Σε κούρεμα «μαμούθ» των οφειλών μιας κατοίκου Κρεμαστής προχώρησε με απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου, κάνοντας δεκτή σχετική αίτηση της για την υπαγωγή της στο νόμο περί υπερχρεωμένων προσώπων.

Οι συνολικές οφειλές της ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 177.872,08 ευρώ και μετά την υπαγωγή της θα πληρώσει μόλις 43.563,06 ευρώ!
Η αιτούσα εργάζεται σε ίδρυμα και λαμβάνει ως μηνιαίο μισθό το ποσό των 1.080 ευρώ περίπου. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν του μισθού της από την εργασία της δεν έχει. Τα φορολογικά της στοιχεία, αποδεικνύουν τη μείωση των εισοδημάτων της, από το έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013) και εξής οπότε και άρχισαν να μειώνονται οι μηνιαίες αποδοχές της από την εργασία της. Το έτος 2016 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 13.986,36 ευρώ.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα με προσβολή των άνω και κάτω άκρων και πρωινή δυσκαμψία, υπό ανοσοκαταστολή και από αυχενικό σύνδρομο επί εδάφους κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου με συνέπεια να έχει αυξημένα ιατρικά έξοδα.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι έχει στην ιδιοκτησία της μία αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία. Σε αυτήν κτίσθηκε, μια διώροφη οικοδομή. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της, όπου διαμένει με την οικογένειά της και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 40.953,82 ευρώ.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι έχει στη ιδιοκτησία της, από κληρονομιά ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τρία ακίνητα. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά δεν κρίνονται άξια ρευστοποίησης, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, καθώς η προσφορά τους προς εκποίηση, ενόψει της φύσης των δικαιωμάτων επ’ αυτών και των ποσοστών συνιδιοκτησίας, συνδυαζόμενη με την πασίδηλη γενική οικονομική δυσπραγία δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Τέλος έχει στην ιδιοκτησία της ένα αυτοκίνητο, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2002, αντικειμενικής αξίας 2.000 ευρώ.

Της έχουν χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 03.12.2012 ποσού 118.047,41 ευρώ και στεγαστικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 03.12.2012 ποσού 59.824,67 ευρώ. Οι απαιτήσεις είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω αναφερθείσας αυτοτελούς και ανεξάρτητης κάθετης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία της.
Προέκυψε ότι έλαβε τα ως άνω δάνεια της το έτος 2006, όταν το καθαρό μηνιαίο εισόδημά της ήταν στα 1.344 ευρώ περίπου. Όμως από το έτος 2012 και εντεύθεν άρχισαν να μειώνονται τα εισοδήματα της λόγω και της μείωσης που υπέστη στο μισθό της.
Η μείωση δε αυτή των εισοδημάτων της συνδυάστηκε με την αύξηση των δαπανών για την ανατροφή του τέκνου της, οι οποίες συνέχιζαν και αύξαναν με την πάροδο των ετών λόγω της αύξησης της ηλικίας του.
Ηταν συνεπής στην αποπληρωμή των οφειλών της μέχρι και το έτος 2012. Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερθέντων και την αύξηση του κόστους διαβίωσης, περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, χωρίς δόλο, από το έτος 2012.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Καραγεώργης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ