Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου κατά πρώην συνεταίρου του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της οδού Ορφανίδου διεκδικώντας αποζημιώσεις λόγω της επιβάρυνσής του με οφειλές, πρόστιμα και προσαυξήσεις στον ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των αντιδίκων συστήθηκε το έτος 2000 μια ομόρρυθμος εταιρεία με αντικείμενο την εκμετάλλευση κάθε είδους επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως μπαρ, εστιατόριο, νυχτερινό κέντρο, αναψυκτήριο και την αντιπροσώπευση και πώληση αλκοολούχων ποτών εισαγωγής υπό την προϋπόθεση απόκτησης της ειδικής άδειας από την αρμόδια αρχή.
Πριν από το πέρας της ορισθείσας δεκαετούς διάρκειας της εταιρείας συμφωνήθηκε μεταξύ των συνεταίρων η λύση της εταιρείας και η αποχώρηση του ενάγοντος από το μίσθιο και συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.
Στο συμφωνητικό προβλεπόταν ότι ο εναγόμενος θα καταβάλει κάθε οφειλή που προέκυψε από τη λειτουργία της εταιρείας.
Περί τις αρχές του έτους 2018 ο ενάγων έλαβε την απόφαση να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στον τομέα της εστίασης και προϋπόθεση για την έναρξη ήταν η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Μόλις, απευθύνθηκε στο Υποκατάστημα Δωδεκανήσου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαπίστωσε ότι υφίστατο οφειλή σε βάρος του ύψους 21.749,31 ευρώ, ως απόρροια των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελεύθερου επαγγελματία κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.
Υποστηρίζει ότι ο εναγόμενος αρνήθηκε να καταβάλει το οιοδήποτε ποσό, που αφορούσε σε οφειλή του παρά το γεγονός ότι απέρρεε από τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις λόγω της ιδιότητάς του ως εταίρου στην εταιρεία τους.
Σήμερα, η οφειλή του, αφαιρουμένων καταβολών εκ μέρους του, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 19.070,51 €.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ