Να δώσει λύση στο μείζον ζήτημα της στέγασης των μαθητών που φοιτούν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου επιδιώκει σε συνεργασία με την Ισραηλινή Κοινότητα Ρόδου ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Πιο συγκεκριμένα την 25η Νοεμβρίου 2020 η Ισραηλινή Κοινότητα Ρόδου απέστειλε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου και κοινοποίησε στον δήμαρχο Ρόδου επιστολή με την οποία αξίωνε την άμεση αποπληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου (ακίνητο ιδιοκτησίας της).
Στην επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με βάση μισθωτήριο του 2006 έχουν καταβληθεί τα μισθώματα μέχρι και τον Αύγουστο του 2019 και ότι για τους μήνες από Σεπτέμβριο του 2019 έως και Ιούνιο του 2020 μετά από συμφωνία με το Δήμο κατέθεσαν διαταγή πληρωμής για να μπορέσουν να εισπράξουν τα οφειλόμενα μισθώματα μέχρι να συναφθεί νέα σύμβαση.
Το δικαστήριο επιδίκασε το συνολικό ποσό των 17.206,45 ευρώ που συμπεριελάμβανε εκτός των μισθωμάτων, τόκους υπερημερίας και δικαστικές δαπάνες. Τόνισε εξάλλου ότι περιορίζουν τις απαιτήσεις τους στα 16.009,30 ευρώ και ζητούν την τακτοποίηση της οφειλής.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης σε απαντητική επιστολή του, αφού δήλωσε κατηγορηματικά ότι θα βρίσκεται αδιαπραγμάτευτα αρωγός της Ισραηλινής Κοινότητας Ρόδου παρέθεσε ορισμένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την συγκεκριμένη μίσθωση. Πιο συγκεκριμένα καθιστά σαφές ότι η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ Δήμου και της Κοινότητας έληξε στις 30/11/2018. Στις 27 Δεκεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο παρέτεινε τη μίσθωση, κατά το άρθρο 194 ΔΚΚ, ως ισχύει, με ταυτόχρονη δρομολόγηση έναρξης διαδικασιών νέας δημοπρασίας, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019.
Στη συνέχεια και ελλείψει μισθωτικής σχέσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στις 26/7/2019 στη λήψη απόφασης (752/2019) για την προσφυγή στη διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Ρόδου, επικαλούμενο τις διατάξεις του άρθρου 42, του Ν. 4257/2014, για «κατ’ εξαίρεση απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου, για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας, έως και δύο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους».
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της 752/2019 απόφασης, για κατεπείγουσα απευθείας μίσθωση, ζήτησε από το Δήμο την απόδειξη, ότι έχει προχωρήσει τουλάχιστον στην έγκριση των όρων δημοπράτησης, για σχολική μονάδα.
Ωστόσο η διαδικασία της νέας διακήρυξης ουδέποτε είχε αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή, της προηγούμενης δημοτικής αρχής, με αποτέλεσμα η «απευθείας ανάθεση» που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2019, να μην είναι σύννομη και να μην μπορεί να εκτελεστεί. Κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται, ότι η χρήση του κτηρίου από το Δήμο στερείτο μισθωτικής σχέσης, από τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019, και η πληρωμή αντιτίμου δεν μπορούσε να γίνει, ούτε ως αποζημίωση χρήσης, με ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης, από το λογιστήριο, καθώς η σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απαγορευτική. Ο μόνος τρόπος πληρωμής των οφειλών από τη χρήση του κτηρίου, ήταν πλέον η δικαστική απόφαση.
Εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής στις 23.07.2020, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο στις 11.09.2020, δέκα δηλαδή ημέρες μετά την ανάληψη της δημαρχιακής θητείας της νέας δημοτικής αρχής.
Προκειμένου να παραιτηθεί ο Δήμος από περαιτέρω ένδικα μέσα, έλαβε την 764/2020/30.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενώ απαιτείται και 2η επίδοση της διαταγής πληρωμής.
Παράλληλα ο Δήμος αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 181/11.06.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την απευθείας μίσθωση ακινήτων για κάλυψη εκπαιδευτικών σκοπών, δυνάμει της οποίας δημοσιεύθηκε η προβλεπόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 08.07.2020, επί της οποίας δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, από κανέναν ενδιαφερόμενο.
Η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος επαναλήφθηκε με νέα δημοσίευση. Η Κοινότητά κατέθεσε φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή καταλληλόλητας, όπως ορίζει η νομοθεσία, προκειμένου να εκδοθεί το πρακτικό της, το οποίο θα βεβαιώνει την καταλληλόλητα του ακινήτου, για τη στέγαση του σχολείου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ