Τοπικές Ειδήσεις

10ήμερη προθεσμία στην «Ηχος και Φως Α.Ε.» για να εκφράσει τις αντιρρήσεις της επί επιβαρυντικής εκθέσεως

Mε απόφαση, που έλαβε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης επί των διαλαμβανομένων σε επιβαρυντική έκθεση γνωμοδοτικής επιτροπής (Άρθρου 67, Παρ. 12, του Νόμου 4413/2016) για την εκπλήρωση ή μη, των υποχρεώσεων της εταιρείας «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.» στην επένδυση στον ομώνυμο δημοτικό ανθόκηπο Ρίμινι και δόθηκε 10ήμερη προθεσμία στην εταιρεία για να εκφράσει εγχάρτως τυχόν αντιρρήσεις της.
Πιο συγκεκριμένα την 2α Δεκεμβρίου 2020 συνήλθε σε συνεδρίαση η γνωμοδοτική επιτροπή που συστάθηκε με προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Μαυρομάτη, Κωνσταντίνο Αντωνακάκη, Αρκάδιο Σκαλίδη, Αλέξανδρο Μπεκιάρη και Γεώργιο Κούρτη για να αποφανθεί επί της πορείας της επενδύσεως.
Η επιτροπή στην πολυσέλιδη έκθεσή της απεφάνθη επί του ερωτήματος το οποίο τέθηκε σ΄ αυτήν, αναφορικά με την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων, της «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε.» (Οικονομικών, τεχνικών και κάθε είδους οφειλομένων, εάν είχαν εκπληρωθεί και εάν τηρούνται, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμό 02/8139/24/01/2013 διακήρυξης, του Δήμου Ρόδου και των συμβατών με αυτή όρων, της από 28.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης, και εισήγηση για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων).
Υπόψιν της επιτροπής τέθηκε και γνωμοδότηση της Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Grand Thornton, για την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς και όλα τα λοιπά έγγραφα.
Η γνωμοδοτική επιτροπή απεφάνθη ότι υπήρξαν 7 ουσιώδεις παραβάσεις.
Με το πρακτικό της εισηγείται να απορριφθεί η χορήγηση 4ης παράτασης του έργου καθώς αφορά ουσιαστικά τροποποίηση σε βάρος του Δήμου Ρόδου, του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι πρέπει να εκδοθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως Αναθέτουσας Αρχής, για «την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης οποιασδήποτε τέταρτης (04ης) στη σειρά εξωσυμβατικής, παράνομης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος νομίμως στις 31-12-2018 χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών».
Εισηγείται ακόμη την καταγγελία της σύμβασης, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, κλπ, όπως προβλέπονται στα λοιπά άρθρα της σύμβασης 09 και 12.
Εισηγείται ακόμη «να ενεργοποιηθεί άμεσα η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, για την ανάκληση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, του Δήμου Ρόδου, οι οποίες ήσαν παράνομες, άκυρες και άκρως δυσμενείς για το δημόσιο συμφέρον, το δημοσιονομικό συμφέρον, τα δικαιώματα του Δήμου της Ρόδου, και των δημοτών του, και προκλητικά ευνοϊκές–ευμενείς για την ανάδοχο εταιρεία, και τους εταίρους της, ήτοι των υπ’ αριθμό 321/2017, 900/2018, 1171/2018, 328/2019, 690/2019, καθώς και όποιων άλλων αποφάσεων εκδόθηκαν, από άλλα αρμόδια ή μη όργανα, προκειμένου να μην συνεχίσει να γίνεται επίκληση αυτών, σύμφωνα τάχα με την «αρχή της εμπιστοσύνης, ως φερόντων τεκμήριο νομιμότητας.
Ακόμη εισηγείται να κινηθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και από το Δημοτικό Ταμείο, οι διαδικασίες ώστε να βεβαιωθούν εις βάρος της αναδόχου εταιρείας, όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση ποσά.
Τέλος εισηγείται να αποσταλεί «πλήρης φάκελος της Συμβάσεως αυτής, με όσες αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, μαζί με τα τηρηθέντα πρακτικά, και όλα τα έγγραφα που την αφορούν, σε κάθε αρμόδια Ελεγκτική Αρχή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εις το Ελεγκτικό Συνέδριο, εις τον Εισαγγελέα Διαφθοράς-Οικονομικών Εγκλημάτων, εις την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων), ή εις οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα, ώστε να διερευνηθεί η οικονομική ζημία, την οποία έχει υποστεί ο Δήμος της Ρόδου»
Οι δύο σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχάλης Παλαιολόγου, κατέγραψαν εκ νέου την θέση της παρατάξεώς τους, για παραπομπή – εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί, να συζητήσει, να εκφράσει άποψη (ιδιαίτερα οι επικεφαλής των παρατάξεων) και να λάβει απόφαση το σύνολο των μελών του, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που αφορά στην αποκατάσταση, επαναλειτουργία, αξιοποίηση ως κήπου και ως θεάματος του Ηχος και Φως.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου