Συνεντεύξεις

Χάρις Ματσίγκου: «Δυναμικό παρόν – Σίγουρο μέλλον στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου»

«Ως βασικός τροφοδότης της εθνικής οικονομίας το κυνήγι, πρέπει να διαφυλαχθεί», δηλώνει σε συνέντευξή της στην «δ» η πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, Χάρις Ματσίγκου, και αναλύει τα πεπραγμένα και τους στόχους του συλλόγου

• Κυρία Ματσίγκου, πότε ιδρύθηκε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου και πόσα μέλη αριθμεί;
Το 1976 ιδρύθηκε το κυνηγετικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ» Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου, που ανήκει οργανικά και διοικητικά εις την Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδ/σου. Τα ενεργά μέλη του Συλλόγου είναι 1.520.
• Ποιος είναι ο ρόλος του κυνηγού σε σχέση με τη φύση; Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς τους «πολέμιους» του κυνηγιού που επιδιώκουν τη μελλοντική συρρίκνωσή του;
Μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή τη συνέντευξη να ενημερώσω έστω συνοπτικά το ευρύ κοινό σχετικά με τη φιλοσοφία και το έργο του κυνηγού. Ο κυνηγός είναι προστάτης και προσκυνητής της φύσης, που τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό και ενθουσιασμό για την άγρια πανίδα και ενδιαφέρεται για τη διατήρησή της. Θα ήθελα να παρουσιάζουμε συχνά μέσω των ΜΜΕ το έργο που επιτελούμε ως κυνηγοί στην “αειφόρο ανάπτυξη”. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, επικρατεί η παρεξηγημένη αντίληψη ότι οι κυνηγοί “σκοτώνουν” και ενδιαφέρονται μόνο για να συλλάβουν το θήραμα, παρεμβαίνοντας έτσι καταστροφικά στην ισορροπία της φύσης και συμβάλλουν στη μείωση του θηράματος και τελικά στον αφανισμό του. Δεν παρέχεται δυστυχώς σωστή πληροφόρηση στο ευρύ κοινό, σχετικά με την σπουδαιότητα της θήρας και την τεράστια συμβολή της στην ισορροπία της φύσης και στην αειφόρο ανάπτυξη. Είναι κατά τη γνώμη μου παρερμηνεία να μιλάμε για ισορροπία στη φύση με την έννοια που της δίνουν οι οικολογικές οργανώσεις. Ο όρος “προστασία” που ήταν και είναι ακόμη δυστυχώς το σύνθημα κάθε οικολόγου, αντικαταστάθηκε σήμερα με βάση επιστημονικές μελέτες από τον όρο “αειφόρος ανάπτυξη”. Είναι λυπηρό να υπάρχει αρνητική στάση από πλευράς των οικολόγων προς εμάς τους κυνηγούς, ενώ θα έπρεπε να συμπλέουμε, αφού εμείς οι κυνηγοί μέσω των κυνηγετικών μας οργανώσεων, έχουμε πρωτεύοντα ρόλο και ευθύνη για τις κυνηγετικές περιοχές. Σε όλο τον κόσμο οι κυνηγετικές οργανώσεις κατέχουν εξέχουσα θέση στην εκπόνηση και στην εφαρμογή μεγάλων προγραμμάτων διαχείρισης των βιότοπων. Όλες οι επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση δεν υπάρχει πλέον “αποκατάσταση” του περιβάλλοντος μιας περιοχής που ήδη έχει αλλοιωθεί. Η απόλυτη “προστασία” που προτείνουν οι περισσότερες οικολογικές οργανώσεις χωρίς καμία παρέμβαση, ίσως θα ήταν σωτήρια για σχετικά “αμόλυντες” περιοχές, εκεί όπου η ελάχιστη έως μηδενική παρουσία και δραστηριότητα του ανθρώπου δεν έχει επιφέρει αλλαγές. Δεν μπορεί ένα “κλειστό” φυσικό σύστημα που έχει υποστεί αλλοιώσεις, χωρίς μελέτη, σχεδιασμό και παρεμβάσεις να επιβιώσει. Οπου δοκιμάστηκε κάτι παρόμοιο, απέτυχε με δραματικά αποτελέσματα για την τοπική πανίδα και χλωρίδα. Το σημαντικότερο είναι το κεφάλαιο της ορθολογικής χρήσης. Του θετικού ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η διαχείριση των θηραµάτων. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη δέσµης µέτρων όπως η παροχή καλύτερων ενδιαιτηµάτων, καλύτερη διατροφή, µείωση της δραστηριότητας των αρπακτικών, µείωση των ασθενειών ή της λαθροθηρίας, µέτρα τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των θηρεύσιµων και άλλων ειδών. Συνεπώς, ενώ η ετήσια συγκοµιδή µπορεί να εξαλείψει ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού, αυτό αντισταθµίζεται από τη χαµηλή φυσική θνησιµότητα και/ή από τους καλύτερους ρυθµούς αναπαραγωγής.
Ήδη από το 1994-1995 μέχρι σήμερα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος χρηματοδοτεί το ερευνητικό πρόγραμμα “’Αρτεμις”, με το οποίο γίνεται συστηματική καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους κυνηγούς καθ΄ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.
Μεγάλη νίκη των κυνηγών αποτελεί η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που απέρριψε αμετάκλητα και στο σύνολό της, την προσφυγή κατά της Ρυθμιστικής που είχε ασκήσει η Πανελλήνια Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και αναγνωρίζει το ενδιαφέρον, τις διαχειριστικές προσπάθειες και τις δυνατότητες των κυνηγών να περιφρουρούν την άγρια ζωή.
Πέραν του θέματος της διαχείρισης και της ορθολογικής χρήσης της άγριας πανίδας, πρέπει το ευρύ κοινό να πληροφορείται συστηματικά σχετικά με την πολύπλευρη προσφορά του κυνηγού και σε άλλους τομείς, όπως στην ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας με την διενέργεια σπορών σε πολλές περιοχές, στον εμπλουτισμό των θηραμάτων μέσω προγράμματος ζώγρησης, εκτροφής και απελευθέρωσης θηρεύσιμων ειδών, αντιμετώπισης των επιβλαβών σαρκοφάγων. Στην προστασία της φύσης από εμπρηστικές επιθέσεις, αφού ο κυνηγός είναι ο πρώτος που θα ενημερώσει τις αρχές σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δύσβατες περιοχές και θα συμβάλλει και ο ίδιος τόσο στην πυρόσβεση, όσο και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
Ο κυνηγός δεν θηρεύει κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγής, δεν θηρεύει ζώα που είναι πολύ νεαρά και δεν επιδεικνύει αλαζονεία στην κάρπωση των θηραμάτων. Γι’ αυτό υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Η καλή σχέση του με τα θηράματα εμπνέει σεβασμό προς αυτά. Υπάρχει μια στενή σχέση και αλληλεξάρτηση του κυνηγού με το θήραμα. Η θήρα, ως αρχέγονη δραστηριότητα, είναι από τις πρώτες που αντιστέκεται στην αλλοτρίωση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Είναι άδικο και πρέπει να αποκατασταθεί η παρεξηγημένη αντίληψη που γενικά επικρατεί, η οποία ταυτίζει τον κυνηγό με αυτόν που επιδίδεται σε υπερθήρευση ή με τον λαθροθήρα, ενώ υπάρχει οργανωμένη, συντονισμένη και εποπτευόμενη από τις κυνηγετικές οργανώσεις Υπηρεσία θηροφυλάκων, που πληρώνονται από τους ίδιους τους κυνηγούς για την πάταξη της λαθροθηρίας. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει δικό της κλάδο αστυνόμευσης και μας ελέγχει διότι πρέπει να προστατέψουμε το θήραμα.


• Ποια είναι τα πεπραγμένα του Συλλόγου από την ανάληψη καθηκόντων του νέου δ.σ. της 17ης Απριλίου 2022
Από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέο Δ.Σ. έχουμε χαράξει μια ξεκάθαρη και σταθερή πορεία για να βάλουμε επιτέλους γερές βάσεις και να δώσουμε δυναμική παρουσία στο σύλλογο, που αριθμεί 1.520 ενεργά μέλη. Αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε κάποια “κατεστημένα”, “κακώς κείμενα” και γενικά προβλήματα που διαιωνίζοντο από τις προηγούμενες διοικήσεις, τα οποία παγίωσαν ένα αρνητικό κλίμα ανάμεσα στα ίδια τα μέλη του Συλλόγου μας και κατ’ επέκταση δημιούργησαν ταυτόχρονα μια αρνητική εικόνα του συλλόγου προς τα έξω. Βαδίζουμε σε μια πορεία δύσκολη και ακανθώδη. Όμως αυτό τολμώ να πω ότι το είχαμε προβλέψει. Διότι για να “ξεριζώσεις ό,τι κακό” πρέπει αναγκαστικά να ματώσεις. Έχουμε καταφέρει ήδη σε άριστη συνεργασία με την Α΄ ΚΟΚΔ (Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου) να μπούμε βαθιά στο πρόβλημα της αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών των θηροφυλάκων, με την άσκηση συνεχούς ελέγχου και εποπτείας για την πιστή τήρηση του προγράμματος εργασίας τους. Είμαστε το πρώτο Δ.Σ. που κατάφερε να έχει τον έλεγχο του προγράμματος των θηροφυλάκων, γεγονός που αποκλείει τη δημιουργία “πελατειακών σχέσεων” και την εξυπηρέτηση των “λίγων” εις βάρος “όλων των μελών”. Μέσα σε λίγους μήνες προσλάβαμε νέο ιδιωτικό θηροφύλακα, ενώ παράλληλα η Α΄ ΚΟΚΔ, κατόπιν ικανοποίησης επίμονου αιτήματός μας, μας στέλλει ομοσπονδιακούς θηροφύλακες που καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού μας.
Κατόπιν έγκρισης σχετικής έκθεσης εμπλουτισμού για άτομα νησιωτικής πέρδικας (Alectoris Chukar), παραλάβαμε από το Κρατικό Εκτροφείο Ρεθύμνου, σώα και αβλαβή, 1.000 άτομα νησιωτικής πέρδικας, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε κλωβούς στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας, στα Φυτώρια Κοσκινού, δεν έχουμε απώλειες γιατί από τον Σεπτέμβριο που τα παραλάβαμε τους χορηγούμε σωστή τροφή και βιταμίνες και μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 θα γίνει η απελευθέρωσή τους, τόσο εδώ στο νησί μας, όσο και στη Σύμη και στο Καστελλόριζο.
Ανοίγουμε αυτές τις ημέρες το εκπαιδευτήριο σκύλων, το οποίο είχε κλείσει και το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο για τον κάθε κυνηγό.
Ανοίξαμε νερά και πηγές σε πενήντα (50) σημεία του νησιού μας και κατά τον μήνα Ιανουάριο θα κάνουμε σπορές για εμπλουτισμό του θηράματος.
Πήραμε απόφαση κατά τη συνεδρίαση της 23-11-2022 για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18-12-2022, στην οποία καλούνται όλα τα μέλη να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα μας και κυρίως για να συναποφασίσουμε σε θέματα καίρια και σοβαρά όπως η αλλαγή στις ζώνες ΚΑΖ και ΖΕΣ, το θέμα της θήρας στην τεχνητή λίμνη του Γαδουρά.
Είμαστε στο στάδιο ενεργειών για την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού στόχου μας που είναι η επαναλειτουργία του εκτροφείου νησιωτικής πέρδικας από το Σύλλογό μας, προκειμένου να έχουμε τις δικές μας πέρδικες, αφού ήδη υπάρχουν οι μηχανές που παραμένουν μέχρι σήμερα σε αχρησία.
Κάναμε Αδελφοποίηση με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρπάθου – Κάσου “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ”.
Περιθάλπουμε τραυματισμένα ελάφια στις εγκαταστάσεις του συλλόγου μας και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Ιερακοτροφίας πραγματοποιούμε απελευθερώσεις διασωθέντων μετά από επιτυχή φροντίδα αρπακτικών πτηνών.
• Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι;
Στόχος μας είναι ο κάθε κυνηγός να είναι ενεργό μέλος στο σύλλογο, να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για κάθε θέμα που προκύπτει, να έχει “φωνή” και “επιχειρήματα”, να διαλέγεται και να ανεβάσουμε το προφίλ του συλλόγου μας ως μια δυναμική παρουσία μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με δράσεις και έργα, που θα αναδείξουν το σύλλογό μας στον πιο σημαντικό παράγοντα στην τοπική μας κοινωνία της Ρόδου για την προστασία του θηράματος και της φύσης!
Η πάταξη της λαθροθηρίας. Ο συνεχής έλεγχος και εποπτεία του έργου της θηροφυλακής. Η λήψη διαχειριστικών μέτρων για την προστασία και την ανάπτυξη του θηράματος. Η επαναλειτουργία του εκτροφείου. Η υλοποίηση προγράμματος ζώγρησης λαγού και πέρδικας. Η χρηστή διαχείριση του θηράματος με βασική αρχή την έννοια της αειφορίας “χρησιμοποιώ αυτό που προστατεύω και προστατεύω αυτό που χρησιμοποιώ”. Η συμμετοχή των κυνηγών με την ανάπτυξη του εθελοντισμού, καθώς και δυναμικό παρών σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.
Στόχος μας είναι η προβολή του συλλόγου μας στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη μέσα από επιμορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Εμείς οι κυνηγοί που ξεπερνάμε τους 250.000 στην Ελλάδα, αποτελούμε ένα μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο. Κάθε χρόνο οι κυνηγοί καταβάλλουμε εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Θήρας, η οποία συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 €. Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Κυνηγετικών Ειδών ο ετήσιος τζίρος από την κυνηγετική δραστηριότητα ανέρχεται στα 110.750.000 € και οι εργαζόμενοι στον κλάδο ανέρχονται στις 10.000. Η συμβολή του κυνηγιού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ορεινών και παραμεθόριων περιοχών, ενισχύοντας τον εσωτερικό τουρισμό, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, που οι κυνηγοί είναι σχεδόν οι μοναδικοί “χρηματοδότες”. Πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων των περιοχών αυτών οφείλουν την ύπαρξή τους και συντηρούνται σχεδόν αποκλειστικά από τους κυνηγούς.
Ως βασικός τροφοδότης της εθνικής οικονομίας το κυνήγι, πρέπει να διαφυλαχθεί.
Ως κυνηγοί έχουμε αντοχή, δυνατό μυαλό, αντίληψη, παρατηρητικότητα, ετοιμότητα, δυναμική και θέληση ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να δώσουμε στο Σύλλογό μας μια κυρίαρχη θέση στην τοπική κοινωνία, κάνοντας περήφανους τους πατεράδες και τους παππούδες μας κυνηγούς, συνεχίζοντας την παράδοση αλλά διδάσκοντας και τα παιδιά μας για να συνεχίσουν, καλλιεργώντας τους την αγάπη για το κυνήγι, με απόλυτο σεβασμό προς τη φύση και το θήραμα.

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου