Συνολικά 826 αιτήσεις (με τροφεία και μέσω ΕΣΠΑ) κατατέθηκαν στη Ρόδο για την εγγραφή παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εκ των οποίων 776 εμπρόθεσμες, 43 εκπρόθεσμες και 7 άκυρες.
Για την πόλη της Ρόδου, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις θέσεις, προέκυψαν 30 συνολικά επιλαχόντες και μόλις 5 στην ανατολική πλευρά του νησιού.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα για τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (99/2017) αναπροσαρμόστηκε η δυναμικότητα των δημοτικών παιδικών σταθμών Ρόδου με την έκδοση των αδειών λειτουργίας, με τις δομές που βρίσκονται στην πόλη, να αριθμούν περίπου 85 απολεσθείσες θέσεις.
Μετά την έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων των πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου το βράδυ της Πέμπτης, ακολουθεί η ενεργοποίηση της εγγραφής στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου και της ΑΜΚΕ για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τους εν λόγω Πίνακες κατάταξης, τη δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου και Α.Μ.Κ.Ε. τα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου, τις υποβληθείσες αιτήσεις με τις αντίστοιχες αξίες τοποθέτησης (voucher) των δικαιούχων – ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για την Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2018-2019 με δεδομένο την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην υπ’ αριθ. 5180/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 με δεσμευτικό ποσοστό 70% επί της δυναμικότητας των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου και τυχόν μεταβολές στους Πίνακες Επιλογής, με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων.
Ήδη έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των γονέων, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν προκειμένου να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους. Αξίζει να σημειωθεί σε ό,τι αφορά το voucher, πως όσοι γονείς δεν βρουν θέση σε δομές επιλογής τους (ιδιωτικές ή δημοτικές) θα χάσουν από το χέρι τους τα “μαγικά χαρτάκια” και αυτά θα αναδιανεμηθούν σε επιλαχόντες.
Αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές θα γίνει η αναδιανομή των voucher σε όσους ήδη έχουν εξασφαλίσει θέση σε παιδικούς σταθμούς και ας μην ήταν επιτυχόντες αλλά επιλαχόντες του προγράμματος. Έτσι όπως και τα τελευταία δύο χρόνια θα απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση των παιδικών σταθμών ότι ο επιλαχών έχει θέση στην δομή και θα του παρέχεται voucher.
Σε ό,τι αφορά την εγγραφή σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τροφεία, οι επιλαχόντες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και αν προκύψουν κενά με υπαιτιότητα των γονέων, τότε θα γίνει αναδιανομή των θέσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος καθιερώθηκε για πρώτη φορά, η υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για τη διασφάλιση της τήρησης της “αρχής της αμεροληψίας”. Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας του αιτούντος με το σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Επιπλέον, η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.
Η “δημοκρατική” παρουσιάζει στον σχετικό πίνακα, την κατάταξη των υποβληθέντων αιτήσεων, την οποία επεξεργάστηκε αρμόδια επιτροπή και η οποία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Οι γονείς θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την τύχη των αιτήσεών τους, καθώς ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπει την δημοσιοποίηση των ονομάτων, όπως άλλες χρονιές.
Ωστόσο, η απόφαση επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων, θα αναρτηθεί και στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της επιλογής, καθώς και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ