Μισθωτοί – Συνταξιούχοι

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου, σας ενημερώνει πως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, έχουν προθεσμία μέχρι την 31/12/2017, για να κτίσουν το αφορολόγητο που δικαιούνται ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το τελικό φορολογητέο εισόδημα τους.

Προσοχή στην περίπτωση που τα τεκμήρια κτήσης και διαβίωσης, προσδιορίσουν μεγαλύτερο φορολογητέο τελικό εισόδημα, από το δηλωθέν, όπου με βάση αυτό τελικά, θα πρέπει να υπολογισθεί το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτείται.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο  22% στην διαφορά των δαπανών που έκτισαν με πλαστικό χρήμα μόνο και στις ανάλογα με το τελικό φορολογητέο εισόδημα τους, απαιτούμενες.

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1,00-10.000,00 10%
10.000,01-30.000,00 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

Συγκεκριμένα ο φόρος που τους αναλογεί, μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, των 1.950 με ένα εξαρτώμενο τέκνο, των 2.000 με 2 εξαρτώμενα τέκνα, των 2.100 με 3 εξαρτώμενα τέκνα και πάνω. Η μείωση αυτή του φόρου, υπολογίζεται, όταν πραγματοποιηθούν δαπάνες με πλαστικό χρήμα και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει τις  20.000 ευρώ.

Τα ποσά που απαιτούνται ανάλογα με το εισόδημα

                   Ετήσιο εισόδημα Ελάχιστες δαπάνες με κάρτα
10.000 1.000
12.000 1.300
15.000 1.750
20.000 2.500
25.000 3.250
30.000 4.000
35.000 5.000
40.000 6.000
50.000 8.000

 

Παράδειγμα Α

Για έναν φορολογούμενο δηλαδή με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ το ποσό που απαιτείται είναι 1.750. Στην περίπτωση που ο εν λόγω φορολογούμενος έχει κάνει αγορές με κάρτες 1.000 ευρώ τότε θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 165 ευρώ για τα 750 ευρώ που υπολείπεται.

 

Τι θα κάνουν τα παντρεμένα ζευγάρια; Πώς θα μετράνε οι αποδείξεις όταν ένας από τους δύο δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό;

Ο κάθε σύζυγος θα πρέπει να μαζεύει αποδείξεις για το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αν ο ένας σύζυγος δεν συγκεντρώσει αποδείξεις αλλά ο άλλος έχει μαζέψει παραπάνω αποδείξεις, οι παραπάνω αποδείξεις θα θεωρούνται οικογενειακές και θα καλύπτουν τις λιγότερες αποδείξεις της συζύγου.


Παράδειγμα Β

Παντρεμένο ζευγάρι με τη σύζυγο να μην έχει εισόδημα αλλά τεκμήρια

Πραγματικό εισόδημα του συζύγου: 15.000 ευρώ

Τεκμαρτό εισόδημα της συζύγου: 8.000 ευρώ

Αποδείξεις για τον σύζυγο: 1.750 ευρώ και για τη σύζυγο 800 ευρώ – Σύνολο 2.550 ευρώ

– Η σύζυγος δεν έχει μαζέψει αποδείξεις αλλά ο σύζυγος συγκέντρωσε: 2.550 ευρώ

– Η σύζυγος δεν θα πληρώσει πέναλτι φόρου γιατί καλύπτεται από τις αποδείξεις του συζύγου

Παράδειγμα Γ

Φορολογούμενος με μηδενικό πραγματικό εισόδημα, ο οποίος όμως έχει τεκμήρια 9.000 ευρώ

Θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις: 900 ευρώ (9.000 Χ 10%)

Οι αποδείξεις μπορεί να προέρχονται: Από συναλλαγές με μετρητά ή κάρτα

_Αν καταφέρει να συγκεντρώσει 400 ευρώ αποδείξεις: Πέναλτι φόρου 22% στη διαφορά (900 – 400 = 500 Χ 22% = 110 ευρώ)


Παράδειγμα Δ

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ: Αποδείξεις με μετρητά στη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος

Άνεργος με ετήσιο πραγματικό εισόδημα 1.000 ευρώ και τεκμήρια 8.000 ευρώ

Αποδείξεις με μετρητά στη διαφορά: 8.000 ευρώ – 1.000 ευρώ = 7.000 ευρώ Χ 10% = 700 ευρώ

Αποδείξεις με κάρτα στο πραγματικό εισόδημα: 1.000 ευρώ Χ 10% = 100 ευρώ

Σύνολο αποδείξεων: 800 ευρώ

Αν εμφανίσει λιγότερες αποδείξεις:  Ποσό φόρου 22% στη διαφορά

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Λογιστή – Φοροτεχνικό σας, μέλος της ΕΛΦΕΕ Ρόδου      www.lsr.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ