Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου θα συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου 2020 μετά από αναβολή η αγωγή που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου, κατοίκων του νησιού και τραπεζών, για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε ακίνητο που υφαρπάχθηκε με την χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησής του αλλά και για να επιδικαστεί χρηματική αποζημίωση για την χρήση του.
Η αγωγή συζητείται ενώ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ενώπιον του Αρείου Πάγου το θέμα της καλοπιστίας των τρίτων στις ιδιοκτησίες των οποίων περιήλθαν με συμβόλαια αγοράς ακίνητα που είχαν υφαρπαγεί από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η κυβέρνηση εξάλλου δεν έχει αναλάβει ακόμα σχετική νομοθετική πρωτοβουλία υπέρ εκείνων που αδίκως σύρονται στα δικαστήρια γιατί αγόρασαν «καθαρά» ακίνητα βάσει μη αμφισβητούμενων κατά τον χρόνο σύναψης των συμβολαίων κτηματολογικών εγγραφών.
Η υπόθεση, που θα εξετασθεί, αφορά ακίνητο που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία µιας ροδίτικης εταιρείας, έναντι ποσού 200 εκατ. δρχ από τους φερόµενους ως αρχικούς δικαιούχους. Πρόκειται για µια έκταση 100 στρεµµάτων στην περιοχή «Αγία Βαρβάρα» της Ρόδου.
Η ως άνω έκταση υφαρπάχθηκε µε τη χρήση της υπ’ αριθµ. ΔΚ1012/3373/1991 απόφασης του νοµάρχη Δωδεκανήσου.
Η συγκεκριµένη ανυπόστατη απόφαση µεταγράφηκε στον οικείο τόµο του κτηµατολογίου της Ρόδου την 29η Ιανουαρίου 1998 στην ιδιοκτησία των εµφανιζόµενων ως δικαιούχων της εκποίησης.
Την 28η Ιουλίου 1999 ακολούθησε η µεταγραφή στην ίδια µερίδα του συµβολαίου πώλησης από τις ανωτέρω φερόµενες ως ιδιοκτήτριες στην εταιρεία.
Την 7η Φεβρουαρίου 2002 υποβλήθηκαν σε μεταγραφή πέντε πωλητήρια συμβόλαια με βάση τα οποία από το εν λόγω ακίνητο αποσπάστηκαν λόγω πωλήσεως σε τρεις κατοίκους της Ρόδου πέντε τμήματά του που αποτέλεσαν νέες μερίδες.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει πραγµατοποιήσει επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο ακίνητο, ενώ έχει χρεωθεί µε δάνεια για την επένδυσή του αυτή.
Η εταιρεία έχει έτοιµη µελέτη για να επενδύσει σε χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρόγραµµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο ακίνητο είχαν εγγραφεί από την εταιρεία προσηµειώσεις υποθήκης.
Σημειώνεται ότι ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προσφύγει και η ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία της Ρόδου και 5 εταίροι της κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημιώσεις για βλάβες που υπέστησαν εξαιτίας της αμφισβήτησης της κυριότητάς τους επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
Οι ενάγοντες διαμαρτύρονται γιατί το Δημόσιο με την αγωγή του επιδιώκει μεταξύ άλλων να του επιστραφεί το συγκεκριμένο ακίνητο του δημοσίου και αξιώνει διάφορα ποσά ως θετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης λόγω παράνομων ενεργειών.
Χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς του Δημοσίου και διεκδικούν για προσβολή της προσωπικότητάς τους 1 εκατ. ευρώ!

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ