Ρεπορτάζ

Το σκεπτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την παύση του έργου των LED

Tην παύση κάθε είδους εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση της συμβάσεως «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», γνωστή και ως σύμβαση αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού με σώματα τύπου LED, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση της, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Στο πρακτικό της απόφασης, που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Για λόγους δημόσιας υγείας και τήρησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ως αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 25-02-2020 ( ΦΕΚ Α42), 11-03-2020 (ΦΕΚ Α55) και 14-03-2010 (ΦΕΚ Α64), ως και των Αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ69/οικ7874/12-03-2020 (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-0302020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) και σχετικών Εγκυκλίων και εγγράφων ΔΙΔΑΔ/Φ69/109/οικ8000/16-03-2020, αρ. πρωτ. 18779/17-03-20201, αρ. πρωτ. 18926/18-03-2020 κ.λ.π του Υπουργείου Εσωτερικών, περί λήψης μέτρων ελαττώσεως του ρυθμού μετάδοσης του COVID-19 μεταξύ των πολιτών και τω εργαζομένων, εισηγούμαστε την παύση κάθε είδους εργασιών και υπηρεσιών της υπ. αρ. 02/1376/11-01-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέχρις νεωτέρας αρμοδίως απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικότερο αυτής αυξημένο μέγεθος κατ΄έκταση όλου του νησιού, το είδος και τρόπο εκτέλεσης των εργασιών από κατά στενή συνάθροιση συνεργεία εργαζομένων που τον τελευταίο καιρό εκτελούν εργασίες.
‘Εξ άλλου αναβάλλεται η λήψη απόφασης κατά της αρ. πρωτ. 02/14495/20-03-2020, σήμερα δηλαδή, υποβληθείσας Δήλωσης-Ένστασης-Προσφυγής της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών κατά των υπ. αρ. 31/2020 και 94/2020 αποφάσεων περί εκπτώσεως της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρις της και επ’ αυτής γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
– Την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, η οποία τους στάλθηκε ηλεκτρονικά – με email,
-Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά – με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «ΥΠΕΡ», εκτός από δύο (2) μέλη της μειοψηφίας που ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»,
-Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
-Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),
-Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
-Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018,
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019,
-Την με αρ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των εκτός ημερησίας θέματα, της δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχαήλ Παλαιολόγου ψήφισαν «Παρών»)
Για λόγους δημόσιας υγείας και τήρησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ως αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 25-02-2020 (ΦΕΚ Α42), 11-03-2020 (ΦΕΚ Α55) και 14-03-2010 (ΦΕΚ Α64), ως και των Αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ69/οικ7874/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-0302020 (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) και σχετικών Εγκυκλίων και εγγράφων ΔΙΔΑΔ/Φ69/109/οικ8000/16-03-2020, αρ. πρωτ. 18779/17-03-20201, αρ. πρωτ. 18926/18-03-2020 κ.λ.π του Υπουργείου Εσωτερικών, περί λήψης μέτρων ελαττώσεως του ρυθμού μετάδοσης του COVID-19 μεταξύ των πολιτών και τω εργαζομένων, εγκρίνει την παύση κάθε είδους εργασιών και υπηρεσιών της υπ. αρ. 02/1376/11-01-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέχρις νεωτέρας αρμοδίως απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικότερο αυτής αυξημένο μέγεθος κατ΄έκταση όλου του νησιού, το είδος και τρόπο εκτέλεσης των εργασιών από κατά στενή συνάθροιση συνεργεία εργαζομένων που τον τελευταίο καιρό εκτελούν εργασίες. 3
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης κατά της αρ. πρωτ. 02/14495/20-03-2020, σήμερα δηλαδή, υποβληθείσας Δήλωσης-Ένστασης-Προσφυγής της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών κατά των υπ. αρ. 31/2020 και 94/2020 αποφάσεων περί εκπτώσεως της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρις της και επ’ αυτής γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου