Με εγκύκλιο που εξέδωσε, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καλεί άμεσα τα αθλητικά σωματεία και τις ενώσεις να στείλουν, μέσω των Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκουν, τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία του Εκπροσώπου/Υπευθύνου τους. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητικούς φορείς (ενώσεις / σωματεία) – μέλη των Ομοσπονδιών.

1.Αριθμός Μητρώου ΓΓΑ σωματείου
2.Επωνυμία σωματείου
3.Έδρα σωματείου (Δήμος)
4.Email σωματείου
5.Τηλέφωνο σωματείου
6.Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου/Υπευθύνου σωματείου
7.Email Εκπροσώπου/Υπευθύνου
8.Σταθερό – κινητό τηλέφωνο Εκπροσώπου/Υπευθύνου

Η εγκύκλιος:

«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχωρά σε επικαιροποίηση των στοιχείων των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ενώσεων, στο πλαίσιο των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία της υπηρεσίας μας με τους αθλητικούς φορείς για θέματα ενημέρωσης και υποβολής στοιχείων, καθώς και πρόσκλησης για τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε άμεσα και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, να μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού daa@gga.gov.gr συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα (αρχείο excel) με τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων σας (αθλητικών σωματείων και ενώσεων), καθώς και τα στοιχεία του Εκπροσώπου/Υπευθύνου κάθε φορέα. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς και παρακαλούμε να ενημερώσετε με την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου όλους τους αθλητικούς φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ