Στα μέσα Ιουνίου η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (η Eurostat) ανακοίνωσε την κατάταξη των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. το 2016 με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) σε σχέση με εκείνο της Ε.Ε. των 28 μελών ως συνόλου, δηλαδή τον μέσο όρο Ε.Ε. 28 = 100 για όλα τα έτη (κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο εξής). Με βάση το κριτήριο αυτό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2016 σε σχέση με το 2009 μειώθηκε σε 12 κράτη, παρέμεινε αμετάβλητο σε 3 και αυξήθηκε σε 13.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας μας από 94 το 2009 (δηλαδή πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. 28) μειώθηκε σε 67 το 2016, μείωση 27,8%. Η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα σε εκείνη των 12 κρατών και οφείλεται στην εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων που επέβαλαν οι δανειστές στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να υποστεί τη μεγαλύτερη υποβάθμιση ανάμεσα στα 28 κράτη.

Με βάση το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η χώρα μας από τη 15η θέση το 2009 κατρακύλησε στην 23η το 2016. Χαμηλότερα από την Ελλάδα το 2016 ήταν μόνο η Ουγγαρία, η Λετονία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Μεγάλη υποβάθμιση υπέστησαν και οι περιφέρειες της χώρας σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ε.Ε. Η υποβάθμιση αυτή είναι λιγότερο ή καθόλου γνωστή και αυτήν εξετάζουμε στη συνέχεια. Λόγω έλλειψης χώρου οι σχετικοί πίνακες παραλείπονται και αναφέρουμε τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυσή τους.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (Eurostat) και αφορούν:

  • – 98 μείζονες περιφέρειες της Ε.Ε. 28 (η καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει έναν αριθμό περιφερειών) και η χώρα μας έχει 4: τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Ελλάδα, την Αττική και τα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη, και
  • – 276 περιφέρειες στις οποίες περιλαμβάνονται οι 13 της χώρας μας (η Αττική είναι, ταυτόχρονα, και μείζων περιφέρεια). Κάθε περιφέρεια περιλαμβάνει έναν αριθμό νομών από τους 1.338 των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. (με αυτούς δεν θα ασχοληθούμε στο άρθρο αυτό λόγω έλλειψης χώρου).

Εξαιτίας του ότι η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των περιφερειών είναι χρονοβόρα διαδικασία, η δημοσίευσή τους καθυστερεί. Σήμερα η Eurostat έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις μείζονες περιφέρειες και τις περιφέρειες μέχρι και το 2015. Σ’ αυτά τα στοιχεία στηρίχτηκαν τα όσα ακολουθούν.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2015 σε σχέση με το 2009:

(α) Σε 47 από τις 98 μείζονες περιφέρειες μειώθηκε και σε 51 αυξήθηκε. Εξαιτίας των μεταβολών αυτών στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η θέση 40 περιφερειών ανάμεσα στις 98 υποβαθμίστηκε, 13 παρέμεινε αμετάβλητη και 45 αναβαθμίστηκε. Οι 4 μείζονες περιφέρειες της χώρας μας είναι ανάμεσα στις 8 στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Πιο συγκεκριμένα: η Αττική από τη 18η θέση που κατείχε ανάμεσα στις 98 μείζονες περιφέρειες το 2009 «κατέβηκε» στην 44η το 2015, τα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη από την 56η στην 86η, η Κεντρική Ελλάδα από την 75η στην 91η και η Βόρεια Ελλάδα από την 79η στην 92η.

(β) Σε 134 από τις 276 περιφέρειες της Ε.Ε. 28 μειώθηκε και σε 142 αυξήθηκε. Εξαιτίας των διαφορών αυτών στη μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η θέση 114 περιφερειών ανάμεσα στις 276 υποβαθμίστηκε, 12 παρέμεινε αμετάβλητη και 150 αναβαθμίστηκε. Οι 13 περιφέρειες της χώρας μας είναι ανάμεσα στις 40 στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Πιο συγκεκριμένα: η Αττική από την 40ή θέση το 2009 υποβαθμίστηκε στην 125η το 2015, το Νότιο Αιγαίο από την 110η στην 192η, τα Ιόνια Νησιά από την 149η στη 228η, η Δυτική Μακεδονία από την 197η στη 230ή, η Κρήτη από την 183η στη 239η, η Στερεά Ελλάδα από την 182η στη 241η, η Πελοπόννησος από τη 212η στη 245η, το Βόρειο Αιγαίο από την 207η στη 252η, η Κεντρική Μακεδονία από τη 209η στη 250ή, η Θεσσαλία από τη 219η στη 253η, η Δυτική Ελλάδα από τη 221η στη 255η, η Ηπειρος από τη 236η στη 261η και η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη από την 229η στη 263η.

Μετά την τόσο μεγάλη υποβάθμιση είναι σαφές ότι για να επανέλθουν τόσο η χώρα όσο και οι περιφέρειές της στη θέση που κατείχαν μέσα στην Ε.Ε. 28 πριν από τα μνημόνια και να τη βελτιώσουν, θα απαιτηθούν πολλά χρόνια. Το πόσα ακριβώς θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα εφαρμοστεί στην Ε.Ε. και στη χώρα μας.

efsyn.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ