Με ανακοίνωσή του ΔΟΠΑΡ ενημέρωσε τα σωματεία του νησιού μας ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταθέσουν τα αιτήματά τους για τη διάθεση των αθλητικών χώρων, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ταυτόχρονα ο Οργανισμός αναφέρει και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν τα σωματεία.
Αναλυτικά:
«Αίτημα για διάθεση αθλητικών χώρων καλούνται να υποβάλλουν τα αθλητικά σωματεία.
Λόγω του γεγονότος, ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης, προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια, Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Καλούνται λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι- σωματεία με έδρα το Δήμο Ρόδου να υποβάλλουν αίτημα στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.(Διαγοριδών 3) προς το τμήμα Αθλητισμού για την χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 31 Αυγούστου 2020 και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου.
Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:
-Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
-Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
-Οι ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου.
Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται συνημμένα τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
-Καταστατικό του Αθλητικού Συλλόγου.
-Βεβαίωση αριθμού εγγραφών στα Αθλητικά τμήματα.
-Κατάσταση των συμβαλλόμενων με το Σύλλογο-Σωματείο υπευθύνων προπονητών.
-Ενδεικτικό πρόγραμμα.
-Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου όπου θα δηλώνεται ότι οι αθλητές όλων των τμημάτων και των Ακαδημιών διαθέτουν την απαραίτητη κατά το νόμο (ν.4479/2017 άρθρο 16) Κάρτα Υγείας Αθλητή για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και βεβαιώνεται έτσι η καλή υγεία τόσο των αθλητών όσο και των προπονητών από ειδικό Καρδιολόγο Ιατρό.
-Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του Σωματειου που θα αναφέρεται ο υπεύθυνος τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γ.Γ.Α.
Τα τυποποιημένα έντυπα οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι, μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rhodes.gr/?page_id=14702».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ