Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των εργοδοτών

Στην υποβολή προληπτικών τεστ για τον κορωνοϊό μετά από την επιστροφή τους από τις διακοπές προτρέπουν τους εργαζόμενους μεγάλοι όμιλοι και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ενώ αναμένεται να κυριαρχήσει και πάλι όπως την περίοδο του lockdown η τηλεργασία. Την ίδια ώρα με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εφόσον ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, θα μπορούν ακόμη και με ένα τηλεφώνημα, γραπτό μήνυμα στο κινητό ή email να ενημερώνουν τον εργοδότη τους ότι θα εργαστούν εξ αποστάσεως.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου στους εργαζόμενους σε συνεργασία με ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.

Απ την άλλη πλευρά δεν λείπουν οι καταγγελίες για αυθαίρετες πρακτικές εργοδοτών, που υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να πληρώσουν από την τσέπη τους το τεστ αν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο πόστο τους.

Πάντως οι ειδικοί αποσαφηνίζουν ότι το κόστος διενέργειας των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, εφόσον αυτές ζητηθούν από τον εργοδότη, πρέπει να βαρύνουν τον ίδιο αφού ο ίδιος δεσμεύεται από την υποχρέωση πρόνοιας και τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η δυνατότητα τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχει ήδη παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου ενώ και οι υπάλληλοι του δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούν να εργάζονται με τηλεργασία ή back office ( χωρίς να έρχονται σε επαφή με το κοινό) έως την 31η Αυγούστου.

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των εργοδοτών, εν μέσω της πανδημίας. Για όσους δε συμμορφωθούν το πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ:

Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται, να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου που ανήκει σε κάποια από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Σε περίπτωση που δεν εφικτή η τηλεεργασία, λόγω της φύσης της απασχόλησης, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.(back office)

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θα πρέπει να θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε όμως ότι το καθεστώς της τηλεργασίας παραμένει αρρύθμιστο καθώς η νέα έξαρση της πανδημίας εκτυλίσσεται την περίοδο που η βουλή είναι κλειστή.

Η προώθηση πλαισίου που θα ρυθμίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κατά την τηλεργασία αποτελεί προτεραιότητα της νέας εποχής. Οι διατάξεις θα προβλέπουν συμφωνία εργοδότη – εργαζόμενου για το ωράριο, την περίοδο ανάπαυσης, το κόστος του εξοπλισμού αλλά και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι θα απαγορεύεται ρητά η χρήση κάμερας για τον έλεγχο του εργαζόμενου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ