Την άμεση λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με τους δικηγόρους τους, ζήτησε με επιστολή, που απηύθυνε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλη Περίδη, ο δικηγόρος κ. Γιάννης Χαρίτος.
Ο κ. Χαρίτος επισημαίνει ότι «είναι κεφαλαιώδες να αρθεί η απαράδεκτη κατάσταση η οποία επικρατεί και η οποία έχει ως αποτελέσματα τόσον την ουσιαστική κατάργηση της ιεράς υποχρεώσεως να επικοινωνεί ο δικηγόρος με τους κρατουμένους ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα του με συνέπεια και σοβαρότητα, όσον και την υποβάθμιση του λειτουργήματος, με ταυτόχρονη σχεδόν εξαφάνιση του δικαιώματος της επικοινωνίας του κατηγορουμένου με τον υπερασπιστή του».
Τονίζει εξάλλου, προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως, ότι η ευθύνη για την αλλαγή των συνθηκών δεν βαρύνει την αστυνομία, το προσωπικό της οποίας, ακόμη και με κίνδυνο της υγείας του, εκτελεί τα καθήκοντά του, τηρώντας τον κανονισμό του Σώματος, όσον είναι επιτρεπτό, υπο τις παρούσες κτιριακές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας και επισημαίνει πως:
«Η ευθύνη για την μεταβολή των συνθηκών επικοινωνίας με τους κρατουμένους απαιτεί κατ’ αρχήν συνεργασία μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου, των Εισαγγελικών Λειτουργών και των υπευθύνων της Αστυνομίας και βεβαίως μια σχετική δαπάνη, ώστε επιτέλους να υπάρξει ένας χώρος με σχετική άνεση και ευπρέπεια, αλλά και με πλήρη ασφάλεια, στον οποίον θα πραγματοποιείται η επαφή δικηγόρων και κρατουμένων».
Σε επιστολή του κ. Χαρίτου προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, τον Ιούλιο του 2010, που δεν βρήκε ανταπόκριση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νέας, αναφέροντο τα εξής:
«Είμεθα από μακρού μάρτυρες μιας κοινωνικά απαραδέκτου καταστάσεως, η οποία δυστυχώς διαιωνίζεται χωρίς ουσιαστικώς να προσπαθεί κανείς να την μεταβάλει ή έστω στοιχειωδώς να την βελτιώσει.
Αναφέρομαι εις τα κρατητήρια της Αστυνομίας Ρόδου, τα οποία φιλοξενούν κρατουμένους προς ή από μεταγωγή και τα οποία διαθέτουν ένα χώρο κυρίας κρατήσεως και ένα παραπλεύρως μικρό χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αποθήκη των προσωπικών ειδών των, κρατουμένων.
Αλλοι χώροι δεν υφίστανται ώστε να δύναται να γίνει κατά τρόπον στοιχειωδώς αξιοπρεπή η επιβεβλημένη εκ της δικονομίας, αλλά κυρίως εκ του πολιτισμού, επαφή των δικηγόρων μετά των κρατουμένων.
Την κατάστασιν αυτή, της ελλείψεως χώρων συνεντεύξεως, επιδεινώνει εκ των πραγμάτων και το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι αστυνομικοί δια την φύλαξιν των κρατουμένων, διακατέχονται και ορθώς ,από τον φόβον απροβλέπτων και ανεπιθύμητων επεισοδίων.
Οι συνθήκες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα η επικοινωνία των δικηγόρων μετά των πελατών των να γίνεται προχείρως εις τα κιγκλιδώματα της εισόδου του κρατητηρίου, ορθίως και βεβαίως εις τας ημέρας αιχμής παρατηρείται το φαινόμενο της αναμονής της περαιώσεως του προηγηθέντος δικηγόρου ώστε να επακολουθήσουν οι επόμενοι.
Οι πλέον «ευνοούμενοι των συναδέλφων ή αν θέλετε οι πλέον τυχεροί, έχουν την πολυτέλεια να πραγματοποιούν την επαφή των με τον κρατούμενον εντός του χώρου αποσκευών των κρατουμένων και πάλιν ορθίως, κλειδωνώμενοι εντός τούτου μετά του πελάτου των όπου και πάλιν υφίσταται αδυναμία αναπτύξεως των εγγράφων της δικογραφίας ή εις κάποια αίθουσα του Αστυνομικού Τμήματος όπου ο κρατούμενος μεταφέρεται με χειροπέδες και παραμένει καθ όλην την διάρκεια της επικοινωνίας με τον συνήγορο του με χειροπέδες και υπο την διακριτική παρουσία κάποιου αστυνομικού – φύλακος, ο οποίος κατά τρόπον συγκρατημένως ευγενή δυσφορεί όταν παρατείνεται εκ των πραγμάτων ο χρόνος συνεντεύξεως.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, υπό τας προαναφερθείσας συνθήκας, ασφαλώς ,ούτε κάν δια τριτοκοσμική χώρα δυνάμεθα να ομιλήσαμε και βεβαίως ούτε λόγος να γίνεται δια τον νομικό πολιτισμό μας κ.λπ., δια τον οποίον κατά καιρούς, κατά τρόπον υπερφίαλον, όπως και δια πολλά άλλα πράγματα…επαιρόμεθα!!
Εχω την πεποίθησιν ότι η κατάστασις αυτή, η οποία προσβάλλει βαναύσως όλους μας και πρωτίστως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πρέπει κατά κάποιον τρόπον να τερματισθεί με την δημιουργία αξιοπρεπών χώρων συνεντεύξεως των δικηγόρων μετά των κρατουμένων, υπό συνθήκας στοιχειώδους ασφαλείας και ανέσεως,ώστε να επιτυγχάνεται η πραγματοποίησις της υψηλής αποστολής του Δικηγορικού Λειτουργήματος, η οποία υπο τας παρούσας συνθήκας βαναύσως απαξιώνεται.
Πρότασίς μου είναι να αναλάβει πρωτοβουλία ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε να διαμορφωθούν καταλλήλως τα υπάρχοντα, πλάι’ του χώρου κρατήσεως, μικρά κτίσματα και να γίνεται εις αυτά η επικοινωνία κρατουμένων και δικηγόρων. Εφ όσον μάλιστα κριθεί ότι η σχετική δαπάνη δυσχεραίνει ένα τέτοιο εγχείρημα από πλευράς κρατικής μερίμνης, προτείνω να αναλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος και τα μέλη του την σχετική δαπάνη.
Με την βεβαιότητα ότι η παρούσα μου θα συντελέσει εις την εξάλειψιν ενός απαραδέκτου κοινωνικού στίγματος, διατελώ,
Μετ’ εκτιμήσεως
Ιωάννης Γ. Χαρίτος»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ