Τα οικονομικά του Δήμου Ρόδου «ξεσκόνισε» κλιμάκιο ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που βρέθηκε στη Ρόδο τον περασμένο Μάιο. Όπως προκύπτει από πληροφορίες της «δ» το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ήρθε απροειδοποίητα στο νησί μας και παρέμεινε επί πέντε ημέρες στη διάρκεια των οποίων πέρασε από… ψιλό κόσκινο τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ελέγχοντας λεπτομερώς τα πεπραγμένα ανά τομέα αλλά και την απόδοση του φορέα συνολικά.
Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία από τη σχετική νομοθεσία και η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωσης επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον υπουργό Οικονομικών.
Η «βαθμολογία» του κλιμακίου, έπειτα από τον ενδελεχή έλεγχο, κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ρόδου πριν από μερικές ημέρες και όπως προκύπτει, οι οικονομικές υπηρεσίες πέρασαν το… διαγώνισμα με υψηλή βαθμολογία!
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στους τέσσερις τομείς απόδοσης στους οποίους ελέγχθηκαν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, πήραν πολύ υψηλή βαθμολογία.
Χαρακτηριστικά με κλίμακα από το 1 έως το 4 και με άριστα το 1, βαθμολογήθηκε με 1 «άριστα» και τρία 2άρια (όπου 2 αντιστοιχεί σε «πολύ καλά»).
Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών, διαπίστωσαν άρτια λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, σε μια περίοδο ιδιαιτέρως σφιχτή δημοσιονομικά, ελέγχθηκε το διάστημα από το 2017 μέχρι και τον Μάιο του 2018, οπότε και έφτασαν στο νησί μας.
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων ελέγχθηκε ο όγκος οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου σε σχέση με το μέγεθός του, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, η οργάνωση των υπηρεσιών, η αναλογία εσόδων-εξόδων και μια σειρά από άλλες παραμέτρους.
Ο έλεγχος των οικονομικών των ΟΤΑ στοχεύει κυρίως στην αποτροπή της παράνομης εκροής δημοσίου χρήματος κι έχει ως αντικείμενο την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των γενικών και ειδικών κανόνων που διέπουν τα λογιστικά και τον προϋπολογισμό. Ο έλεγχος μπορεί να επεκτείνεται και στη λεγόμενη «χρηστή διαχείριση» και «αποδοτικότητα» και αξιολογεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΟΤΑ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των ΟΤΑ και των υπηρεσιών που παρέχει.
Ως φαίνεται η λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, μετά από μια μακρά περίοδο «παλινδρομήσεων» έπειτα από την εφαρμογή του “Καλλικράτη”, έχει ισορροπήσει με τη συνδρομή και των εργαζομένων που πλαισιώνουν την υπηρεσία, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας ή παρέκκλισης από τους στόχους που τίθενται κεντρικά.
Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός, πως μέχρι πριν από μερικά χρόνια –με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την συνένωση των 10 Δήμων – ο Δήμος Ρόδου συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους πλέον υπερχρεωμένους Δήμους της χώρας, με… προίκα 62 εκατ. ευρώ, τρίτος σε οφειλές με πρώτο τον Δήμο Πειραιά και δεύτερο τον Δήμο Αθηναίων.
Από το 2010 μέχρι σήμερα, που φτάσαμε να μιλάμε για πλεόνασμα στα ταμεία του Δήμου Ρόδου (το πρώτο εξάμηνο του 2018 έκλεισε και φέτος με θετικό ισοζύγιο), κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και πλέον, μπορεί η οικονομική ρευστότητα να μην επιτρέπει την υλοποίηση μεγάλων έργων, προσδίδει όμως σταθερότητα και υλοποιούνται παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα που καλύπτονται από ίδια έσοδα.

Αυστηρό δημοσιονομικό
έλεγχο φέρνει
ο “Κλεισθένης”
Ο έλεγχος αναμένεται ακόμα πιο σφιχτός στα οικονομικά των ΟΤΑ καθώς ο»Κλεισθένης» προβλέπει Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που θα ελέγχει και θα προτείνει διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%.
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως υποτομέα ΟΤΑ, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το κράτος ή οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των τελευταίων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ