Αλλαγές ουσίας αλλά και… φιλοσοφίας επιφέρει στα Γυμνάσια το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Αυξάνονται από τέσσερα σε επτά τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές, αλλά παράλληλα εισάγονται οι συνθετικές εργασίες, ενισχύεται η Γενική Παιδεία και καταργείται η εξεταστική του Ιουνίου, όχι όμως η επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και του πλαισίου εξέτασής τους, κατά τρόπο πιο ισορροπημένο, ανά ομάδα μαθημάτων, στο Γυμνάσιο.

Εξετάσεις σε επτά μαθήματα

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση από 4 σε 7 των μαθημάτων που εντάσσονται στην Ομάδα Α′ και εξετάζονται γραπτά στις ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τάξης.

Δηλαδή, παραμένουν τα 4 μαθήματα που ήδη εξετάζονται γραπτά και είναι:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
 • Μαθηματικά,
 • Φυσική και
 • Ιστορία,

Και προστίθενται τα μαθήματα:

 • της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
 • της Βιολογίας και
 • των Αγγλικών.

Επίσης, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα της Πληροφορικής, το οποίο κατατάσσεται πλέον από την Ομάδα Γ′ στην Ομάδα Β′ μαθημάτων.

Σε ποια μαθήματα δεν θα γίνεται το ωριαίο διαγώνισμα β’ τετραμήνου

Το νομοσχέδιο αναπροσαρμόζει και το σύστημα ωριαίας εξέτασης μαθημάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο πραγματοποιείται, κατά κανόνα, γραπτή ωριαία εξέταση και στο δεύτερο τετράμηνο, με την εξαίρεση:

 • των μαθημάτων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, Χημείας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, Θρησκευτικών και Οικιακής Οικονομίας, στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης,
 • του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και
 • των μαθημάτων της Μουσικής, των Καλλιτεχνικών και της Φυσικής Αγωγής, στα οποία δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση. Πέραν της ανακατανομής ορισμένων μαθημάτων σε Ομάδες κατά τα ανωτέρω, οι σχετικές τροποποιήσεις στοχεύουν στη συνεκτικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η οποία θα υποβοηθήσει τη συστηματικότερη παρακολούθηση και μελέτη των μαθημάτων και κατά το δεύτερο τετράμηνο.

Αξιολόγηση και μέσω συνθετικής δημιουργικής εργασίας

Για πρώτη φορά η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας γίνεται ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης, μέσω του μαθήματος της Πληροφορικής. Διατηρείται ωστόσο η σχετική ευελιξία του διδάσκοντος και για όλα τα μαθήματα της Ομάδας Β’ κατά το δεύτερο τετράμηνο. Επιπλέον:

 • Καταργείται η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Ιουνίου. Και τούτο, ιδίως διότι η επανεξέταση των μαθητών τον Ιούνιο, μόλις λίγες μέρες μετά από την πρώτη εξέτασή τους στον ίδιο μήνα, δεν επιτρέπει την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτή αναποτελεσματική εν γένει. Παραμένει, βεβαίως, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου.
 • Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία (13) τουλάχιστον. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα εκείνα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον, όμως, ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και επαναλαμβάνει την τάξη.
 • Οι μαθητές της τρίτης τάξης που δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης κατά τα ανωτέρω επαναλαμβάνουν την τάξη.

Πηγή: thetoc.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ