Απόψεις

Από την μετάπτωση των Κτηματολογίων Δωδ/σου στην μετάπτωση των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων των τιτλούχων!

Στο δικό μας Κτηματολόγιο από της συστάσεως του ( Κ.Δ 132/1929) μέχρι και τελευταία , δηλαδή επί 91 χρόνια, σε περίπτωση θανάτου του επικαρπωτή ισόβιας επικαρπίας γνωρίζουμε ότι μεταγράφεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου και ενημερώνονται τα κτηματολογικά βιβλία ότι ο ψιλός κύριος έγινε πλήρης κύριος, ώστε στον κάθε ενδιαφερόμενο να παρέχεται η ενημέρωση προς ασφάλεια των συναλλαγών, τηρουμένων των αρχών της δημοσιότητας των κτηματολογικών μεταβολών , της δημόσιας πίστης και της ακριβείας των εγγραπτέων πράξεων. Τελευταία έχουμε απορριπτικές διατάξεις, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται !!!. Ενώ στο Κτηματολόγιο της Κω οι μεταγραφές αυτές συνεχίζονται κανονικά.

Σ΄ αυτούς δε που επικαλέστηκαν ενταύθα ότι στο Εθνικό Κτηματολόγιο δεν καταχωρούνται οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου , ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν και εξυπηρετούνται οι παραπάνω ισχύουσες αρχές (δημοσιότητας των κτηματολογικών μεταβολών , της δημόσιας πίστης και της ακριβείας) , ας μελετήσουν καλά την επόμενη , κατά την σειρά των άρθρων του νέου πλέον νόμου της μεταπτώσεως του κτηματολογίου μας διάταξη (άρθρο 3Α , του οποίου ένα μικρό απόσπασμα παρατίθεται στο τέλος με αρ. 1 ), και αυτή είναι συνέχεια του άρθρου 115 του ν.4483/20 «περί «μετάπτωσης των ληξιαρχικών πράξεων , του οποίου και αυτού μικρό απόσπασμα παρατίθεται στο τέλος με αρ.2 .Κάποιοι δε προέβαλαν μάλιστα τις διατάξεις αυτές τα μάλα.

Ειδικότερα υποχρεώνονται τα ληξιαρχεία να είναι διασυνδεδεμένα με τα Κτηματολόγια και εννοείται φυσικά με ΔΟΥ, Πολεοδομία, Ασφαλιστικά Ταμεία , ΑΑΔΕ , Δήμους κλπ , ώστε «με ένα κουμπί» να δηλώνεται αυτόματα εις πάσαν Αρχή ο κάθε θάνατος, ο οποίος και θα καταχωρείται , με ότι και φορολογικά αυτό συνεπάγεται .

Επειδή όμως οι κληρονόμοι α΄ βαθμού γνωρίζουν πως θα αντιδράσουν και πότε θα αποποιηθούν , το «μάρμαρο» θα κληθούν να το πληρώσουν κάποιοι από τις επόμενε;ς τάξεις των απωτέρων ανυποψίαστων συγγενών , οι οποίοι σίγουρα αφού συνέλθουν από το «σοκ «των χρεών του /της αειμνήστου/ης θα αποποιηθούν και αυτοί , οπότε όμως οι προθεσμίες είναι διαφορετικές. Αλλά αφού ουδείς μέχρι σήμερα ασχολήθηκε σοβαρά με την χιονοστιβάδα των αποποιήσεων , αφού οι πιο στενοί συγγενείς οι οποίοι γνωρίζουν τα χρέη του/της αποβιώσαντος/σας (συνήθως στο δημόσιο , ασφαλ. Ταμεία ή τράπεζες) αποποιούνται την κληρονομία , αλλά η αλήθεια είναι ότι τα όποια οφέλη δημιουργήθηκαν εν ζωή τους , πέραν των χρεών, αυτοί (η α΄τάξη ) τα έχουν ρυθμίσει και επωφεληθεί όσο ζούσαν οι/αι αείμνηστοι/ες , αλλά όταν όμως αποποιηθούν μετά τον επισυμβάντα θάνατο , όπως τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος , στη συνέχεια το «άτεγκτο» δημόσιο, αφού βρει τους συνήθως ανυποψίαστους συγγενείς των άλλων τάξεων ( το δημόσιο ως γνωστό καλείται στη πέμπτη τάξη για να περιέλθει σ΄ αυτό η κληρονομία) και όταν αυτοί δηλώνουν αποποίηση , γίνεται αντίπαλος διάδικος τους στα δικαστήρια και άντε να ξεμπλέξεις με το

Δημόσιο η Τράπεζα , αφού όσες πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δικαιώσουν τον αποποιηθέντα όλες τις εφεσιβάλλουν και τις αναιρεσιβάλλουν ιδιαίτερα το Δημόσιο, λόγω της ευθυνοφοβίας των υπαλλήλων του !!!

Προβλέπεται λοιπόν με το νέο νόμο αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχουν και τα υποχρεωτικά τηρούμενα και απόλυτα συνυφασμένα με την μεταγραφή κάθε κτηματολογικής πράξης που συνεπάγεται μεταβολή του ιδιοκτήτη αλφαβητικά ευρετήρια , τα οποία «μπλοκάρανε» και αυτά από το 1976 και από τότε και μετά δεν τηρούνται , με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τις 40.000 εκκρεμείς πράξεις και 7000 εκκρεμείς ενημερώσεις οικοδομών( αυτό το νούμερο το μάθαμε τελευταία) να έχουμε ένα κτηματολόγιο «ζούγκλα». Αλλά και στη Κω όταν παλαιότερα έμεινε ακέφαλη η τεχνική υπηρεσία σταμάτησαν και εκεί έπαυσαν να γίνονται οι ενημερώσεις , μη νόμιμα κατά τον κτηματολογικό κανονισμό , όπως και μη νόμιμη είναι η μη τήρηση αλφαβητικών ευρετηρίων, σήμερα δε και εδώ κάποιοι αυτά το επικαλούνται πλέον σαν κανόνα , δηλαδή όσα μπορούν να τα καταργήσουν, ενώ δεν ενδιαφέρονται , όπως θα έπρεπε , να επιβληθούν κανόνες ισονομίας , ίσης μεταχείρισης και χρονικής προτεραιότητας προτεραιότητας πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων ( αν γνωρίζω καλά ότι την εποπτεία και τον έλεγχο των Κτηματολογίων την έχουν οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών).

Μήπως «ήγγικεν η ώρα» να ελέγχονται και με ποια κριτήρια τόσα χρόνια γίνονται οι μεταγραφές και οι ενημερώσεις οικοδομών..

Εν κατακλείδι, επειδή οι αλήθειες πονάνε , από μένα θα τις ακούνε και θα τις δημοσιεύω , επιμένω δε ότι τα χειρότερα της μεταπτώσεως έπονται μέχρι να μπει ορθή τάξη και δικαιοσύνη σε τόση διαχρονικά αναρχία και αδικία και μέχρι να θεσμοθετηθούν οι αρμόζουσες ουσιαστικές διατάξεις με βαθειά μελέτη και όχι μόνο με ευρηματικούς τίτλους , αλλά συνάμα και ανούσιους !!!

 

1.ΜΙΚΡΑ ΑΠΌΣΠΑΣΜΑΤΑ: «…”Άρθρο 3Α Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου :1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 (Α΄143) και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την πρόσβαση των κτηματολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’ 107)*** του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής Σύστημα).Σκοπός του Συστήματος είναι η αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών

πράξεων θανάτου των φερόμενων ως δικαιούχων δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά βιβλία…».

 

2.«Άρθρο 115 ν.4483/201 Δημιουργία Μητρώου Πολιτών 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται και τηρεί-ται πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από: α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α’ 195),β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα ….,

3. Η βάση δεδομένων Μητρώου Πολιτών δημιουργείται σε αρχικό στάδιο από τη μετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3274/2004, στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ιδίου Υπουργείου..».

Ιωάννης Σ. Κουμπιάδης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου