Τοπικές Ειδήσεις

Πάολα Νεστορίδη – 10 χρόνια από τον θάνατό της – 10 χρόνια προσπαθειών δημιουργίας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων

Η Πάολα Νεστορίδη, απεβίωσε στις 29 Οκτωβρίου 2011. Παρόλο, που καταγόταν από τη Ρουμανία, θεωρούσε τη Ρόδο σαν δεύτερη της πατρίδα και το απέδειξε, δωρίζοντας όλη της την περιουσία στη Ρόδο.

Δώρισε αρχικά το ξενοδοχείο της, που διατηρούσε στην πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου (εκατό χουρμαδιές), στον Δήμο Ρόδου, για να μετατραπεί σε πινακοθήκη με την ονομασία «Νεστορίδειο Μέλαθρο».

Ανέλαβε στη συνέχεια το κόστος κατασκευής της νέας πτέρυγας του Νεστορίδειου,

μια δαπάνη της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Τέλος άφησε με τη Διαθήκη της, ότι της απέμεινε, για τους άπορους ηλικιωμένους, με την εντολή να κτιστεί οίκος ευγηρίας για άπορους ηλικιωμένους ή να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος σε υπάρχον Ίδρυμα. Τη φροντίδα για την εκπλήρωση της τελευταίας της επιθυμίας, ανέθεσε σύμφωνα με τη Διαθήκη της στο Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» και όρισε ως Εκτελεστές της Διαθήκης της τους κ. Ευαγόρα Νικολάου και κ. Πανωραία Παπαχρήστου –Τσέλιου. Πέρασαν 10 χρόνια και μόλις τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο έναρξης της υλοποίησης της επιθυμίας της.

Εύλογα αναρωτιέται ο αναγνώστης, γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος;

Με το άνοιγμα της Διαθήκης και την αποδοχή της ιδιότητας του εκτελεστή της, άρχισε ο αγώνας για να ξεπεραστούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εκπληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα, προκειμένου να εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο να εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας και ο σκοπός του ιδρύματος. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, τα κοινωφελή ιδρύματα εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το πλησιέστερο προς το αντικείμενο της δωρεάς Υπουργείο. Άρα στην περίπτωση μας συναρμόδιο ήταν το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας. Στο σημείο αυτό η αλληλογραφία ήταν αργή η απάντηση για τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουμε δεν ερχόταν και δεχθήκαμε τη βοήθεια του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Υψηλάντη. Με παρέμβασή του λάβαμε την πρώτη θετική απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, το οποίο έθετε τους όρους για την έγκριση της δημιουργίας του Ιδρύματος.

Δυστυχώς, μόλις αναλάβαμε ξεκίνησε η βαθιά οικονομική κρίση με τις συγχωνεύσεις τραπεζών και τη δέσμευση των καταθέσεων. Τα βήματα μας γινόντουσαν πολύ αργά, παρόλη την προσπάθεια και την πυκνή αλληλογραφία μας με τους αρμοδίους φορείς.

· Πρώτον, με το που αποδεχθήκαμε την ιδιότητα των εκτελεστών της διαθήκης και επικοινωνήσαμε με τα αρμόδια Υπουργεία, μας τέθηκε ο όρος να εξασφαλίσουμε τον φορέα που θα λειτουργήσει τη μονάδα που θα κατασκευάζαμε. Μετά από συζητήσεις με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και εξέταση πολλών προτάσεων, μας κατατέθηκε πρόταση από τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Σάββα Πεταλά, να μας παραχωρηθεί η πτέρυγα στο συγκρότημα των Κολυμπίων, που στέγαζε τις Διοικητικές Υπηρεσίες και οι οποίες είχαν μεταφερθεί. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας θα αναλάμβανε να εντάξει στις δομές του τη νέα μονάδα.

· Αφού ξεπεράσαμε την πρώτη δέσμευση, μας ζητήθηκε να ρευστοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα της κληρονομίας. Φυσικά ακίνητα δεν είχε, αφού

τα δώρισε στον Δήμο Ρόδου, για να γίνει το Νεστορίδειο Μέλαθρον και να κτιστεί η νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου. Είχε όμως σε θυρίδα στην τότε Αγροτική Τράπεζα τρία κοσμήματα με μπριγιάν, τα οποία καταγράφηκαν από τη Δ.Ο.Υ Ρόδου κατά το άνοιγμα της θυρίδας και εκτιμήθηκαν από ειδικό γεμολόγο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι δημοπρασίες των τιμαλφών των Κοινωφελών Ιδρυμάτων γινόντουσαν από την υπηρεσία ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Εκείνη την περίοδο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εξαγοράστηκε από την Eurobank και μετά από μια μακρά επικοινωνία, η νομική Υπηρεσία της τράπεζας αποφάνθηκε ότι δεν έχει την αρμοδιότητα η Eurobank να αναλάβει τη δημοπρασία. Με μια δύσκολη διαδικασία επικοινωνήσαμε με τον οίκο Christies του Λονδίνου. Μετά από συνεννόηση και αφού ασφαλίσαμε τα κοσμήματα, στάλισαν στο Γεμολογικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης για έκδοση πιστοποιητικού γνησιότητας και ποιοτικής κατάταξης και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε ανοικτή διεθνή δημοπρασία στο Λονδίνο, από τους Christies. Η διαδικασία αυτή μας καθυστέρησε περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ευτυχώς η δημοπρασία ήταν επιτυχής και προσοδοφόρα.

· Επόμενη προϋπόθεση, που μας τέθηκε και αφορούσε τη Διαθήκη, ήταν η τροποποίηση της. Στη Διαθήκη αναφερόταν ότι σκοπός του Ιδρύματος είναι να κτίσει γηροκομείο από το μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Αφού όμως το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας μας παραχώρησε μια πτέρυγα στα Κολύμπια για να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις σε γηροκομείο, θεωρήθηκε από τις νομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, ότι η διαμόρφωση υφιστάμενου κτηρίου δεν προβλεπόταν από τη Διαθήκη. Οι εκτελεστές της Διαθήκης έπρεπε να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης της Διαθήκης στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά, για να προστεθεί και αυτή η δυνατότητα, αιτιολογώντας ότι είναι προς το συμφέρον της πραγματοποίησης της επιθυμίας της διαθέτιδας η τροποποίηση. Το κάναμε και αυτό και η απόφαση εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση ενέκρινε και τη διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου. Χρειάστηκε ένας ακόμη χρόνος για να εκδοθεί στις 13 Μαΐου 2019 το Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο το Ίδρυμα έλαβε νομική υπόσταση. Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος μετά από ένα περίπου χρόνο από την κοινοποίηση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά θεωρήθηκε επιτυχία και συνέβαλαν σε αυτό η παρέμβαση του τότε Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Γιάννη Μαρίνου και του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Δημητρίου Γάκη.

· Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η διαμόρφωση του κτηρίου που μας παραχωρήθηκε στα Κολύμπια, σε «Μονάδα φροντίδας άπορων ηλικιωμένων ανθρώπων». Για να αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης του σκοπού του Ιδρύματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγόρας Νικολάου και ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Παύλος Μπακίρης, σε συνεννόηση με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπέγραψαν σύμβαση, με την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών. Περιληπτικά το Ίδρυμα θα διαμορφώσει τη μονάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την εγκεκριμένη από το Υπουργείο προμελέτη, με δικά του κεφάλαια και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει να εντάξει στις δομές του τη νέα μονάδα και να τη λειτουργήσει.

· Το κτήριο που παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα, βρίσκεται στο συγκρότημα των Κολυμπίων, είναι Ιταλικό διατηρητέο κτίσμα και οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούν την έγκριση της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων. Από το Τεχνικό γραφείο που ανέλαβε την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην αυτοψία που έγινε, παρουσία του Εφόρου Νεοτέρων Μνημείων κ. Γιώργου Καρυδάκη, διαπιστώθηκε ότι στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου βρίσκονται αυθαίρετες, πρόχειρες και ακαλαίσθητες κατασκευές, οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν. Το Ίδρυμα αν και δεν ευθύνεται για τα πέραν της παραχωρηθείσας μονάδας κτίσματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλαίσθητη και λειτουργική μονάδα, αποδέχθηκε να αναλάβει το κόστος αποξήλωσης και

απομάκρυνσης των αυθαιρέτων και αποκατάστασης του κτηρίου εξωτερικά στην αρχική του μορφή. Έτσι φτάσαμε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 να έχουν εκδοθούν δύο οικοδομικές άδειες 1) για την κατεδάφιση και αποξήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών και 2) για τη διαμόρφωση του κτηρίου σε «Μονάδα Φροντίδας άπορων ηλικιωμένων ανθρώπων».

 

Δημιουργίας Μονάδας Φροντίδας άπορων ηλικιωμένων ανθρώπων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στα Κολύμπια Ρόδου.

Δέκα χρόνια (2011-2021) προσπάθειας για να ξεπεράσουμε όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και να φτάσουμε στο τέλος του τούνελ. Οι εργασίες, που πρέπει ακόμη να γίνουν είναι πολλές, σε μεγάλο βαθμό όμως εξαρτώνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και την Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος με προθυμία δέχτηκε να αναλάβουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου και πιστεύουμε ότι άμεσα θα ετοιμαστεί η Προγραμματική Σύμβαση, που θα Υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και την Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο το συντομότερο δυνατό.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την υλοποίηση του έργου στήριξαν διαχρονικά όλοι οι εκπρόσωποι του Ροδιακού λαού, στους οποίους αποταθήκαμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη στήριξή τους και στο μέλλον, αν παραστεί ανάγκη.

 

Το Ίδρυμα νομικά δραστηριοποιείται από τον Μάιο του 2019, που δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα. Στην πραγματικότητα όμως, τα ίδια άτομα που αποτέλεσαν το Δ.Σ. του Ιδρύματος, είχαν ήδη οριστεί, ως μέλη της Επιτροπής της Πάολας, από τον Ιούλιο 2009, με επιστολή της Πάολας προς τον Δήμαρχο κ. Χατζή Χατζηευθυμίου και προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είχε φροντίσει να παραδώσει την επιστολή της σε όλα τα μέλη της Επιτροπής της, επικυρώνοντας την υπογραφή της στα ΚΕΠ. Τα άτομα αυτά ήταν:

Πρόεδρος – Ταμίας: Ευαγόρας Νικολάου

Γραμματέας: Πανωραία Παπαχρήστου – Τσέλιου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Φρόνας

Μέλος: Βικτωρία Χιώτη

Μέλος: Παναγιώτης Γράμψας

 

Δυστυχώς πρόσφατα χάσαμε το εκλεκτό μας μέλος Βικτωρία Χιώτη, την οποία θα αντικαταστήσει ο υιός της Ιωάννης Χιώτης, με απόφαση του Δ.Σ.

Όλοι μαζί θα κάνουμε ότι απαιτείται, ώστε σύντομα το έργο που αναλάβαμε να παραδοθεί στην κοινωνία.

Το οφείλουμε στη μνήμη της Μεγάλης Δωρήτριας της Ρόδου.

 

Για το Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη»

Ο Πρόεδρος

Ευαγόρας Νικολάου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου