Σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν στο Πάρκο του Ροδινιού, για την ανάδειξη και προστασία του πάλαι ποτέ εμβληματικού χώρου του νησιού, που προσέλκυε Ρόδιους αλλά και τουρίστες, για να θαυμάσουν την απαράμιλλη ομορφιά του.

Σήμερα οι εικόνες εγκατάλειψης προκαλούν θλίψη και απογοήτευση καθώς πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα πάρκα του κόσμου, η εμφάνιση του οποίου χρονολογείται γύρω στον 3ο με 4ο αι. π.χ, ταυρόχρονα με την ίδρυση της πόλης της Ρόδου, όπου τμήματα της αρχαίας νεκρόπολης ακριβώς πάνω από το πάρκο, μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του.
Η «πατρότητα» του σημαντικού έργου, «τίναξε στον αέρα» τις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άνοιξε, προ ημερών, μια μεγάλη κόντρα η οποία συνεχίζεται με βολές εκατέρωθεν, και η οποία συνεχίστηκε στις προχθεσινές συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου (σχετικά έγραψε χθες η «δ»).
Σήμερα η «δημοκρατική», παρουσιάζει τις σημαντικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν στο ιστορικό πάρκο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» της Περιφέρειας, με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων».
Το έργο «Προστασία και ανάδειξη Πάρκου “Ροδίνι”» είναι εκτιμώμενης αξίας 451.612,90 Ευρώ, με κύριο του έργου τον Δήμο Ρόδου και φορέα χρηματοδότησης της σύμβασης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η σύμβαση αφορά την Πράξη με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη πάρκου ‘Ροδίνι’», και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την Απόφαση με Α.Π. 264/01-02-2018 του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Το δημοπρατούμενο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του πάρκου Ροδινιού.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:
• Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου
• Καθαρισμός των μονοπατιών από τα υλικά των κατολισθήσεων και προσχώσεων και διαμόρφωση της επιφάνειάς τους, όπου απαιτείται.
• Στις άκρες των νέων μονοπατιών κατασκευή ή στην πλευρά των επιχωμάτων σενάζ εγκιβωτισμού, στην δε πλευρά των ορυγμάτων, όπου απαιτείται επισκευή οι υπαρχόντων (εάν υφίστανται) ή κατασκευήν νέων μικρών σε ύψος τοίχοι (περίπου 0,70μ) με λιθοδομή από πωρόλιθο,
• Διαμόρφωση σκάφης και διάστρωση της επιφάνειάς τους με νταμαρόδεμα
• Αποκατάσταση και ανακατασκευή αναλημματικών τοίχων των πρανών
• Εκσκαφή δια χειρών για την απομάκρυνση των υλικών (λιθοδεμάτων, σκυροδεμάτων κλπ) και τη διαμόρφωση θεμελίου.
• Κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα σε δύο στάθμες.
• Επένδυση των τοίχων με λιθοδομή από πωρόλιθο.
• Επίχωση των τοίχων, ώστε η ορατή όψη του πρώτου να είναι 2,00μ περίπου ενώ του μικρότερου να είναι 1,50μ περίπου.
• Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λιθόκτιστων κλιμάκων του πάρκου
• Καθαρισμός βαθμίδων, απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και η παλιά τσιμεντοκονία, θα γίνει επιμελής υδροβολή.
• Επισκευή των σκαλοπατιών με προσθήκη δόμων πωρολίθου.
• Αρμολόγηση όπου απαιτείται,
• Διάστρωση όλου του σκαλοπατιού με τσιμεντοκονίαμα.
• Όπου τα πλατύσκαλα των κλιμάκων έχουν διαβρωθεί θα συμπληρωθεί το δάπεδο με νταμαρόχωμα συμπυκνωμένο.
• Αποκατάσταση και συμπλήρωση των καθιστικών και των λιθόκτιστων τοιχίσκων.
• Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λίθινων οριοδεικτών.
• Καθαρισμός και αποκατάσταση των οχετών και φρεατίων του πάρκου.
• Kαθαρισμός των λιμνών από τα φερτά, υλικά, κορμούς δέντρων κλπ εντός αυτών,
• Αντικατάσταση και συμπλήρωση των ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος των διαδρόμων του πάρκου και στις γέφυρες.
• Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών ξύλινων κιγκλιδωμάτων
• Καθαίρεση των σκουριασμένων και μη επαρκών στηριγμάτων είτε αυτά βρίσκονται πάνω στις γέφυρες είτε κατά μήκος των λιμνών, κλιμάκων κλπ.
• Τοποθέτηση νέων στηριγμάτων στις λιθοδομές των λιμνών με κατάλληλα βύσματα ή βίδες ή αγκύρια,
• Κατασκευή και συγκόλληση νέων βάσεων στήριξης ορθοστατών
• Τοποθέτηση νέων ξύλινων κιγκλιδωμάτων από ακατέργαστο ξύλο καστανιάς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
• Επισκευή γεφυρών.
• Απομάκρυνση όλων των σαθρών και επικίνδυνων ξύλινων δαπέδων,
• Αμμοβολή, έλεγχος και επισκευή των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών,
• Χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών με αντισκωριακές εποξειδικές ή πολυουρεθανικές ή ακρυλικές βαφές δύο συστατικών,
• Τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών πάνω στα οποία θα καρφωθεί ή θα βιδωθεί το δάπεδο από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς διαμέτρου Φ6-Φ8,
• Τοποθέτηση ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα προηγούμενα.
• Στο δάπεδο της γέφυρας του υδραγωγείου θα αντικατασταθούν οι φθαρμένοι δοκοί πατώματος καθώς και το τμήμα του χειρολισθήρα του λείπει.
• Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και αστικού εξοπλισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Να σημειωθεί, ότι το Πάρκο του Ροδινιού, σε δημοφιλείς ταξιδιωτικές πλατφόρμες, συγκεντρώνει πολλά αρνητικά σχόλια από επισκέπτες του νησιού, για την σημερινή του εμφάνιση γι αυτό και οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξής του, είναι ένα έργο που η κοινωνία της Ρόδου περιμένει πολλά χρόνια τώρα.
Για το πάρκο του Ροδινιού, η παράδοση αναφέρει πως γύρω στα 330 π.χ ίδρυσε εκεί τη ρητορική σχολή του ο Αισχίνης, από την οποία πέρασαν σημαντικές μορφές όπως ο Κικέρωνας και ο Ιούλιος Καίσαρας και αργότερα ο Απολλώνιος ο Ρόδιος ίδρυσε τη δική του ρητορική σχολή. Επιπλέον το πάρκο είναι πρότυπο της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής με τη σημερινή μορφή που έχει διατηρηθεί.
Στο σημερινό πάρκο, υπάρχει υδραγωγείο, του οποίου η κατασκευή χρονολογικά είναι άγνωστη, αλλά χρησιμοποιήθηκε για την υδροδότηση της πόλης της Ρόδου μέχρι και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Κατά την Ιταλική και Τουρκική κατοχή, το πάρκο του Ροδινιού διατηρήθηκε ως πάρκο αναψυχής και επιπλέον επί Ιταλοκρατίας φιλοξενούνταν εκεί και η έπαυλη του Μεγάλου Μαγίστρου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ