Τοπικές Ειδήσεις

Ενέργειες για την είσπραξη οφειλών σύμβασης παραχώρησης έργου «Ήχος & Φως»

Με απόφαση, που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, η οποία αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, θα ληφθούν μέτρα για την είσπραξη οφειλών από την σύμβαση παραχώρησης του έργου «Ηχος & Φως» από την ανάδοχο εταιρεία.
Στο πρακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:
«Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, έθεσε υπόψη των μελών, τον κατάλογο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με τις ανείσπρακτες οφειλές μισθωμάτων που προβλέπονται σύμφωνα με το 7° άρθρο παρ. 6 Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο πλατείας Ριμινί Ρόδου και που συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:
«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ρόδου σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με την μεταβολή του τιμάριθμου κόστους ζωής του προηγούμενου χρόνου όπως αυτός προσδιορίζεται από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 3%.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και του οικονομικού ανταλλάγματος τα ποσά θα βεβαιώνονται ταμειακά και θα επιβαρύνονται με προσαύξηση 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, καθιστάμενο απαιτητό ως δημόσιο έσοδο και εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάθε οφειλής από μισθώματα, πρόστιμα κλπ. θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ρόδου το ισόποσο ποσό, από την Εγγυητική Επιστολή καλής Εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η οποία καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης αυτής.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
• Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη,
• Το άρθρο 77 του 4555/2018 και το άρθρο 3, παράγραφος 1, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134/09-08- 2019),
• Την με αρ.6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των εκτός ημερήσιας θεμάτων.
• Την κατάσταση οφειλών του αναδόχου όπως κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά το άρθρο 7 παρ. 6 της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο πλατείας Ριμινί Ρόδου, από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου – μισθωτή με μέριμνα της ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.
Τον περαιτέρω έλεγχο και εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή, κατά συνεργασία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Νομικής Υπηρεσίας (εντεταλμένος ν. σύμβουλος σχετικής σύμβασης κ. Εμμ. Στάγκας) κατά πόσο ήταν και είναι νόμιμη η υπαγωγή σε ρύθμιση δόσεων και η μη προηγούμενη υλοποίηση και εκτέλεση των όρων του παραπάνω 7ου άρθρου παρ. 6 της Σύμβασης, επί καθυστερούμενων μισθωμάτων και προσαυξήσεων».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου