Πρόσθετη περίοδο αμοιβής με πάγια αντιμισθία για όλους τους οικογενειακούς γιατρούς και τους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού γιατρού, για τη χρονική περίοδο από 1η Αυγούστου 2019 έως 1η Αυγούστου 2020, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή.

Λόγω της μη ολοκληρωμένης ανάπτυξης του δικτύου, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην Περιφέρεια, όπως τονίζεται, αλλά και των τεχνικών δυσχερειών στην καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης, δεν είχε καταστεί εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους με αναγωγή στα πραγματικά δεδομένα ευθύνης. Η μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών με ενεργές συμβάσεις ανέρχονται στα 2.000 ευρώ.

Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται λύση τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που παραμένουν απλήρωτοι από τον Αύγουστο και έχουν προειδοποιήσει με επίσχεση εργασίας.

Την ίδια ώρα, προκειμένου να καλυφθούν οι αποζημιώσεις των ασφαλισμένων για οπτικά είδη και υπηρεσίες ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Εκσυγχρονίζεται παράλληλα η επιλογή γιατρών του ΕΣΥ από τα αρμόδια συμβούλια. Στα συμβούλια κρίσης, όπως ορίζεται, για θέσεις νοσοκομείων προβλέπεται κλήρωση μεταξύ των διοικητών για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων με ανώτατο όριο τους 5 φορείς μιας και μόνης υγειονομικής περιφέρειας, αίροντας το προηγούμενο καθεστώς των απεριόριστων υποψηφιοτήτων.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα, όσα νοσοκομεία διαθέτουν πλεόνασμα πιστώσεων κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, αυτά να μπορούν να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία που χρειάζονται ενίσχυση.

Τι άλλο περιλαμβάνει

Επιπλέον, το νομοσχέδιο-”σκούπα”, που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την ερχόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν σχεδόν όλα τα υπουργεία.

Οι ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων:

– Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με την ένταξη ιατρών στο ΕΣΥ.
– Παρατάσεις απασχόλησης για το προσωπικό των προαναχωρησιακών κέντρων.
– Προσλήψεις 800 συνοριακών φυλάκων.
– Ρυθμίσεις για πυροσβέστες.
– Ρυθμίσεις για θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ξεχωριστό κεφάλαιο υπάρχει επίσης για την λειτουργία της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”. Η επιτροπή δικαιούται έκπτωσης ΦΠΑ στις δαπάνες της. Επίσης δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες προς την επιτροπή απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο.

πηγή capital.gr

Β. Κουρλιμπίνη

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ