Εγγραφο του ΕΦΚΑ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης της σύνταξης. Προϋπόθεση να έχουν ψηφιστεί ευνοϊκότερες διατάξεις μετά την αρχική αίτηση αλλά πριν από την οριστική απόφαση του ΕΦΚΑ. Οι οδηγίες προς τους υπαλλήλους.

Ανοικτό το ενδεχόμενο να ανακληθεί οριστική ή ακόμη και προσωρινή αίτηση συνταξιοδότησης και να εκδοθεί νέα, με ευνοϊκότερους όρους, αφήνει έγγραφο του ΕΦΚΑ που έρχεται σε απάντηση ερωτημάτων ασφαλισμένων. Η απάντηση στηρίζεται στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και αφήνει περιθώρια για βελτίωση της σύνταξης, εφόσον υπάρχει “ευμενέστερος νόμος”.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, ενώ έχει επέλθει βελτίωση της συγκεκριμένης παροχής μετά την ψήφιση του νόμου 4499 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Νοέμβριο του 2017. Όπως ενδέχεται να αφορά και τις προσωρινές συντάξεις χηρείας, για τις οποίες με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ως κατώτατο όριο τα 360 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο που έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων εγγράφων με αφορμή αιτήσεις συνταξιούχων για ανάκληση της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης, επικαλείται τη διασφάλιση της ενιαίας αντιμετώπισης των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΦΚΑ ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης “νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων”. Κι επισημαίνει ότι “κατά γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης”, δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται, κατ’ αρχήν, με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης, “εκτός αν, μέχρι να κριθεί οριστικά, εκδοθεί ευμενέστερος νόμος για τον ενδιαφερόμενο”. Μεταξύ των περιπτώσεων που εφαρμόζεται ο “ευμενέστερος νόμος” είναι και εκείνη της μεταβολής της νομοθεσίας, που δεν ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης.

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο, μπορεί να γίνει δεκτή η δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης που έχει οριστικοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία έχει συντελεστεί μεταβολή της νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη, μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Αλλά και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας, ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα – όπως για παράδειγμα είναι οι προσωρινές παροχές που εκδίδονται με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, είτε αφορούν περιπτώσεις συντάξεων γήρατος, είτε χηρείας – και η μεταβολή αυτή δεν ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης, είναι δυνατή η ανάκλησή της, προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον ασφαλισμένο.

Βασική προϋπόθεση βέβαια, είναι ο ασφαλισμένος να υποβάλλει στο ταμείο το σχετικό αίτημα. Προσοχή όμως, γιατί στις περιπτώσεις αυτές, η έναρξη συνταξιοδότησης τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν, βάσει της ανακλητέας απόφασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το έγγραφο του ΕΦΚΑ καλεί τους υπαλλήλους του ταμείου που εργάζονται στα τμήματα απονομής συντάξεων να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων για όλες τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης της απόφασης συνταξιοδότησης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που έχει υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις διατάξεις που ισχύουν παράλληλα από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.

«Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να δηλώσουν υπεύθυνα ότι τελικώς επιθυμούν να ανακληθεί η διοικητική πράξη, επειδή κρίνουν ότι στην περίπτωσή τους θα έπρεπε να εφαρμοστεί συγκεκριμένη (ευνοϊκότερη) διάταξη, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την υποχρέωση να επιστρέψουν ποσά συντάξεων που έλαβαν, βάσει της ανακλητέας απόφασης» τονίζεται στο ίδιο έγγραφο.

Ρούλα Σαλούρου-euro2day.gr

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ