Ρεπορτάζ

Ο Δήμος Ρόδου απάντησε στην προσφυγή της «Waste Water & Energy IKE»

Φάκελο απόψεων για την αντίκρουση της προσφυγής που άσκησε ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η εταιρεία με την επωνυμία «Waste Water & Energy IKE», κατά της υπ’ αρ. 2373/2020 απόφασης του δημάρχου Ρόδου περί ανάθεσης των «Υπηρεσιών Διαχείρισης Συμβάσεων» στην εταιρεία ΔΑΜΙΣ MON ΙΚΕ, υπέβαλε ο Δήμος Ρόδου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η «Waste Water & Energy IKE» είναι ανάδοχος της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου».
Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 634/16.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρεία, αντί συμβατικού τιμήματος 290.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Οπως εκθέτει, ο ρόλος του συμβούλου Υποστήριξης στο πλαίσιο του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, είναι να παρακολουθεί και να πιστοποιεί την Κύρια Σύμβαση Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΑ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», ως προς την καλή εκτέλεση και την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αυτής.
Υποστηρίζει ότι διαρκούσης της υλοποίησης της σύμβασης και κατόπιν ανταλλαγείσας αλληλογραφίας μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εργου και της ίδιας, την 12/2/2020 της κοινοποιήθηκε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με την οποία κατά παραδοχή σχετικού με αριθμό IV πρακτικού της ΕΠΠΕ, και κατ’ επίκληση τεσσάρων (τους οποίους χαρακτηρίζει αόριστους, αβάσιμους και ατεκμηρίωτους) «αυτοτελών λόγων έκπτωσης» αποφασίστηκε η έκπτωση της.
Κατά της απόφασης έκπτωσης άσκησε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής προσφυγή, αιτούμενη την ακύρωσή της.
 Μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα ημερών, άσκησε περαιτέρω, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, προσφυγή.
Υποστηρίζει ότι ο Δήμος Ρόδου με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακάλεσε οίκοθεν την απόφαση έκπτωσης προκειμένου να επαναφέρει την διαδικασία στο σημείο που εμφιλοχώρησε σφάλμα της παράλειψης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
Διατείνεται ότι ουδέποτε, δέκα μήνες μετά την έκδοση της αναβλητικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη τελικά ο Δήμος Ρόδου σε λήψη απόφασης περί έκπτωσής της.
Ωστόσο, όλως αιφνιδιαστικά την 29 Δεκεμβρίου 2020, υπέπεσε στην αντίληψή της, όπως υποστηρίζει, η αναρτηθείσα στην Διαύγεια προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία, ο δήμαρχος Ρόδου, προέβη στην απευθείας ανάθεση του αντικειμένου της δικής της σύμβασης σε άλλη εταιρεία.
Ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίζει ότι η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα και χωρίς έννομο συμφέρον από την προσφεύγουσα.
Ειδικότερα η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται στη σύναψη μιας σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ως εκ τούτου η προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ακύρωση της προσβαλλόμενης αφού έχει την ιδιότητα του τρίτου στην προκειμένη περίπτωση.
Επιπλέον επικουρικώς εκθέτει ότι η προσφυγή ασκήθηκε απαραδέκτως καθώς η προσφεύγουσα, στους προβαλλόμενους με την υπό κρίση προσφυγή λόγους, αναφέρεται στη δήθεν ύπαρξη «ανάλογης» σύμβασής της, με το Δήμο και αιτείται εξ αυτού του λόγου την ακύρωση της απόφασης ανάθεσης.
Ο Δήμος Ρόδου τονίζει ότι δεν πρόκειται περί όμοιων συμβάσεων, άλλα περί συμβάσεων με διαφορετικό αντικείμενο και ότι στην εταιρεία «ΔΑΜΙΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» ανατέθηκαν άλλες υπηρεσίες. Πρόκειται, όπως τονίζει, περί διαφορετικού φυσικού αντικειμένου, το οποίο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί.
Προσθέτει δε ότι η προσφεύγουσα έχει συνάψει μια σύμβαση και τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει από την εκτέλεση είναι θέματα, που θα ρυθμιστούν αρχικά με τις προβλεπόμενες ενδικοφανείς διαδικασίες του Ν.4412/2016 και ενδεχόμενα στη συνέχεια, η όποια διαφορά θα επιλυθεί από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, ως το Δικαστήριο της σύμβασης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου