Τοπικές Ειδήσεις

Απορρίφθηκε η προσφυγή του “Lindos Restaurant” κατά απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

Με απόφαση που εξέδωσε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απορρίφθηκε η ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της με αριθ. 50/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου.
Με την ειδική διοικητική προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθ. 50/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με θέμα: «Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας “Κ. Λάμπης Α.Ε.” στην Δ. Κ. Λίνδου».
Η προσφεύγουσα εταιρεία για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός της, ανέφερε τα εξής: «..η εταιρεία μας, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λίνδο της Ρόδου και συγκεκριμένα λειτουργεί το ΚΥΕ με την επωνυμία “Lindos Restaurant” το οποίο είναι άμεσα γειτονικό με το ΚΥΕ «ACROPOLIS» ιδιοκτησίας «Κ. ΛΑΜΠΗΣ ΑΕ»… το οποίο φέρεται να έχει υποπέσει σε παραβάσεις αρχαιολογικής και πολεοδομικής νομοθεσίας…Η εταιρεία μας έχει προφανές άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προβαλλόμενης, διότι η καθ’ υπέρβαση λειτουργία του εστιατορίου «ACROPOLIS» συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του εστιατορίου της εταιρείας μας…Προς απόδειξη του έννομου συμφέροντός μας προσκομίζουμε., εκτύπωση της υπ’ αριθ. 1205032 γνωστοποίησης ΚΥΕ της εταιρείας μας, την από 12/5/2022 νόμιμη απόδειξη της ταμειακής μηχανής από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία μας λειτουργεί το εστιατόριο “Lindos restaurant” και φωτογραφίες από τις οποίες προκύπτει η άμεση γειτνίαση των δύο εστιατορίων».
O συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφέρει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση συνιστά ατομική διοικητική πράξη, η οποία δεν αφορά στην προσφεύγουσα εταιρεία «και δεν δημιουργεί συγκεκριμένες έννομες συνέπειες σε βάρος της». Ως εκ τούτου αυτή, δεν έχει προσωπικό έννομο συμφέρον ως προς την ακύρωση της προσβαλλόμενης.
Περαιτέρω, η προσφεύγουσα εταιρεία προκειμένου να θεμελιώσει τυχόν άμεσο και ενεστώς συμφέρον της, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης επικαλείται: α) τη γειτνίαση του ΚΥΕ ιδιοκτησίας της με το ΚΥΕ της εταιρείας «Κ. ΛΑΜΠΗΣ ΑΕ», ισχυρισμός που κρίνεται γενικός και αόριστος και β) το γεγονός ότι το ως άνω εστιατόριο στο οποίο αφορά η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 50/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, επιτυγχάνει αθέμιτα μέσω αρχαιολογικών και πολεοδομικών παραβάσεων, οικονομικό πλεονέκτημα και βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης, ισχυρισμός ο οποίος δεν εξειδικεύεται ούτε αποδεικνύεται, εκθέτοντας τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που καταδεικνύουν την ύπαρξη ειδικού δεσμού μεταξύ της προσφεύγουσας εταιρείας και της προσβαλλόμενης πράξης, καθώς και της βλάβης που υφίστανται από την πράξη αυτή, ούτε αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα φακέλου.
Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία υπό την ανωτέρω επαγγελματική της ιδιότητα της ιδιοκτήτριας εστιατορίου που γειτνιάζει με το εστιατόριο το οποίο αφορά η υπ’ αριθ. 50/2022 απόφαση της ΕΠΖ του Δήμου Ρόδου, δε θεμελιώνει προσωπικό άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον προς ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, δεδομένου ότι, δεν υφίσταται κανένας δεσμός μεταξύ αυτής και της προσβαλλόμενης πράξης, κρίθηκε ότι αυτό, καθιστά το συμφέρον αβέβαιο και όχι ενεστώς.
Η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου