Το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους κατέγραψε ο Τουρισμός στο τρίτο τρίμηνο του 2018 (411,1 χιλιάδες) από το 2009, υπερβαίνοντας ακόμη και το προηγούμενο υψηλότερο σημείο του 2017 (398,7 χιλιάδες).

Αυτό συνέβη γιατί η ανάκαμψη του τουρισμού από το 2014 και μετά ήταν ραγδαία και συνεχής (2014: +14,6%, 2015: +9,6%, 2016: +4,8%, 2017: +2,8% και 2018: +3,1%)και υπερκάλυψε τις απώλειες της περιόδου 2009 -2013.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με τίτλο “Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας 2009 -2018” που κατέγραψε την εξέλιξη της απασχόλησης στα ανά τύπο (πλήρης–μερική), ηλικία και φύλο με βάση στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση σημειώνει αύξηση την περίοδο 2009 –2018, με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,3%. Η τάση αυτή εντείνεται από το 2014 και μετά (+5,0%), όταν και ολοκληρώθηκε η μεταμόρφωση του σε έναν κατ’ εξοχήν εξωστρεφή διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων και της παράλληλης μείωσης της απασχόλησης στους λοιπούς κλάδους, συνεχίζει η μελέτη, η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση ανέβηκε στο τρίτο τρίμηνο από 7,7% το 2009 σε 10,6% το 2018, ποσοστό ρεκόρ τα τελευταία 10 χρόνια. Επιμέρους, ο κλάδος του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 9,9% της πλήρους και το 17,8% της μερικής απασχόλησης.

“Η παρατηρούμενη αύξηση της μερικής απασχόλησης στα Καταλύματα και την Εστίαση μετά την ανάκαμψή του το 2013, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, δεν είναι εις βάρος της πλήρους απασχόλησης αλλά προστίθεται στην αύξηση αυτής δίνοντας μια διέξοδο μερικής -έστω-απασχόλησης σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια συντηρητική πολιτική αύξησης εργατικού δυναμικού εν μέσω κρίσης” σημειώνεται στα συμπεράσματα.

Εντούτοις η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στα καταλύματα και την εστίαση (16,3%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (8,5%) είναι περίπου η μισή σε σχέση με τα επίπεδα της ΕΕ-28 (32,5% και 19,5% αντίστοιχα).

Η έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ κατέληξε επίσης στα εξής συμπεράσματα:
– Οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολούμενων στον Τουρισμό προέρχονται από το ηλικιακό εύρος 30 -44 (Q3 2018: 37,4%).

– Από το 2009 έως το 2018 το ποσοστό των απασχολούμενων στις ηλικίες 25-29 (Q3 από 15,5% σε 17,2%) και 45-64 ετών (Q3 από 27,9% σε 32,0%) αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

– Η πλειονότητα των απασχολούμενων τόσο στον Τουρισμό όσο και στους λοιπούς κλάδους είναι άνδρες. Παρόλα αυτά το ποσοστό των γυναικών στον τουρισμό (Q3 2018: 48,0%) είναι συγκριτικά υψηλότερο των λοιπών κλάδων (Q3 2018: 40,8%).

– Αποκλιμάκωση της ανασφάλιστης εργασίας την περίοδο 2009-2018: Λοιποί κλάδοι (-49,3%, από 160,8 χιλ. το 2009 σε 81,5 χιλ. το 2018), καταλύματα (-44,7%, από 3,0 χιλ. το 2009 σε 1,7 χιλ. το 2018) και εστίαση (-49,2%, από 20,2 χιλ. το 2009 σε 10,3 χιλ. το 2018).

– Οι περιφέρειες της Αττικής (27,1%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (12,9%) καταγράφουν τα υψηλότερα μερίδια απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού για το 2018 και ακολουθούν οι τουριστικές περιφέρειες της Κρήτης (10,7%), του Νοτίου Αιγαίου (9,7%) και των Ιονίων Νήσων (6,2%).

Ο κλάδος με την υψηλότερη απασχόληση ο Τουρισμός

– Αναφορικά με τους απασχολούμενους για το 2018 στα Καταλύματα, οι Περιφέρειες Κρήτης (21,4%) και Νοτίου Αιγαίου (20,8%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ενώ αντίστοιχα στην Εστίαση τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (31,7%) και Κεντρικής Μακεδονίας (14,3%).

sdffgv

Βίκυ Κουρλιμπίνη

πηγή capital.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ