Με δύο προσωρινές διαταγές, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, έγιναν δεκτά ισάριθμα αιτήματα 55 υπαλλήλων των πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού και Αρχαγγέλου, με τα οποία υποχρεώνεται η ΔΕΥΑ Ρόδου να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους και να τους καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλαν οι οποίες προσδιορίστηκε για να συζητηθούν την 22α Ιουνίου 2020.
Οι υπάλληλοι εξέθεσαν ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της εργασιακής τους σχέσης, παρείχαν διαρκώς και αδιαλείπτως την εργασία τους, εργαζόμενοι σταθερά πέντε ημέρες την εβδομάδα, με πλήρες ωράριο, πάντοτε ακολουθώντας τις οδηγίες και τις υποδείξεις των εκάστοτε προϊσταμένων τους, ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών τους, τα έτη 2004 έως και 2005. Συνεπεία της φύσης της εργασίας τους, μετά την συμπλήρωση διετίας πλήρους και διαρκούς παροχής των εργασιών τους, η σύμβασή τους μετετράπη από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Τόνισαν ότι η ΔΕΥΑ Ρόδου παρασυρόμενη από την εσφαλμένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προέβη στην άμεση λύση της εργασιακής τους σχέσης.
Πρόσθεσαν ότι η έκδοση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ρόδου περί απομάκρυνσής τους από τις εργασίες τους, βλάπτει σαφέστατα και βαρύτατα τα έννομα συμφέροντά τους.
Ήδη βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα εκτός της εργασίας τους, στερούμενοι των αναγκαίων πόρων διαβίωσής τους.
Σημειώνεται ότι τόσο ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, όσο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρόδου κ. Βασίλης Μανέττας και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Υψηλάντης, έδωσαν το παρών στην διαδικασία, αλληλέγγυοι προς τους απολυθέντες υπαλλήλους.
Τις θέσεις τους εξέθεσαν στο δικαστήριο οι δικηγόροι κ.κ. Ακης Δημητριάδης και Καλλιρόη Νικολιδάκη.
Οι υπάλληλοι εκπροσωπήθηκαν στην διαδικασία από τον δικηγόρο κ. Δήμο Μουτάφη.
Θυμίζουμε ότι το VII Tμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε την αίτησή της ΔΕΥΑ Ρόδου για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 177/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, με την οποία δεν θεωρήθηκαν 5 χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς εργαζόμενους, με το αιτιολογικό ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 108 του ν. 4583/2018.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έκρινε ειδικότερα πλήρη και την τελευταία τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία επιδιώχθηκε οριστική λύση στην εκκρεμότητα των συμβασιούχων των ΔΕΥΑ Ιαλυσού και Αρχαγγέλου.
Οι συμβασιούχοι, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, επαναπροσελήφθησαν με επίκληση διατάξεως, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά μόνο συμβασιούχους, που πληρούν τα κριτήρια του νόμου για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και δεν βρίσκει εφαρμογή στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Η Δημοτική Επιχείρηση ήταν αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση της προσφυγής της ενώπιον του VII Τμήματος.
Το έτος 2017 μετά την ψήφιση της διάταξης του νόμου, επανήλθαν στην υπηρεσία, υποβάλλοντας τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 ν. 4483/2017 αιτήσεις εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 2 μηνών.
Σε αυτές ανέφεραν το πραγματικό γεγονός της εργασίας τους, με σχέση χαρακτηριζόμενη, ως αορίστου χρόνου κατά τον χρόνο συγχώνευσης των κατά περίπτωση ΔΕΥΑ και ζητούσαν σε εφαρμογή της διάταξης, την κατάταξή τους σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, αποδέχθηκε τις αιτήσεις, κατατάσσοντάς τους στις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας. Μετά την παραπομπή δε του χρηματικού εντάλματος στο αρμόδιο Κλιμάκιο, από τον Επίτροπο εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη.
Η μετέπειτα τροπολογία του άρθρου 13 ν.4483/2017 με το άρθρο 108 ν. 4583/2018 σκοπό είχε «…..στην άρση κάθε αμφισβήτησης, ώστε να μην υπάρξει προσωπικό το οποίο ασκεί πραγματική εργασία, να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να εξαιρεθεί από την εν λόγω ρύθμιση για τους προαναφερθέντες λόγους.
Παράλληλα, η προτεινόμενη τροπολογία είναι σύμφωνη με τη γνωμάτευση 194/2013 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τότε που ίσχυσε, προκειμένου να μην υπάρξει δυνατότητα εξαίρεσης προσωπικού με πραγματική σχέση εργασίας με τις εν λόγω επιχειρήσεις» (Αιτιολογική έκθεση άρθρου 108 ν. 4583/2018).
Η δε συμπλήρωση με τις διατάξεις του άρθρου 259 ν. 4610/2019 «υποκαθίσταται η κοινωνική πρόνοια του ν. 3852/2010 και αίρονται όλες οι ερμηνευτικές αμφισβητήσεις για το ως άνω θέμα, ώστε να μην υπάρξει προσωπικό το οποίο να ασκεί πραγματική εργασία, να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να εξαιρεθεί από την εν λόγω ρύθμιση και θα μπορέσει να καταστεί εφικτή η πλήρη και ομαλή εφαρμογή της διάταξης».
Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού, που εκδόθηκε από τη ΔΕΥΑΡ (2/2011) στην οποία αναφέρονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατά το χρόνο που έγινε η συγχώνευση είχαν με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη ΔΕΥΑΡ συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δηλαδή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα είχαν πραγματική αναμφισβήτητα εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εξακολουθεί και αναπτύσσει το τεκμήριο της νομιμότητας.

Ένα σχόλιο στο Επιστρέφουν στην εργασία τους 55 υπάλληλοι των ΔΕΥΑ Ιαλυσού και Αρχαγγέλου!!

  1. Avatar Ο/Η Ιαλυσός λέει:

    Πέστε και στον κόσμο ότι πίσω από όλα αυτά κρυβόταν ένα γνωστό στέλεχος του κλεφτοπασοκ που έκανε μικροπολιτικη στην δευαρ και έχει το χρήμα πάνω από τον Θεό και μαζί με τα τσιράκια του έστελνε έγγραφα κατά των εργαζομένων πίσω από την πλατη τούς.πεστε και ότι το σωματείο ψηφίζει πάντα κατά των εργαζομένων αντί να τους εκπροσωπεί γιατί πολλοί πήραν θέσεις κλειδιά

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ