Ρεπορτάζ

Βeach Βars: Εγγραφες εξηγήσεις έδωσαν 11 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ανωμοτί καταθέσεις, ως ύποπτοι για την τέλεση των αδικημάτων της παραβάσεως καθήκοντος κατά συρροή και της παραβάσεως νόμων περί αυθαίρετης δόμησης έδωσαν την Τετάρτη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου κ. Στέφανος Δράκος και 11 ακόμη μέλη.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», οι 11 αιρετοί κλήθηκαν ειδικότερα να δώσουν εξηγήσεις για την μη λήψη μέτρων εις βάρος τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο παραλιακό μέτωπο της πόλεως Ρόδου.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται έχουν υποβληθεί έγγραφα των αρμόδιων για τον έλεγχο αρχών και συγκεκριμένα της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και της Πολεοδομίας Ρόδου.
Οι αιρετοί που ελέγχονται υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι για να επιληφθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενός θέματος πρέπει να εισαχθεί αυτό ενώπιον της με εισήγηση από την κατ’ αντικείμενο αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Κατόπιν της εισαγωγής των προς συζήτηση θεμάτων και του φακέλου αυτών καταρτίζεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής η ημερήσια διάταξη, η οποία τα περιλαμβάνει και οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο έγκαιρα, προκειμένου αυτά να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και να είναι σε θέση να αποφασίσουν επ’ αυτών.
Υποστήριξαν ακόμη πως η επιτροπή δε αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των αδειών των καταστημάτων αποκλειστικά βάσει των παραβάσεων και των εισηγήσεων που εισάγονται με τον παραπάνω τρόπο ενώπιόν της ή με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα εισαχθούν από την αρμόδια υπηρεσία και δεν έχει διακριτική ευχέρεια να συμπεριλάβει και να εξετάσει και παραβάσεις που τυχόν υφίστανται αλλά δεν έχουν εισαχθεί ενώπιόν της με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Σχετικά με το ένα κατάστημα επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 και μια Ο.Ε. παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της και ισχυρίστηκε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές επί της παραλίας δεν ανήκουν σε χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται και χρησιμοποιεί ως κατάστημά της η εταιρεία αλλά σε άλλη επιχείρηση που καμία σχέση δεν έχει με εκείνη καθότι το κατάστημά της δραστηριοποιείται νόμιμα σε χώρο που βρίσκεται εκτός παραλίας, ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές διαπιστώθηκαν σε κατάστημα που δραστηριοποιείται εντός της παραλίας.
Διενεργήθηκε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε μια ΙΚΕ και περαιτέρω τόνισαν ότι το γεγονός ότι οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός του καταστήματος μαζικής εστίασης εκμετάλλευσης της IKE το οποίο και βρίσκεται στο σύνολό του εντός του χώρου του αιγιαλού της παραλίας και κατ’ επέκταση αυτού εκτός κάθε αρμοδιότητας του δήμου Ρόδου όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και η νομική υπηρεσία.
Σχετικά με το δεύτερο κατάστημα τονίστηκε ότι σε συνεδρίαση της επιτροπής ζητήθηκε από την δικηγόρο της εταιρείας να υπάρξει παράταση προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες και προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες για την καθαίρεση των κατασκευών ή την ανακατασκευή αυτών προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
Το θέμα επανήλθε ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 21 Νοεμβρίου του 2022 και η λήψη απόφασης αναβλήθηκε εκ νέου για την επόμενη συνεδρίαση λόγω ιατρικού προβλήματος του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κατά την συνεδρίαση της 10 Μαρτίου του 2023 όπου εισήχθη εκ νέου το θέμα ενώπιον της Επιτροπής η εταιρεία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της, η οποία και προσκόμισε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία ο επιχειρηματίας κρίθηκε αθώος σε δεύτερο βαθμό για τις πράξεις της κατάληψης δημοσίου κτήματος και της παράνομης μεταβολής αιγιαλού.
Η νομική υπηρεσία που μελέτησε την υπόθεση με την με αριθ. πρωτ. 33036/23-05-2023 γνωμοδότησή της έκρινε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν δεσμεύεται από την αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου προκειμένου να μη ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του εν λόγω Κ.Υ.Ε καθόσον πρέπει να συνεκτιμήσει το σύνολο των στοιχείων που έχει στην διάθεσή της, στοιχεία τα οποία δεν έχει λάβει υπόψη της η αθωωτική απόφαση και πραγματικά περιστατικά που διαφέρουν από αυτά για τα οποία κρίθηκε αθώος ο εν λόγω επιχειρηματίας.
Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμπεριληφθεί εκ νέου το θέμα στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης προκειμένου να ληφθεί απόφαση.
Σχετικά με το τρίτο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το θέμα εισήχθη κατά την συνεδρίαση της 26-09-2022 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η υπόθεση της εταιρείας για λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντός της, λόγω των διαπιστωμένων, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Δωδ/σου, αυθαίρετων κατασκευών.
Ζητήθηκε η αναβολή της λήψης απόφασης από την Επιτροπή διότι η εταιρεία είχε ήδη υποβάλει έγγραφό της προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Δωδ/σου προκειμένου να αρθεί το σήμα διακοπής των εργασιών που έχουν γίνει για να μπορέσει να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη της παραπάνω Υπηρεσίας και καθ’ υπόδειξή της. Το γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε και ενώπιον της Επιτροπής υπάλληλος της Υπηρεσίας αδειών καταστημάτων του δήμου Ρόδου κατά την εισήγηση του θέματος.
Ως εκ τούτου, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος για δύο μήνες προκειμένου η εταιρεία να λάβει τις απαιτούμενες υποδείξεις και προχωρήσει στην διαμόρφωση των κατασκευών σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη αυτών προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
Κατόπιν της παραπάνω αποφάσεως το τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών επιχειρήσεων και καταστημάτων της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Ρόδου, απέστειλε συμπληρωματικά έγγραφά του και το θέμα συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής.
Αναβλήθηκε η συζήτηση αυτού για ένα μήνα προκειμένου η ιδιοκτήτρια εταιρεία να συμπληρώσει τη μελέτη αποκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος και προβεί στη πλήρη αποκατάσταση αυτού.

Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμπεριληφθεί εκ νέου το θέμα στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου