλη στη βελτίωση των λειτουργιών.

Καταψηφίσαμε όμως την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το επιμελητήριο Δωδεκανήσου «τουριστική προβολή της ΠΝΑΙ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με το σκεπτικό ότι πριν ακόμα συσταθεί η Επιτροπή Τουρισμού, η Περιφερειακή Αρχή έφερε προς ψήφιση ένα θέμα ξεπληρώνοντας επί της ουσίας προεκλογικές της υποχρεώσεις, αποκλείοντας το αντίστοιχο επιμελητήριο Κυκλάδων και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «σπέρνει το διχασμό» όταν εκφράστηκαν ενστάσεις από όλες τις παρατάξεις.

Βασικά ερωτήματα όπως το εάν εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, αν οι ίδιες οι υπηρεσίες μπορούν να εκτελέσουν το ίδιο έργο και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση έμειναν αναπάντητα.

Για τις Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σε σχέση με τα θέματα των Επιτροπών και των αρμοδιοτήτων τους, καταψηφίσαμε τη μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σημειώνοντας ότι αφενός η Οικονομική Επιτροπή είναι ήδη επιφορτισμένη με σοβαρές αρμοδιότητες και μεγάλο φόρτο εργασίας και αφετέρου ουσιαστικά υποβαθμίζεται η εξέταση των ΜΠΕ και η περιβαλλοντική διάσταση των όποιων δραστηριοτήτων. Ψηφίσαμε λευκό στη σύσταση Επιτροπής με αποκλειστικό θέμα τον Τουρισμό.

Εισηγηθήκαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση με 2 Επιτροπές:Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Αγροτικής-Αλιευτικής Πολιτικής και Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Επιχειρηματικότητας με δυνατότητα λειτουργίας υποεπιτροπών. Η πρόταση μας επί της ουσίας απερρίφθη αφού ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις υπό εξέταση για την δεύτερη επιτροπή και προχώρησε η σύσταση της Επιτροπής Τουρισμού.

Για την Κοινωνική Πολιτική της Περιφέρειας

Αναφορικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Π.Σ στα Κοινωνικά Παντοπωλεία Σύρου και Ρόδου, τονίστηκε «ο επιτελικός ρόλος που οφείλει να διαδραματίζει η Περιφέρεια στο σχεδιασμό κοινωνικών προγραμμάτων και στη διενέργεια κοινωνικών ερευνών.

Η άσκηση των όποιων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας πραγματοποιείται μέσω των Οργανικών Μονάδων των Περιφερειών, και των αντίστοιχων τμημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες, τα οποία είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Ψηφίσαμε λευκό διότι η κοινωνική πολιτική που ασκείται μέχρι σήμερα, από την Περιφέρεια, χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού με αποτέλεσμα, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, να μη βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες που δημιούργησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.

Η Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο οργανώνοντας ένα πυκνό δίχτυ αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας για τη χειμαζόμενη τοπική κοινωνία και τους πολίτες που υποφέρουν. Ακόμα και η δική μας Περιφέρεια, από τις πλουσιότερες της χώρας σύμφωνα με το αποκλειστικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν αποτελεί εξαίρεση. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξαιτίας της ανεργίας και της ανηλεούς ταξικής πολιτικής που ακολουθείται».

Για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Στα ζητήματα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δωδεκανήσων για ξενοδοχειακές μονάδες, υδατοκαλλιέργειες, κτλ, προκρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση υπερψήφισης η θετική γνωμοδότηση του οικείου Δήμου. Για παράδειγμα, καταψηφίσαμε την ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής ιχθύων στην Κάλυμνο.

Ενδεικτικό της απορρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για την χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της πλήρους απαξίωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η κυβέρνηση με τα αρμόδια Υπουργεία αποφασίζουν εγκρίσεις, επενδύσεις, κτλ ερήμην των τοπικών κοινωνιών, των θεσμικών εκπροσώπων τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ακόμα και αντίθετα με την βούληση αυτών.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου