Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για τη διενέργεια, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς αμοιβή, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ, ΣΕ ΔΑΣΗ, ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ», προϋπολογισμού 935.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Η σχετική προκήρυξη αφορά ειδικότερα στην εκτέλεση του έργου της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε αιγιαλό-παραλία, σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στη νήσο Ρόδο.
Η Δνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ Αιγαίου προκήρυξε ειδικότερα ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του οποίου ανέρχεται σε 935.000 ευρώ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στον κατάλογο των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων περιλαμβάνονται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», 421 αυθαίρετα με τελεσίδικα πρωτόκολλα, σε παραλίες, αιγιαλούς, δάση και ρέματα στα Δωδεκάνησα.
Όσον αφορά στη διαδικασία της κατεδάφισης, ο νόμος προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει καταρχήν να ενημερώσει τον κάτοχό του για την υποχρέωσή του να το κατεδαφίσει ο ίδιος.
Αν αρνηθεί, τότε το κατεδαφίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, χρεώνοντας στον κάτοχο του αυθαιρέτου τα σχετικά έξοδα.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, που έχουν συγκεντρώσει επιτελείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στα Δωδεκάνησα εκκρεμούν προς εκτέλεση 301 τελεσίδικα πρωτόκολλα αυθαιρέτων σε αιγιαλό, 56 σε δάση και 64 πολεοδομικά. Εξ αυτών στην Ρόδο έχουν καταγραφεί συνολικά 219 τελεσίδικα πρωτόκολλα αυθαιρέτων, εκ των οποίων 135 σε αιγιαλό, 54 σε δάση και 30 πολεοδομικά.
Από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχουν ειδικότερα αποσταλεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στοιχεία για τελεσίδικα πρωτόκολλα αυθαιρέτων, που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ελέγχου από το έτος 2008.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αυθαίρετα στην λιμενική ζώνη της Ακαντιάς, στο Φαληράκι, στην Καλλιθέα, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Σορωνή, στ’ Αφάντου, στην παραλιακή ζώνη της πόλεως Ρόδου και κυρίως στις παραλίες του Ελλη και του Καζίνο, στα Λοθιάρικα της Λάρδου, στην Κρεμαστή, στον Αρχάγγελο, στο νέο Καρνάγιο, στην Λίνδο, στην Τσαμπίκα, στο Γεννάδι, στα Κολύμπια, στην Ιαλυσό (Ιξιά, παραλία Μπικίνι κλπ), στο Παραδείσι, στα Βληχά, στην Κρητηνία, στην Αγία Αγάθη, στο Κιοτάρι και στα Καβουράκια.
Ως μέλη της επιτροπής με την απόφαση που εκδόθηκε προχθές ορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΤΑΛΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ η οποία ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΡΩΜΑΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ και
3. ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ο οποίος ορίζεται αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ, και
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΙΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ