Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος, με έγγραφό του α.π.: Οίκ. 118/29.3.2018 που απέστειλε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και κοινοποίησε στους: Α.Δ.Α., υπόψη κ. Ν. Θεοδωρίδη

  • Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο
  • Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Λεονταρίτη,

ζητά την απόσυρση από την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Σύρος, 2.4.2018) του θέματος  «Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στο Β’ βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου» (εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης), διότι εκτιμά ότι λειτουργεί διχαστικά στις σχέσεις Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμών και μια τέτοιου είδους συζήτηση θα απογοητεύσει την κοινωνία και θα λειτουργήσει ντροπιαστικά στα μάτια της. Ζητά να επανεξετάσει τη στάση της η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου και να αφιερωθεί στη στήριξη των πολιτών που έχουν μεγάλες και ανικανοποίητες προσδοκίες μέχρι τώρα, να λειτουργεί ως αρωγός με τις χρηματοδοτήσεις που διαχειρίζεται στους δήμους της περιοχής μας και να μην μπει σε μιαν αδιέξοδη διαδικασία στείρων αντιπαραθέσεων που ενδεχομένως να υποκρύπτουν και προσωπικές διαφορές και όχι πολιτικές – αυτοδιοικητικές. Είναι θλιβερή εικόνα για την Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου να πρωταγωνιστεί σε συγκρούσεις με δημάρχους αλλά και με στελέχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αντί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη του Νότιου Αιγαίου και στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του που καθημερινά βλέπουν να οπισθοδρομούν και τα προβλήματά τους να διογκώνονται.

Αν η Περιφερειακή Αρχή επιμείνει να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Χ. Κόκκινος θα απέχει της διαδικασίας.

Το σχετικό έγγραφο

ΘΕΜΑ: Απόσυρση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 3ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Σύρος, 2.4.2018)

 

          Κύριε πρόεδρε,

         

με το παρόν έγγραφο αιτούμαι να αποσυρθεί το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 3ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Σύρος, 2.4.2018) «Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στο Β’ βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου» (εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης).

Θεωρώ ότι η συζήτηση του παραπάνω θέματος στη συνεδρίαση του Π.Σ. θα λειτουργήσει διχαστικά και στείρα αντιπαραθετικά μεταξύ των Α’ και Β’ βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα μεγαλώσει το χάσμα και τις κακές σχέσεις που έχουν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεταξύ ηγεσίας της Π.Ν.Αι. και πολλών δημάρχων της περιοχής μας. Την ίδια ώρα η κοινωνία, που έχει μεγάλες απαιτήσεις από την Αυτοδιοίκηση, θα γίνει θεατής σε μία σύγκρουση που ενδεχομένως να έχει ντροπιαστικές επιπτώσεις στα μάτια της. Οι πολίτες θέλουν έργο από εμάς και συνεργασία. Επίσης επισημαίνω ότι η σύγκρουση μεταξύ στελεχών της Περιφερειακής Αρχής και δημάρχων, ενδεχομένως να περιέχει και προσωπικά ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ήταν θετικό να συναντηθούν οι «αντιμαχόμενοι» μεταξύ τους και να λύσουν με δημοκρατικό διάλογο τις διαφορές τους.

Τέλος, σας αναφέρω ότι χρέος μας είναι (με δεδομένο ότι η Περιφέρεια διαχειρίζεται χρηματοδοτικά προγράμματα), να βοηθάμε τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και να σφυριλατούμε την κοινωνική και αυτοδιοικητική ενότητα.

 

 

Ρόδος, 29.3.2018

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ