Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΕ.Ρ.Μ. ΑΕ.» διακήρυξε προχθές σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) την (υπ)εκμίσθωση του ευρισκόμενου στο όρος Προφήτης Ηλίας τουριστικού συγκροτήματος, με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΣ», «ΕΛΑΦΙΝΑ» και «ΕΛΑΦΑΚΙ» και τους περιβάλλοντες τα ακίνητα αυτά χώρους
Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής (20 έτη), αρχής γενομένης από την κατάρτισή της.
Ως χρήση των χώρων του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτής της λειτουργίας τους ως ξενοδοχείου αναφορικά με τα ακίνητα με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΣ» & «ΕΛΑΦΙΝΑ και για το ακίνητο με την ονομασία «ΕΛΑΦΑΚΙ» ως επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων ή επιχείρησης αναψυχής μετά ή χωρίς παιδότοπο.
Το ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων από τη λειτουργία των χώρων, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων αυτό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 260.000,00), πλέον του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του ποσού αυτού.

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου στις 30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ