Με την αριθ.22361/1589/24-2-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν.3852/2010, διορίστηκε η κ. Βασιλεία Παπαηλία του Κωνσταντίνου, στη θέση της Ειδικής Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών ΠΕ Κυκλάδων.
Με την ίδια απόφαση της ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν στην παροχή συμβουλών και εξειδικευμένης γνώμης επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του αντιπεριφερειάρχη σε θέματα μεταφορών και επικοινωνιών ΠΕ Κυκλάδων.
Η κ. Παπαηλία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στην Βουλή των Ελλήνων και συγκεκριμένα υπεύθυνη κοινοβουλευτικής τεκμηρίωσης, Πολιτικής Επικοινωνίας αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου).
Υπήρξε στην πλούσια επαγγελματική της καριέρα ακόμη υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Αlter Channel, ενώ έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Μέσων Επικοινωνίας του Stirling University, Stirling (Ηνωμένο Βασίλειο), είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ