Τοπικές Ειδήσεις

Το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής για την έκπτωση του «ανεξάρτητου συμβούλου» του έργου των LED

Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια από τον Δήμο Ρόδου το πρώτο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αποφάσισε την έκπτωση του αναδόχου του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου.
Στο πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που οδήγησε την Οικονομική Επιτροπή, στην έκπτωση του «Συμβούλου» αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ), διαπίστωσε τα παρακάτω που αφορούν την με αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019 υπογραφείσα σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο: ‘ΕνεργειακήΑναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου”
1. Ο «Σύμβουλος» δεν ανταποκρίθηκε στα συμβατικά του καθήκοντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της ως άνω ΣΠΥ. Συγκεκριμένα, δεν παρακολουθούσε, ως οφείλε, την εξέλιξη της υλοποίησης της κύριας ΣΠΥ, δεν ενημέρωνε την ΕΠΠΕ για τις αμέλειες, τις παραλείψεις, τις αστοχίες, τις αντισυμβατικές πρακτικές και τις εσφαλμένες ενέργειες του αναδόχου και δεν προστάτεψε το Δήμο Ρόδου από αυτές.
2. Προέβη, σε επικοινωνία και σε ενέργειες με τον ανάδοχο της κύριας ΣΠΥ « εν αγνοία » της ΕΠΠΕ, οι οποίες έβλαπταν τα συμφέροντα του Δήμου και είναι αυτές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Πρακτικό I της ΕΠΠΕ.
3. Με το αριθμ. πρωτ.16/61203/11-11-2019 έγγραφο ο «Σύμβουλος» απέστειλε στην ΕΠΠΕ τριμηνιαίο ενδιάμεσο λογαριασμό ποσού 6250,00€ πλέον ΦΠΑ για τον οποίο η ΕΠΠΕ τον ενημέρωσε ότι τον κρίνει απαράδεκτο και δεν τον εγκρίνει εξ’ αιτίας των ως άνω.
4. Από την αλληλογραφία που ακολούθησε, η οποία επισυνάπτεται, προκύπτουν με σαφήνεια, τα ως άνω και το ότι ο «Σύμβουλος» στην αιτιολογία του, με αρ. πρωτ. 16/70329/20-12-2019, ισχυρίζεται για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, τα αντίθετα από αυτά που ορίζει η ΣΠΥ την οποία υπέγραψε με το Δήμο Ρόδου. Το δεδομένο αυτό αποτελεί από μέρους του παραβίαση της ΣΠΥ, δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και αιτιολογεί την κατά νομό έκπτωση του».
Στο διατακτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:
«Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
• Την Εισήγηση της ΕΠΠΕ παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 κεφ. Β Πρακτικό IV αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019 ως και το περιεχόμενο των συνημμένων αυτού Πρακτικών 1/13-11-2019 Έλεγχος Εγγράφων της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, Π/05-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, ΙΙΙ/23-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02- 2019),
• Την με αρ. πρωτ.: 2/3989/27-1-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,
Το γεγονός ότι η διαδικασία του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και του σχετικού όρου της Διακήρυξης και της Σύμβασης, για τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο παρέλκει ως ήδη τηρηθείσα με κλήση και άρνηση συμμόρφωσης (αντιστοιχ. έγγραφα αρ. πρ. 16/64996/27-11-2019 και αρ. πρωτ. 15/703329/20-12-2019) επί των συμβατικών υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εισήγηση της ΕΠΠΕ Πρακτικά αυτής (αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 κεφ. Β Πρακτικό IV αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019 ως και περιεχόμενο συνημμένων αυτού Πρακτικών 1/13-11-2019 Έλεγχος Εγγράφων της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, Π/05-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, ΙΙΙ/23-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019).
• Το άρθρο 77 του 4555/2018 και το άρθρο 3, παράγραφος 1, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134/09- 08-2019),
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Διακοσταματϊου Σάββας ψήφισε «παρών»)
-Εγκρίνει την έκπτωση του ανεξάρτητου συμβούλου για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση του της ΕΠΠΕ παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/3010/23-01-2020 κεφ. Β Πρακτικό IV αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019 ως και το περιεχόμενο των συνημμένων αυτού Πρακτικών 1/13-11-2019 Έλεγχος Εγγράφων της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019, Π/05-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02- 2019, ΙΙΙ/23-12-2019 Απάντηση σε έγγραφο της ΣΠΥ αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019).

-Εντέλλεται η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στα δέοντα για την είσπραξη-κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ανεξάρτητου Συμβούλου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παραπάνω εισήγηση της ΕΠΠΕ αλλά και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ.πρωτ.: 2/3989/27-1-2020».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου