Ρεπορτάζ

Δεκτή η αίτηση ξενοδοχειακής εταιρείας για την παράταση της αναστολής καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος της

Με απόφαση που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έγινε δεκτό το αίτημα ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου περί λήψεως προληπτικών μέτρων για την αναστολή των πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών της, μέχρι την έκδοση απόφασης επί αίτησής της περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 104 του Ν. 3588/2007.
Το δικαστήριο με την απόφασή του απαγορεύει την οποιαδήποτε διάθεση ή μεταβολή της νομικής ή πραγματικής κατάστασης οποιουδήποτε περιουσιακού της στοιχείου, είτε αυτό χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της είτε όχι μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ΕΠ 18/2018 αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης που εκκρεμεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.
Επιπλέον απαγορεύει κάθε καταδιωκτικό μέτρο εις βάρος της αιτούσας για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μέχρι την 28.6.2018 (ημεροχρονολογία κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης) και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ΕΠ 18/2018 αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης που εκκρεμεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου Ρόδου.
Η εταιρεία διατηρεί ευρύ πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται μεγάλα τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού και διαχειρίζεται ιδιόκτητες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Τα τελευταία έτη εξαιτίας της εκτεταμένης ύφεσης, που πλήττει τη χώρα, κατά την διάρκεια του έτους 2009 προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από τράπεζα ύψους 2,7 εκατ, ευρώ περίπου.
Είχε εξασφαλίσει επιστολή από την πιστώτρια τράπεζα η οποία διατηρεί απαίτηση ύψους 2.997.205 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 50,79%, του συνόλου των υποχρεώσεών της.
Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσής της προβλέπεται η πλήρης αποπληρωμή των οφειλών της σε βάθος χρόνου 10 -12 ετών χωρίς κούρεμα και των οφειλών της στο δημόσιο και σε ασφαλιστικούς φορείς σε 10 έτη.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των οφειλών της, έχει καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αίτησή περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσής της.
Εχει συνάψει συμφωνία εξυγίανσης με πιστωτές της, οι απαιτήσεις των οποίων εκπροσωπούν το 61,50% επί των € 6.096.653,00, του συνόλου των οφειλών της.
Τονίζει ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ληφθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της εταιρείας καθίσταται ουσιαστικά άνευ αντικειμένου η ίδια η από 27.06.2018 συμφωνία εξυγίανσης την οποία έχει επιτύχει με την εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία των πιστωτών της, καθώς και οι δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι ευεργετικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, προκειμένου να εξυγιανθεί και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Σημειώνει δε ότι πιστωτές έχουν ήδη επισπεύσει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της και συγκεκριμένα δύο πλειστηριασμούς σε βάρος του ακινήτου και του εξοπλισμού της.
Προσθέτει παραπέρα ότι υφίστανται τρέχουσες οφειλές έναντι της Δ.Ε.Η. και ως εκ τούτου είναι πρόδηλος ο κίνδυνος να διακοπεί η παροχή ηλεκτροδότησής της και να σταματήσει η παραγωγική της διαδικασία.
Επισημαίνει εξάλλου ότι προς αντιμετώπιση της δυσμενούς κατάστασης υλοποίησε συντονισμένες ενέργειες, όπως η ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχείου, η αύξηση του κύκλου εργασιών, και η αναδιάρθρωση των τμημάτων της.
Βασικός άξονας της πρότασης της εταιρείας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελεί η ρύθμιση του συνολικού δανεισμού της, παρατείνοντας τον χρόνο αποπληρωμής σε 10 έτη έως και το 2027 για ποσό € 2.717.205,00 στην Eurobank διατηρώντας ένα κεφάλαιο κίνησης € 289.104,56 που θα διατηρηθεί και μετά το 2029, και € 46.354,99 στην Πειραιώς-Κύπρου, έτσι ώστε η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να επιλύσει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει έπειτα από τη συσσώρευση επισφαλών απαιτήσεων και τη δραστική μείωση του κύκλου εργασιών της.
Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη συζητηθεί η αίτηση εξυγίανσης και ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι η αιτούσα έχει παύσει τις πληρωμές της ή/και την οικονομική δράστηριότητά της, ενώ περαιτέρω σκοπός των προληπτικών μέτρων είναι η διατήρηση της ζώσας επιχειρηματικής λειτουργίας των αιτούντων προστασία μέχρι να κρίνει το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο επί της ουσίας της υποθέσεως χορηγεί τα απαιτούμενα κατά την κρίση του προληπτικά μέτρα ανάλογα με τις περιστάσεις.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ. Νικόλαος Χασάνης και Ιωάννης Κούκουλας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου