Δύο έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στην Κρεμαστή και στη Σορωνή θα προτείνει προς ένταξη στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΔΛΤ, Μιχάλης Χριστοδούλου, το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην πάροδο των χρόνων και οι παρεμβάσεις είναι απόλυτα αναγκαίες. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα ενταχθούν πιλοτικά οι παρεμβάσεις που απαιτούνται στην Κρεμαστή και στη Σορωνή. Θα ενταχθεί επίσης η μελέτη για το έργο στη Σορωνή, ενώ η αντίστοιχη μελέτη για την Κρεμαστή έχει ήδη ανατεθεί σε μελετητικό γραφείο των Αθηνών.
Μιλώντας στη «δημοκρατική» ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε: «Το πρόβλημα της διάβρωσης των δυτικών ακτών, η εισχώρηση της θάλασσας στη στεριά χρόνο με το χρόνο μεγεθύνεται. Έπρεπε να είχαμε παρέμβει εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή τα ποσά για τις μελέτες για όλη τη δυτική ακτή είναι απαγορευτικά και για εμάς, έχει βγει πρόσκληση η οποία λήγει στις 30/4 2018.
Ξεκίνησε το φαινόμενο της διάβρωσης από το 1973. Μέχρι το 1998 που ξεκινήσαμε να προχωρούμε τη μελέτη του σχεδίου πόλεως της Κρεμαστής, εισχώρησε κατά 110 μέτρα η θάλασσα στη στεριά. Όταν ανέλαβα αντιδήμαρχος και προϊστάμενος στη διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού και έπρεπε να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη του σχεδίου πόλεως Κρεμαστής, διαπιστώσαμε ότι από το 1998 έως και το 2011 χάθηκαν άλλα 16 μέτρα στεριάς. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα.
Στην Κρεμαστή και στη Σορωνή έχει γίνει η χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των μελετών και των παρεμβάσεων και ξεκινάμε από εκεί με στόχο να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι δύο αυτές περιοχές με στόχο να αντιμετωπιστεί μελλοντικά το πρόβλημα συνολικά».
Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος του προγράμματος «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση» ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Απριλίου 2018.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης, η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). Σχεδιάζεται να αναληφθούν µέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινοµένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά µέτρα µπορεί να είναι: – Εφαρµογή µεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας – Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισµού της άµµου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυµατοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης Στις προτεινόµενες πράξεις µπορεί να περιλαµβάνεται η εκπόνηση των οριστικών µελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν ήδη εκπονηθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ