Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους σε Ρόδο και Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο αντίστοιχα, τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών προκειμένου να ενημερωθούν οι Δωδεκανήσιοι για τις δυνατότητες ρύθμισης των κόκκινων δανείων τους.
Τα ΓΕΥΔ (Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών) θα εξυπηρετούν άμεσα τον πολίτη με την παροχή ενημέρωσης για ρυθμίσεις δανείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, για τις διαδικασίες υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, για θέματα που αφορούν τους πλειστηριασμούς κατοικιών αλλά και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών.
Ανάμεσα στα αντικείμενα των γραφείων είναι και η συνδρομή στους δανειολήπτες ώστε να καταρτίζουν οικογενειακούς προϋπολογισμούς με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και έτσι να μπορούν να υπολογίζουν τις δόσεις των δανείων που τους συμφέρει προκειμένου να προχωρήσουν σε διακανονισμούς με τις τράπεζες. Ειδικοί θα γνωστοποιούν επίσης στους πολίτες τα δικαιώματά τους, όπως απορρέουν από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή και άλλων θεσμικών πλαισίων, αναφορικά με τις δανειακές συμβάσεις, τις πιστωτικές κάρτες κ.λπ.
Επιπλέον θα συμβουλεύουν τους πολίτες για τις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», τα δικαιώματά τους και τον χρονικό ορίζοντα προστασίας τους από τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης ή διευθέτησης οφειλών. Θα διαθέτουν τυποποιημένα υποδείγματα του νόμου Κατσέλη και του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών συνδράμοντας τους δανειολήπτες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους. Αλλη μία δραστηριότητά τους είναι να παρέχουν συνδρομή στα νοικοκυριά και στους επιχειρηματίες για την κατανόηση των όρων δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν προτείνει οι τράπεζες.
Τα γραφεία θα λειτουργήσουν σε Δήμους και κτήρια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και χωρίς την ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού που απαιτεί τις χρονοβόρες ενέργειες του ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ