Με έγγραφο που απέστειλε στον Δήμο Ρόδου η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντέλλεται να επαναφέρει στην υπηρεσία του δημοτικό αστυνομικό που είχε απολυθεί ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση των προσλήψεων με την χρήση πλαστών δικαιολογητικών.
Η δημοτική αρχή καλείται συγκεκριμένα να συμμορφωθεί σε τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που δικαίωσε τον δημοτικό αστυνομικό και στο από 23 Νοεμβρίου 2018 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μετά την παρέμβαση του Συντονιστή υπήρξε και παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη για το ίδιο ζήτημα.
Στην επιστολή του Συνηγόρου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με αφορμή την υπ.αρ.251426/11.10.2018 αναφορά που ο (…) υπέβαλε στο Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμένος για καθυστέρηση εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να προβεί σε ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς του σε θέση Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας κλάδου ΔΕ23, βάσει της υπ.αρ.4110/2017 απόφασης Δημάρχου Ρόδου, με την οποία εκτελέστηκε η υπ.αρ.3204/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Ο (…) είχε υποβάλει την υπ.αρ.230918/4.7.2017 αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για τη μη εκτέλεση από το Δήμο Ρόδου της υπ.αρ.3204/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Με την εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε η υπ.αρ.356/18.2.2014 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με την οποία είχε ανακληθεί ο διορισμός του (…) σε θέση του κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Δήμο Ρόδου για νέα νόμιμη κρίση κατά το σκεπτικό που αναπτυσσόταν στην απόφαση. Ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ.αρ.230918/33444/26.7.2017 έγγραφο προς το Δήμαρχο Ρόδου ζήτησε τη συμμόρφωση με την εν λόγω δικαστική απόφαση. Ο Δήμαρχος Ρόδου με την υπ.αρ.4110/31.8.2017 απόφαση επανέφερε τον (…) σε θέση κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας (Ειδικό Ένστολο Προσωπικό) από τις 11.3.2014.
Ο Δήμος Ρόδου διαβίβασε την υπ.αρ.4110/31.8.2017 απόφαση του Δήμαρχου στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Νομού Δωδεκανήσου για έλεγχο νομιμότητας και δημοσίευση της περίληψής της σε ΦΕΚ ούτως ώστε να υλοποιηθεί ο επαναδιορισμός του (…).
Στη συνέχεια, ωστόσο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ έχει ζητήσει, από το μήνα Νοέμβριο 2017 μέχρι σήμερα, επανειλημμένα στοιχεία τόσο από το Δήμο Ρόδου όσο και από τόν ίδιο τον ενδιαφερόμενο δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της προαναφερθείσα δικαστικής απόφασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αποδέκτης της αναφοράς του (…), επικοινώνησε καταρχάς με την Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Ν. Δωδεκανήσου από την οποία πληροφορήθηκε ότι είχε γίνει ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικό με την περίπτωση του (…)προκειμένου να προχωρήσει ο διορισμός του. Το έγγραφο αυτό (με αρ. πρωτ.57937/28.9.2018) ζήτησε και έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη. Στη συνέχεια η χειρίστρια της αναφοράς πραγματοποίησε επίσκεψη στη Διευθύντρια Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης επισημάνθηκε η υπέρμετρη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού του (…) και διατυπώθηκε η παράκληση της αποστολής απάντησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση το συντομότερο δυνατό δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέμενε την απάντηση αυτή προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ.αρ. 67664/23.11.2018 έγγραφο από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει η υποχρέωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση της σχετικής πράξης ώστε ο (…) να επανέλθει στην υπηρεσία του εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.16 του ν 3584/2017.
Τέλος, η Αποκεντρωμένη διοίκηση έλαβε και βεβαίωση από το Δήμο Ρόδου, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικώς η χειρίστρια της αναφοράς, περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης για τη μισθοδοσία του (…).
Μετά από τις ανωτέρω εξελίξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έλαβε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τις 31.12.2018 θα είχε αποσταλεί προς δημοσίευση σε ΦΕΚ ο εν λόγω διορισμός.
Παρά ταύτα, ενώ έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα είχε ολοκληρώσει τις ενέργειες διορισμού του (…), οι ενέργειες αυτές δεν έχουν γίνει, επιπλέον δε, ο ενδιαφερόμενος αγνοεί τους λόγους της καθυστέρησης».
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ελπίδα Κυρμπάση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ