Τοπικές Ειδήσεις

Ποινική διάσταση προσέλαβε η αντιδικία για την κυριότητα του διαβόητου ακινήτου «Ψιμόριφου»

Ενώ εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2022 η κρίση του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου επί των αναιρέσεων που ασκήθηκαν κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για την κυριότητα του προνομιακού ακινήτου στην Ιξιά, γνωστού και ως ακινήτου του «Ψιμόριφου», μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της οικογένειας Ζησιμάτου, μια νέα αντιδικία, ποινικού χαρακτήρα, άνοιξε προχθές το μεσημέρι.
Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου έχουν ασκηθεί και έχουν συζητηθεί αναιρέσεις της Ζερμέν-Σουζάνας, χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου και των Αναστασίας Μας του Αλφρέδου και Ερρίκου Μας του Αλφρέδου, αμφοτέρων κατά της υπ’ αριθμ. 175/2018 απόφασης Εφετείου Δωδεκανήσου.
Ειδικότερα, ενώπιον του Αρείου Πάγου με δύο αιτήσεις για την αναίρεση της υπ’ αρίθμ. 175/2018 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία αναγνωρίστηκε η κυριότητα του προνομιακού παραθαλάσσιου ακινήτου “Ψιμόριφου” στην Ιξιά, υπέρ του Δήμου Ρόδου, προσέφυγαν η Ζερμέν – Σουζάνα χήρα Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας και οι κ.κ. Αναστασία και Ερρίκος Μας.
Το Εφετείο Δωδεκανήσου είχε επιληφθεί των 3 εφέσεων και μιας πρόσθετης παρέμβασης κατά της υπ’ αριθμ. 27/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που είχε κρίνει τον Μάρτιο του 2013 ότι ο Δήμος Ρόδου δεν είναι κληροδόχος της κυριότητας του ακινήτου!
Πιο συγκεκριμένα, εξέτασε τις κατά της πρωτόδικης απόφασης προσφυγές του Δήμου Ρόδου, της ενάγουσας Ζερμέν – Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας και των κυρίως παρεμβαινόντων Αναστασίας και Ερρίκου Μας αλλά και την πρόσθετη παρέμβαση του ξενοδόχου κ. Βασίλη Καραγιάννη υπέρ του Δήμου Ρόδου.
Το δικαστήριο απέρριψε την πρόσθετη παρέμβαση ως απαράδεκτη.
Απέρριψε την αγωγή χρησικτησίας της κ. Ζερµέν – Σουζάνας, συζύγου Γεράσιµου Ζησιµάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου ως απαράδεκτη και επιδικάζει δικαστική δαπάνη υπέρ του Δήμου Ρόδου ύψους 10.000 ευρώ, για το διαβόητο κληροδότηµα στην Ιαλυσό.


Απέρριψε ομοίως την κυρία παρέμβαση των κ.κ. Αναστασίας και Ερρίκου Μας ως ουσία αβάσιμη και επιδικάζει στον Δήμο Ρόδου δικαστική δαπάνη ύψους 5.000 ευρώ.
Με τις δύο αιτήσεις αναίρεσης οι ανωτέρω διατείνονται ότι το δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθώς τις αποδείξεις και ότι παραβίασε ουσιαστικές διατάξεις του νόμου.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει προσδιοριστεί εξάλλου και η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου της αιτήσεως που υπέβαλαν οι Ζερμαίν Σουζάνα χήρα Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασία Μας και Μιχάλης Ζησιμάτος του Γεράσιμου για την ανάκληση του κληρονομητηρίου του αείμνηστου δικηγόρου Ευάγγελου Ψιμόριφου.
Η αίτηση θα συζητηθεί με επίκληση των νέων στοιχείων που προέκυψαν και με την αρχειοθέτηση με διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, που κατέστη τελεσίδικη, της από 14 Ιουλίου 2017 έγκλησης του Δήμου Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον τότε δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο, σε βάρος των κ.κ. Ζερμαίν – Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου το γένος Ερρίκου Μας και Μιχαήλ Ζησιμάτου του Γερασίμου, κατοίκων Ιαλυσού, για τις πράξεις της πλαστογραφίας (μετά χρήσεως) με σκοπούμενο παράνομο περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 € και της απάτης στο δικαστήριο με σκοπούμενο όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 €, αμφοτέρων στρεφομένων κατά του Δήμου Ρόδου, τις οποίες καταγγέλθηκαν ότι τέλεσαν στη Ρόδο, κατά τα έτη 2013 και 2017.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την κοινή γνώμη και αφορά στην κυριότητα προνομιακού ακινήτου στην Ιξιά, γνωστού και ως ακινήτου «Ψιμόριφου».
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου έχουν προσφύγει οι ανωτέρω επισημαίνοντας ότι στο ίδιο δικαστήριο δημοσιεύθηκε η από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη διαθήκη του αποβιώσαντος Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου ζητώντας την κήρυξη ως ανίσχυρου και την ανάκληση ως ανακριβούς, του πιστοποιητικού-κληρονομητηρίου του παραπάνω διαθέτη.
Ο Δήμος Ρόδου ισχυρίστηκε ότι η από 25 Δεκεμβρίου 1993 νέα ιδιόγραφη διαθήκη του Ψιμόριφου, που δημοσιεύθηκε κατόπιν αίτησης του Μιχαήλ Ζησιμάτου με το από 26 Ιουνίου 2013 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Ρόδου, χωρίς να έχει αίτηση κήρυξής της σε κύρια, τυγχάνει πλαστή.


Η πλευρά Ζησιμάτου από την άλλη επικαλέστηκε από την πρώτη στιγμή γραφολογική πραγματογνωμοσύνη διδάκτορος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από την οποία προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι η από 25 Δεκεμβρίου 1993 διαθήκη έχει χαραχθεί και υπογραφεί δια χειρός του.
Σημειώνεται ακόμη ότι ενώπιον του Ειρηνοδικείου υποβλήθηκε και αίτημα από τον Δήμο Ρόδου για την εξαίρεση πραγματογνώμονα, που διορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση, του ίδιου δικαστηρίου για τη διενέργεια γραφολογικής εξέτασης, ισχυριζόμενος ότι ο διορισθείς πραγματογνώμονας, δικαστικός γραφολόγος, συνδέεται στενά και έχει από ετών δεσμούς φιλίας και επαγγελματικής συνεργασίας με ειδικό γραφολόγο, τον οποίο ήδη είχαν ορίσει ιδιωτικά ως τεχνικό σύμβουλό τους οι αιτούντες.
Για τον λόγο αυτό εξάλλου ανατέθηκε η διενέργεια ειδικής πραγματογνωμοσύνης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. που κατέληξε κι αυτή ωστόσο ότι η διαθήκη ήταν γνήσια διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Δήμου Ρόδου.
Κι ενώ έχουν έτσι τα πράγματα προχθές ο Δήμος Ρόδου κατόπιν εξώδικης δηλώσεως που έλαβε προχώρησε στον καθαρισμό του περιφραγμένου οικοπέδου επισημαίνοντας ότι το ακίνητο του ανήκει.
Μάλιστα, έχει εξασφαλίσει και πιστοποιητικό από το Κτηματολόγιο από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένο στην ιδιοκτησία του.
Ο κ. Μιχάλης Ζησιμάτος ωστόσο υπέβαλε μήνυση ενώπιον του οικείου Ασυτνομικού Τμήματος στην οποία τονίζει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου και ότι εντός αυτού μπήκαν δύο σκαπτικά μηχανήματα εκτελώντας εργασίες καθαρισμού.
Εντός του οικοπέδου υπήρχε άτομο, το οποίο του δήλωσε πως είναι υπάλληλος του Δήμου Ρόδου και πως τα μηχανήματα εκτελούν εργασίες ύστερα από εντολή του Δήμου Ρόδου.
Ο Δήμος Ρόδου προκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανέθεσε σε νομική του σύμβουλο την άσκηση μηνύσεων για ψευδή καταμήνυση κι όποιο άλλο αδίκημα ήθελε προκύψει.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου