«Φόρμουλα» για τη νομοθετική ρύθμιση των εκκρεμών αγωγών του Δημοσίου κατά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων που απέκτησαν κυριότητα επί ακινήτων αποδοθέντων στους αρχικούς κυρίους τους με μεταγραφείσες στο Κτηματολόγιο Ρόδου πλαστές/ανυπόστατες αποφάσεις απόδοσης δημοσίων κτημάτων, αναζητεί ομάδα δικηγόρων της Ρόδου με πρωτοβουλία του κ. Βασίλη Καταβενάκη.
Σε σχετική ανακοίνωση του κ. Καταβενάκη αναφέρονται τα εξής:
«Εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου κατά των τρίτων που απέκτησαν κυριότητα επί των ακινήτων αυτών ως τρίτοι από τους αρχικούς κυρίους στους οποίους αποδόθηκαν τα δημόσια κτήματα, με τις οποίες ζητείται αφ΄ενός η ακύρωση της διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή με την οποία μεταγράφηκε στα κτηματολογικά βιβλία η αρχική πλαστή/ανυπόσταστη απόφαση απόδοσης , εφ΄ετέρου η απόδοση των ακινήτων αυτών και η αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου συνυπολογιζομένη στην αξία των ακινήτων και η αξία των κτισμάτων επί τούτων (στα περισσότερα απ΄αυτά έχουν κατασκευαστεί ξενοδοχειακές μονάδες και κατοικίες). Στις περιπτώσεις αυτές, η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, όσο και αν αφορά το κοινωνικό σύνολο και όση ευαισθησία να διαθέτει κανείς σ’ αυτό, δεν είναι υπέρτερη της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών.
Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι με νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προστατευθεί το κύρος και η εγκυρότητα των ως άνω δικαιοπραξιών και να αποτραπεί η ακύρωση των πράξεων αυτών στο Κτηματολόγιο Ρόδου και η απόρριψή τους με δικαστική απόφαση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται μείζον κοινωνικό θέμα. Για τους λόγους αυτούς ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου στις παραπάνω αγωγές θα πρέπει να ζητήσουμε -με νομοθετική ρύθμιση- να ρυθμιστεί το ως άνω μείζον κοινωνικό θέμα που προέκυψε και προτείνω το παρακάτω σχέδιο διάταξης νόμου, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να επεξεργαστούμε από κοινού: “….Καταργούνται έναντι όλων των διαδίκων εκκρεμείς δίκες σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας των Πολιτικών Δικαστηρίων που αφορούν αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά των τρίτων που απέκτησαν κυριότητα και εμπράγματα δικαιώματα από τους αρχικούς κυρίους, στους οποίους αποδόθηκαν δημόσια κτήματα με πλαστές /ανυπόστατες αποφάσεις απόδοσης, εφόσον μετά από αίτημα των αντιδίκων κυρίων των επιδίκων προς την αρμόδια υπηρεσία καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ως αποζημίωση την αντικειμενική αξία των γηπέδων των ακινήτων, που νέμονται και κατέχουν ως κύριοι.
Με την πλήρη εξόφληση της αποζημίωσης το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από κάθε εμπράγματη κι ενοχική αξίωση επί των ακινήτων αυτών, οι δε διατάξεις του Κτηματολογικού Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου που προσβάλλονται με τις ως άνω αγωγές θεωρούνται απρόσβλητες και παράγουν έννομα αποτελέσματα…” Καλώ όλους τους συναδέλφους που χειρίζονται σχετικές υποθέσεις να συνταχθούμε, ώστε μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου να αποσταλεί σε Υπουργό Οικονομικών και Δικαιοσύνης κοινό αίτημα νομοθετικής ρύθμισης με περιεχόμενο που θα επεξεργαστούμε από κοινού».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ