Τοπικές Ειδήσεις

Ομιλία του Βασ. Υψηλάντη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τη Δικαιοσύνη

 

Σημαντικές τροπολογίες για την αυστηροποίηση των διατάξεων για την κακοποίηση των ζώων και παράταση προθεσμίας αλίευσης ολοθουρίων

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε σήμερα επί του Νομοσχεδίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις « Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1
ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, Τροποποιήσεις του Κώδικα
Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».
Επεσήμανε τη σπουδαιότητα της Διακήρυξης των Αθηνών στα πλαίσια της Προεδρίας της
Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τη σοβαρότητα που η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει και
το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα ζητήματα για τις τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη
και τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Εξήρε την κατάθεση δύο τροπολογιών και συγκεκριμένα η
πρώτη για την αυστηροποίηση των διατάξεων για τον βασανισμό των ζώων και για την
παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθουρίων. Η συγκεκριμένη διάταξη
που αφορά και τους ψαράδες της Καλύμνου αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
Άρθρο 6 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 48 /2018
(Α’ 90), όπως αυτά προστέθηκαν με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 78
του νόμου 4582 / 2018 (Α’ 208) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση α’
της παρ. 52 του Ν.4647/ 2019 (Α’204) αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής: «Μέχρι τις 22
Μαΐου 2021, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθουρίων του γένους Holothuria app, χορηγείται
εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα
με τις διατάξεις το β.δ. 666 / 1966 και του Π.Δ. 261/1991. Μετά τις 22 Μαΐου 2021, η ως
άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία
συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).”.
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η. 5.2020.
Η ομιλία του Κοσμήτορα της Βουλής Βασίλη Α. Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου είναι η
ακόλουθη:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Επιθυμώ καταρχάς να χαιρετίσω, από το βήμα αυτό, το Κείμενο – Διακήρυξης της Ελληνικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση της Δημοκρατίας, του Κράτους
Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας, Ειδικά την αναγνώριση της
ανάγκης οι ίδιοι οι πολίτες να γίνουν πρωταγωνιστές της μάχης για τη ζωή. Σωστά
ενημερωμένοι και μακριά από ψευδείς ειδήσεις, αντεπιστημονικές δοξασίες και διχαστικές
ρητορείες. Και της κατεύθυνσης που ρητά διατυπώνει για παροχή υπηρεσιών υγείας προς
όλους, μία πυξίδα που ακολουθεί και η Ελλάδα ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε
όλη την επικράτεια.
Η Διακήρυξη των Αθηνών, αποτελεί πράγματι μία ουσιαστική παρακαταθήκη για τις
επόμενες γενιές στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιόδους υγειονομικών
κρίσεων και πανδημιών και συμπίπτει με τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το πνεύμα της οποίας επικαιροποιείται με τη
Διακήρυξη των Αθηνών.
Σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει με τρόπο αποτελεσματικό να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα
της πανδημίας. Στο πρώτο, στο χρονικό διάστημα που πέρασε, η κυβέρνηση έκανε πολλά.
Το αντιμετώπισε αποτελεσματικά, προετοίμασε μέχρι τότε το αθωράκιστο σύστημα υγείας,
που παραλάβαμε από εσάς, στήριξε τους οικονομικά πληγέντες από την πανδημία.
Ανεπαρκείς είστε εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης. Ανεπαρκείς και αναξιόπιστοι. Κάνετε
κριτική σε πράγματα που αν τα διαχειριζόσασταν εσείς, βάσει των θέσεων που έχετε
διατυπώσει μέχρι σήμερα, θα είχατε πνίξει τη χώρα. Κοινωνικά και πολιτικά απαίδευτοι. Η
χρησιμοποίηση από τον πρωθυπουργό της χώρας προς τον εμβληματικό λοιμοξιολόγο
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα του ενικού, ούτε διάθεση μειωτική έχει, ούτε προσβολής. Ενέχει
ένα μεγάλο συμβολισμό και βαθύτατη εκτίμηση όλων των Ελλήνων στο πρόσωπο του απλού
αλλά και ταυτόχρονα σπουδαίου Σωτήρη της Ελλάδας που θα θαύμασε όλος ο κόσμος.
Ακούστε να δείτε . Είστε τυφλοί, πολιτικά κυνικοί και κατώτεροι των περιστάσεων. Δε
βλέπετε πόσες κλίνες ΜΕΘ προστέθηκαν στο σύστημα υγείας , τα τεστ; Κάθε λογικός
Έλληνας στηρίζει και σήμερα την προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα δεν σταματά, η οικονομία θα ανανήψει.. Η προστασία
της υγείας των πολιτών αυτή την ώρα προέχει. Η κυβέρνηση επίσης με σοβαρότητα και
βάσει των αναγκών της κοινωνίας υπό το πρίσμα πάντοτε των επιστημονικά
παραδεδεγμένων θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα και τις προκλήσεις
της πανδημίας και τις προκλήσεις στα εθνικά ζητήματα αλλά θα κρατά και μεγάλο παράθυρο
ανοικτό στην στήριξη της κοινωνίας, στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στην υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων που δίνουν πνοή στην οικονομική μετεξέλιξη της χώρας.
Σχετικά με το υπό ψήφιση ΝΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέλω να επισημάνω
προκαταρκτικά, ότι στον τομέα της Δικαιοσύνης, τον τελευταίο χρόνο, για την ταχεία και
έγκυρη απονομή της, έχουν γίνει σοβαρά βήματα από την ηγεσία του υπουργείου και την
κυβέρνηση. Είναι το έκτο κατά σειρά νομοσχέδιο μέσα σε 15 μήνες.
Νομοσχέδια που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τη δικαιοσύνη, να επιταχύνουν τις
διαδικασίες, να εναρμονίσουν τη νομοθεσία μας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας.
100.000 και πλέον οικογένειες βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ομηρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ την
28η
/02/2019 κατήργησε την προστασία πρώτης κατοικίας. Ενώπιον των πρωτοβάθμιων
δικαστηρίων εκκρεμούν προσδιορισμένες σε δικασίμους με τά την 1
η
/1/2021 περισσότερες
από 40.000 αιτήσεις του Ν.3869/2010, με τη συζήτησή τους να έχει προσδιοριστεί σε χρόνο
που φθάνει μετά το 2027 και 42.709, οι οποίες έχουν χρόνους προσδιορισμένης δικασίμου,
από το 2020 μέχρι το 2032.
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση κλείνει εντός του 2021. Με τον προσδιορισμό νέας δικασίμου
εντός του 2021 με αίτηση που θα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
ετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από την υποβολή της αίτησης
επαναπροσδιορισμού θα αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών και
θεσπίζεται κατά κύριο λόγο για την προστασία των συμφερόντων των δανειοληπτών που θα
αποκτούν αυτοματοποιημένα τα αναγκαία τραπεζικά και φορολογικά έγγραφα για την κρίση
της αίτησής τους. Η προφορική διαδικασία δεν καταργείται. Υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον
το κρίνει ο δικαστής, να τη διατάξει.
Η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή, η οποία θα είναι πλέον υποχρεωτική να κατατίθεται
στον συμβολαιογράφο, δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να πάρει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο τίμημα για το εκ πλειστηριαζόμενο αντικείμενο.
Οι εικασίες περί αντισυνταγματικότητας είναι παντελώς αστήρικτες, υπενθυμίζοντας ότι το
ΝΣ έχει την έγκριση της διοικητικής ολομέλειας του ΑΠ και βέβαια δύο από τις τρεις ενώσεις
δανειοληπτών.
Με το νομοσχέδιο διασφαλίζονται οριστικά και αμετάκλητα τα δικαιώματα και η προστασία
των αδυνάμων δανειοληπτών.
Το υπό εξέταση νομοσχέδιο βάζει επίσης τις βάσεις για την προοπτική του ψηφιακού
μετασχηματισμού της ελληνικής δικαιοσύνης. Προοίμιο του ηλεκτρονικού φακέλου.
Εκσυγχρονίζεται ο Κώδικας περί Δικηγόρων. Μεγαλώνει ο χρόνος άσκησης των δικηγόρων
και αυτή μπορεί να γίνεται και σε δικαστήρια και σε δημόσιες υπηρεσίες που θα πληρώνονται
με 600 ευρώ από ενωσιακά κονδύλια και τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
αναλαμβάνει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
Όλοι οι Έλληνες ειδικά με την περίπτωση Παπαπαγγελόπουλου έγιναν μάρτυρες της
τουλάχιστον ανεπαρκούς λειτουργίας της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Αυτό τελειώνει οριστικά
με τη δημιουργία νέου τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Σπουδαίες και οι δύο τροπολογίες. Η πρώτη για την αυστηροποίηση των διατάξεων για τον
βασανισμό των ζώων και η δεύτερη για την παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης
ειδών ολοθουρίων.
Κύριε Υπουργέ, η προσπάθεια σας εξ ορθολογισμού και εύρυθμης λειτουργίας της
δικαιοσύνης είναι προφανής. Στις κραυγές και στην αβάσιμη και λαϊκίστικη αντιπολίτευση
απαντάτε με τη σύνεση και μεταρρυθμιστική διάθεση. Απτά και με σειρά νομοθετημάτων.
Το νομοσχέδιο αυτό λύνει αγκυλώσεις και προβλήματα και προστατεύει τον αδύναμο
δανειολήπτη οριστικά και αμετάκλητα. Ωστόσο η προσπάθεια για τη βελτίωση της
δικαιοσύνης δεν σταματά. Συνεχίζεται. Κύριε Υπουργέ, η στελέχωση των δικαστηρίων πρέπει
να συνεχιστεί όπως και η αυστηροποίηση του ελέγχου της πορείας και της λειτουργίας τους.
Δεν φταίτε εσείς αλλά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα, δικαστές να παίρνουν μετάθεση και
να χρωστούν σωρεία αποφάσεων πρέπει να εκλείψει. Κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα
αδυνατίζει αν δεν απαντήσουμε και στα θέματα αυτά που μέχρι σήμερα οι προηγούμενες
κυβερνήσεις ή προέβαιναν σε ημίμετρα ή έκλειναν τα μάτια. Δείξατε ότι μπορείτε, κ.
Υπουργέ, συνεχίστε και εμείς η Κ.Ο της ΝΔ είμαστε δίπλα σας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου