Τα πάνω κάτω έχει φέρει κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων από την 1η Ιανουαρίου 2019 η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που αφορά τον έλεγχο των δαπανών των ΟΤΑ, προκειμένου να αναλάβουν την πλήρη οικονομική διαχείρισή τους, γεγονός που θα προωθήσει στην πράξη την οικονομική τους αυτοτέλεια.
Η αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος «Κλεισθένης» έχει ως στόχο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο, που ωστόσο υποχρεώνει τους δήμους να λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας.
Η κατάργηση ωστόσο του προληπτικού ελέγχου προκάλεσε πονοκέφαλο τόσο στους δημάρχους όσο και στους δημοτικούς υπαλλήλους, που καλούνται να λειτουργήσουν χωρίς τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάνοντας μόνοι τους τη δημοσιονομική διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων έχουν αναλάβει μόνες τους τη διαχείριση των προμηθειών, των συμβάσεων έργων και την υλοποίηση δημοτικών έργων, προσέχοντας παράλληλα να μην έχουν συνέπειες οι πράξεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου οι επιτελείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνουν εφ’ εξής και συστηματικά τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στους διατάκτες δημοτικούς υπαλλήλους αφού κινδυνεύουν με καταλογισμούς σε περίπτωση λαθών.
Σε κάθε περίπτωση το όλο ζήτημα έχει έλθει ήδη σε γνώση του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται σύντομα να διαπιστωθεί αν με τροπολογία θα αποφασιστεί η παράταση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δήμαρχοι και τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοτικών υπαλλήλων υποστηρίζουν ότι η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των δαπανών των ΟΤΑ διευρύνει την αβεβαιότητα, εντείνει την ανασφάλεια και πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες που διακατέχουν το σύνολο του αυτοδιοικητικού κόσμου. Και αυτό, επειδή δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία, οι υπηρεσίες είναι αποψιλωμένες, ενώ την ίδια ώρα το ψηφισθέν μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 προβλέπει μειώσεις των πόρων και του προσωπικού της αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια, της μη εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου.
Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, υπογραμμίζουν οι δήμαρχοι, εάν και εφόσον αποτελεί αναπότρεπτη επιλογή, μπορεί να νοηθεί μόνο σε βάθος χρόνου, αφού προηγουμένως ληφθεί μέριμνα για την επαρκή στελέχωση των ΟΤΑ με προσωπικό αναλόγων προσόντων, στο οποίο θα παρέχεται διαρκής ενημέρωση-επιμόρφωση και κατάλληλη υποστήριξη. Διαφορετικά, υπό τις παρούσες συνθήκες, η κατάργηση του ελέγχου αυτού μόνο προβλήματα θα προκαλέσει και αδιέξοδα θα δημιουργήσει.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ