Ειδήσεις

ΙΝΣΕΤΕ: H «ακτινογραφία» του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Την τέταρτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας για το 2021, εξέδωσε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Η σύγκριση των στοιχείων του 2021 στις εκθέσεις, γίνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019, τελευταίου έτους πριν την πανδημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2019-2021 μειώθηκαν κατά 55% (από 36,6 εκατ. σε 16,4 εκατ.).

Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις  στην Ελλάδα – εξαιρουμένων των εισπράξεων από την κρουαζιέρα – την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 42% (από 17,7 δισ. ευρώ το 2019 σε 10,3 δισ. ευρώ το 2021). Αντίθετα, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη στην Ελλάδα το 2021 αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το 2019, στα 631 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτόν, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

Οι εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα και εισπραξιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές και τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων.

Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2019 και 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής υποδέχθηκε το 16% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 55% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,9 εκατ. σε 2,6 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 14% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43% σε σύγκριση με το 2019 (από 2,6 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 27% από 438 ευρώ σε 555 ευρώ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχθηκε το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 47% σε σύγκριση με το 2019 (από 6,9 εκατ. σε 3,6 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 30% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,2 δισ. ευρώ σε 3,1 δισ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 15% από 751 ευρώ σε 861 ευρώ.

Η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχθηκε το 19% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,3 εκατ. σε 3,1 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 23% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33% σε σύγκριση με το 2019 (από 3,6 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 12% από 681 ευρώ σε 761 ευρώ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποδέχθηκε το 18% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 57% σε σύγκριση με το 2019 (από 6,8 εκατ. σε 2,9 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 10% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 55% σε σύγκριση με το 2019 (από 2,3 δισ. ευρώ σε 1 δισ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 4% από 333 ευρώ σε 345 ευρώ.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποδέχθηκε το 11% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 43% σε σύγκριση με το 2019 (από 3 εκατ. σε 1,7 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 13% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32% σε σύγκριση με το 2019 (από 1,9 δισ. ευρώ σε 1,3 δισ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 19% από 627 ευρώ σε 745 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 91% σε σύγκριση με το 2019 (από 3,8 εκατ. σε 333 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 69% σε σύγκριση με το 2019 (από 440 εκατ. ευρώ σε 134 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 251% από 115 ευρώ σε 403 ευρώ.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 47% σε σύγκριση με το 2019 (από 899 χιλ. σε 477 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 417 εκατ. ευρώ σε 250 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 13% από 464 ευρώ σε 523 ευρώ.

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 59% σε σύγκριση με το 2019 (από 1 εκατ. σε 425 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51% σε σύγκριση με το 2019 (από 261 εκατ. ευρώ σε 127 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 18% από 253 ευρώ σε 299 ευρώ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 66% σε σύγκριση με το 2019 (από 806 χιλ. σε 274 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 355 εκατ. ευρώ σε 179 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 48% από 440 ευρώ σε 654 ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 57% σε σύγκριση με το 2019 (από 817 χιλ. σε 351 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 257 εκατ. ευρώ σε 128 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 16% από 315 ευρώ σε 365 ευρώ.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 65% σε σύγκριση με το 2019 (από 679 χιλ. σε 240 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 37% σε σύγκριση με το 2019 (από 180 εκατ. ευρώ σε 113 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 77% από 265 ευρώ σε 470 ευρώ.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 72% σε σύγκριση με το 2019 (από 359 χιλ. σε 99 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 59% σε σύγκριση με το 2019 (από 165 εκατ. ευρώ σε 68 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 49% από 460 ευρώ σε 683 ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το 2019 κατά 71% (από 304 χιλ. σε 88 χιλ.). Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 0,4% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 76 εκατ. ευρώ σε 38 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 72% από 248 ευρώ σε 428 ευρώ.

Πηγή: Reporter.gr

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου