Τοπικές Ειδήσεις

Ακυρώθηκε και η εκλογή του αντιδημάρχου Ιαλυσού Ανδρέα Κόγγου!!!

• Το δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι είχε ασυμβίβαστο και σαφές κώλυμα εκλογιμότητας

Με την υπ’ αρίθμ Α337/2024 απόφαση του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή η ένσταση για την έκπτωση του χωρικού αντιδημάρχου Ιαλυσού κ. Ανδρέα Κόγγου, μέλους του συνδυασμού «ΕΝΑ – Ενωμένοι Αλλάζουμε – Μαζί για την Ρόδο» που υπέβαλε η κ. Γιαντσίδου Κρυστάλλω του Παναγιώτη.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η ενιστάμενη ήταν εκείνη που υπέγραψε και υπέβαλε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου την ένσταση που οδήγησε στην έκπτωση και του αναπληρωτή δημάρχου και αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης κ. Βάιου Καλοπήτα.
Το δικαστήριο με την απόφασή του διαπίστωσε τη συνδρομή του κατ’ άρθρο 10 παρ. 2 περ. ζ΄ του ν. 4804/2021 κωλύματος εκλογιμότητας στο πρόσωπο του Ανδρέα Κόγγου του Σπυρίδωνος κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 στην Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου και διατάσσει την έκπτωσή του από τη θέση του τακτικού, και δεύτερου κατά σειρά ψήφων προτίμησης, δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού «ΕΝΑ- ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ», στην ίδια ως άνω εκλογική περιφέρεια και Δήμο κατά τις προαναφερόμενες δημοτικές εκλογές.
Ακύρωσε την 22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), καθ’ ο μέρος με αυτή ανακηρύχθηκε ο Ανδρέας Κόγγος του Σπυρίδωνος τακτικός, και δεύτερος κατά σειρά ψήφων προτίμησης, δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «ΕΝΑ-ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» στην Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023.
Ανακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ως τακτικό δημοτικό σύμβουλο του ίδιου συνδυασμού στην ίδια Εκλογική Περιφέρεια και Δήμο, κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023, τον Νικόλαο Χατζηκαλημέρη του Μιχαήλ, ο οποίος έπεται του τελευταίου ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου σε αριθμό σταυρών προτίμησης και ο οποίος είχε ανακηρυχθεί πρώτος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού στην Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου.
Ορίζει ως εκλεγόμενους τακτικούς δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΕΝΑ-ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» στην Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023, τους επόμενους (μετά τον καθ’ ου) κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους, ως εξής:
1. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Θυμίζουμε ότι η κ. Γιαντσίδου παρεστάθη στην δίκη δια των κ.κ. Λάμπρου Πάσχου και Δημήτρη Βερβέρη και ο ενιστάμενος μετά των κ.κ. Γιώργου Μαυρομμάτη και Βασίλη Παπαδημητρίου.
Ο κ. Πάσχος ανέπτυξε στο δικαστήριο συνοπτικώς τους λόγους ενστάσεως και συγεκριμένα επεσήμανε ότι ο Κόγγος, από το έτος 2016, είχε συστήσει Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), με την επωνυμία «ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΣΙΣΚΑΜΑΝΗΣ ΣΚΕΥΟΣ Ο.Ε.», και διακριτικό τίτλο «BIOSKAN ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΟΕ» και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής με ποσοστό 50%.
Ταυτόχρονα είναι ομόρρυθμο μέλος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας.
Από την εταιρεία αυτή, μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια και αποχώρησε στις 29 Δεκεμβρίου 2023, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, δηλαδή μετά την εκλογή του ως δημοτικού συμβούλου και την ορκωμοσία του, και λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου με το συνδυασμό με τον οποίο και εκλέχθηκε, κατά παράβαση του νόμου.
Με αυτή την εταιρεία, της οποίας ήταν από το έτος 2016 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, μέτοχος με ποσοστό 50%, εκπρόσωπος και διαχειριστής, ο κ. Ανδρέας Κόγγος, είχε αναλάβει την εκτέλεση πλήθους συμβάσεων στο Δήμο Ρόδου, στις δημοτικές επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει, αξίας 43.672,04 ευρώ, κατά πολύ περισσότερα από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 10.000 ευρώ που θέτει το άρθρο 10 του ν. 4804/2021.
Η πλευρά του κ. Κόγγου υποστήριξε από την άλλη ότι η άσκηση της ενστάσεως για την αναγνώριση του ασυμβίβαστου δεν είναι απρόθεσμη και ισχυρίστηκε ότι ο νομοθέτης προβλέπει προθεσμία 7 ημερών μετά την ανακήρυξη άλλως δύο μηνών μετά την εκλογή.
Διατείνεται δηλαδή ότι η ένσταση ασκήθηκε εκπροθέσμως και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Επιπλέον ισχυρίστηκε για την ουσία της υπόθεσης ότι οι συμβάσεις για τις οποίες «εγκαλείται» ο κ Κόγγος δεν τον οδηγούν σε έκπτωση κι αυτό διότι μια που αφορά ανάθεση από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο», ποσού 14.706,40 ευρώ με ΦΠΑ (11.860,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) δεν αφορά στον Δήμο Ρόδου ενώ μια άλλη ενώ έγινε η ανάθεση δεν εκτελέστηκε ποτέ.
Ο κ. Μαυρομμάτης εξέθεσε εξάλλου ότι το συγκεκριμένο ασυμβίβαστο θεσπίστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις και οι αναθέσεις δεν θα επηρεάσουν το φρόνημα των εκλογέων και τόνισε ότι θεωρεί τουλάχιστον αστείο να θεωρείται ότι από αναθέσεις απεντόμωσης και μυοκτονίας να έχουν οδηγηθεί στην απόφαση οι ψηφοφόροι να τον ψηφίσουν ενώ δεν προκύπτει μάλιστα ότι έλαβε περισσότερες του αναμενόμενου ψήφους στις περιοχές που εκτελέστηκε το έργο.
Θυμίζουμε ότι η πλευρά της ενιστάμενης υποστήριξε ότι έχουν ανατεθεί στην εταιρεία στην οποία μετείχε ο κ. Κόγγος και παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 μετά την εκλογή του:
-Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας αντί του συνολικού ποσού των 7.500 ευρώ (πλέον του αναλογούντος στο ποσό αυτό ΦΠΑ), από την «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», στις 26-4-2023 με την 410/2023 απόφαση του πρώην προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης και σημερινού δημάρχου Ρόδου κου Αλέξανδρου Κολιάδη.
-Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» του Δήμου Ρόδου, ποσού 6.894,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (5.560,00 χωρίς το ΦΠΑ), με την με αριθμό 1045/2023 απόφαση του δημάρχου Ρόδου και ημερομηνία ανάθεσης την 5-4-2023.
-Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου» του Δήμου Ρόδου, ποσού 20.063,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (18.752,04 χωρίς το ΦΠΑ), με την με αριθμό 4606/2022 απόφαση του δημάρχου Ρόδου, η οποία υλοποιήθηκε και εντός του έτους 2023, με το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής να εκδίδεται στις 21-3-2023.
-Σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσία Απεντόμωσης και Μυοκτονίας σε γραφεία και εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο», ποσού 14.706,40 ευρώ με ΦΠΑ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • satrapis    10.07.2024 10:23

    ε ρε κάτι μάσες! αλλαξογκολιές ! και οι πρώην και οι νυν

Σχολιασμός άρθρου