Γνωστοποιείται ότι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 ανέλαβαν καθήκοντα οι επιτυχόντες του προγράμματος «PHILOS – Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση» του ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα αφορά στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανέλαβαν καθήκοντα έντεκα (11) συνάδελφοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • 1 Χειρουργός Ορθοπεδικός
  • 1 Χειρουργός Ουρολόγος
  • 3 Νοσηλεύτριες, κατηγορίας ΤΕ
  • 2 Μαίες, κατηγορίας ΤΕ
  • 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 2 Ψυχολόγοι, κατηγορίας ΠΕ
  • 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής

Το σύνολο του προσωπικού έχει ήδη ενταχθεί και ενισχύει τις κλινικές και τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ